חיפוש
Generic filters
Exact matches only

נוער שותה מים ודעת Rotary Hands Across Water

נוער שותה מים ודעת Rotary Hands Across Water

תכנית החינוך נוער שותה מים ודעת – רקע ואפשרויות פעולה במועדונים
תכנית הלימוד המרתקת שפ ועלת בשיתוף של הרוטרי, הממשלה, רשות המים, האקדמיה, התעשייה ותאגידי
המים, נערכת לפעול בתש"ף ב 100 בתי"ס בכל הארץ , בשנה החמש עשרה לפעילותה עתירת הפרסים, ב קידום
חינוך רב תחומי למדעים על בסיס המצוינות הישראלית במים.
תלמידי חט"ב ותיכון לומדים בבית הספר מדע ים, טכנולוגיה, סביבה, גיאוגרפיה, היסטוריה, מורשת, אזרחות
כלכלה ויחסים בינ"ל, בעזרת תכנית חינוך מקיפה רחבה ועתירת תכנים. התוכנית משלבת דוגמאות מעולם המים
עם ביקורים במפעלי טכנולוגי ה, מתקני מים, מעבדות ב אקדמיה, מוזיאונים ואתרי מורשת מים. התוכנית מכשירה
ומלווה את מורי בתיה"ס בהוראת חקר רב תחומי (Math, Art, Engineering, Technology, Science (STEAM
המשולבת בתוכנית הלימוד בברכת הפיקוח על הוראת המדעים במשרד החינוך .
התוכנית עוצבה על ידי דר' אמנון שפי במיזם החינוך Teach-Hi ,שהקים עם אנשי תעשייה וחינוך
בשיתוף התעשייה ורשות המים, הטכניון ומשרדי התשתיות והכלכלה ) NEWtech Israel .,(וועדת המים
האזורית של הרוטרי, בראשות נג"ל אבנר פוקס, הצטרפה להובלת הת וכנית כשמצוקת המים הגדלה
הוצבה במוקד פעילות הרוטרי העולמי . כיום תומכים ומעורבים בתוכנית עשרות מועדוני רוטרי בישראל,
ארה"ב, קנדה שמעורבים בפעילות החינוך ותורמים למימונו בהיקף ניכר )מאות אלפי דולר(,
בהשתתפות קרן הרוטרי הבינ"ל, שבחרה בתוכנית כפרויקט הראוי לציון, מתוך למעלה מ 1,000
תוכניות של הקרן במלאת 100 להיווסדה.

התוכנית תכלול תרגום תכנים לאנגלית ושפות נוספות, יצירת הנחי ות חקר למורים בעולם, שיתוף פעולה עם
המערכות ותוכניות החינוך המקומיות, קיום הכשרות מורים מהעולם בארץ כולל ביקור במפעלי מים ואקדמיה
בישראל, ובהמשך לווי והנחיי ה לפעילות בחו"ל מרחוק ו בשילוב ביקורי מדריכים, מורים ותלמידים.

פעילויות אפשריות של מועדוני הרוטרי
מעורבות ה מועדונים נעשית ע ל פי העניין ויכולת המועדון, צרכי הקהילה, הקשר הבינ"ל ומבחני הרוטרי.
רכזי הפעילות במועדונים הם נאמני המים , שיש למנות בכל מועדון, הנאמנים מונחים ע"י וועדת המים.
גיוס בתי ספר ומערכת החינוך ברשות המקומית )ובסביבה( להצטרפות לת וכנית.
תמיכה בפעילות בבתי הספר, בסיורים באתרים ובמוזיאונים, בתעשייה ובהנחיית פרויקטים.
יצירת שותפות תאומים עם בתי ספר בעולם בחסות מועדונים תאומים קיימים )או שניתן להקימם(.
תמיכה בשיתוף פעולה עם בתי ספר בעולם בלווי ועידוד ה פעילות המשותפת.
אירוח תלמידים ומשלחות מבתי ספר ומועדונים שותפים , כולל בשותפויות עם הסוכנות.
קיום פעילות תוכן וסיורים בעזרת מערכת הלימוד המקוונת )תכנים מענייני ם גם למועדון( .
סיוע לקיום מפגשים ושיתוף פעולה חינוכי בין מגזרי איתור בתי"ס מתאימים, לווי שיתוף הפעולה.

גיוס תעשייה מקומית וארצית לתמיכה, מעורבות ותרומה : תאגידי מים, מפעלים ואקדמיה, וגופי חינוך.
הרחבת רשת מועדוני הרוטרי הפעילה בתוכנית בארץ ובמידת האפשר – גם ממועדוני העולם.
תרומה כספית לתוכנית באופן ישיר או באמצעות Grant Global( היעד למועדון 000,1- 000,2 דולר(.
שיתוף בתוכניות נוער של הרוטרי, מפגשי נוער ושלום, הנואם צעיר Debate ותוכניות רב מגזריות.
פיתוח שיתוף פעולה עם מוסדות ומפעלי חינוך בעיר, מח' חינוך בשלטון מקומי, מתנסים וכ"ו.
קשר ושיתוף עם מועדוני האשכול , באזור ומועדונים ופרויקטים נוספים של הרוטרי בעולם.
השתתפות ולווי פעיל של תלמידים בתחרויות הארציות, כמו כנס Watec ובאירועי הגמר.
הענקת הכרה מקומית ופרסים לתלמידים, למורים למנהלים ולבתי ספר להבטחת הצלחת המיזם .
פעילויות למועדון בנושא מים תוך קירוב חברים צעירים )הורים לילדים בחט"ב( בסיוע וועדת המים.
דווח להנהלת התוכנית ולוועדת המים על הפעילות במועדון בתמיכה בתוכנית.

וועדת המיזם :

054-4929093 שפי אמנון' דר amnons@hi-teach.com
il.net.netvision@avifuchs נג"ל אבנר פוקס יו"ר וועדת המים 5275593-050
054-5616263 חיפה מועדון פלדמן נתן natan.feldman@haifa-group.com

https://www.hi-teach.org/

PRI Visit RHAW, 13th June 2019

RHAW School Twinning-Jan 2020

נוער שותה מים ודעת עם הרוטרי למועדונים ונאמני המים 5.2020

נשמ"ו למועדוני רוטרי תשפ"א 5.2020

כנס חצי שנתי – נוער שותה מים ודעת ינואר 2020 – מקוצר

 

הניוזלטר של WASRAG (Water and Sanitation Rotary Action Group) מופץ כל חודש בשפה האנגלית לחברי הקבוצה בעולם כולו .

נג"ל אבנר פוקס מכהן כחבר וכמו כן כשגריר (AMBASSADOR)  מטעם WASRAG בישראל, הונגריה, פולין ורומניה.

הניוזלטר מתורגם  לעברית ומופץ כל חודש  ע"י יו"ר הועדה בין חברי ועדת המים האזורית כדי שיוכלו להתעדכן על הפרויקטים והמבצעים השונים המבוצעים ע"י ארגון רוטרי ושותפיו בעולם כולו.

RISM brochure_Apr2020_final

WASRAG ניוזלטר מאי 2020

דילוג לתוכן