מועדון רוטרי אשקלון צוותא

הוקם בשנת: 2019

מועדון מלווה: מועדון

נשיא מייסד: נחום רחל

מקום מפגש: מרכז קהילתי ברנע, אשקלון

 מועד מפגש: יום רביעי בשעה 20:30

050-9912669 נשיא המועדון: נחום רחל ​

050-4447682 מזכיר המועדון: ברזילי עוזי

052-2490359 גזבר המועדון: אלמוג משה

אתר המועדון: א

דף פייסבוק: א

?רוצה להצטרף

צור קשר עם נשיא מועדון סמוך - לחץ כאן לאיתור המועדון