קרן צלטנר למחקר שליד רוטרי ישראל

הקרן פועלת בשיתוף פעולה עם הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב.

החל משנת 1993 מוענק פרס נוסף, פרס צלטנר לחוקר הצעיר. כמו כן, מידי פעם מוענק פרס למפעל חיים.

הזוכים בפרסים נבחרים ע"י הנהלת הקרן על פי המלצת ועדת הפרסים המתמנה על ידי ההנהלה.

חברי ועדת הפרסים

יו"ר העמותה- נשיא לשעבר ברוטרי עו"ד חיים קנת

נגיד רוטרי ישראל- גבי אורן

נציג רוטרי ישראל- נ/ל ע"ד שרה שי,

נציג משפחת המנוח- עו"ד מיכאל צלטנר,

דקאן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב- פרופ' רון חריס, גזבר העמותה- נשיא לשעבר ברוטרי אפריים פריהר

קרן צלטנר למחקר, שליד רוטרי ישראל, נוסדה בשנת 1977 להנצחת זכרו של נגיד לשעבר פרופ' זאב צלטנר ז"ל, מבכירי המשפטנים בישראל, נשיא בית המשפט המחוזי בתל-אביב יפו ומרצה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב.

מטרת הקרן היא לעודד את המחקר במדעי המשפט והחברה ברוח אושיות תנועת הרוטרי.

הקרן מעניקה את הפרסים לאנשי משפט וחברה לשם עידוד המשך פעילותם בתחום שבו הצטיינו וכן להבעת הוקרה והערכה על פעילות רבת שנים לבכירים בתחומים אלה.

חברי הנהלת הקרן

יו"ר העמותה- נשיא לשעבר ברוטרי עו"ד חיים קנת

נגיד רוטרי ישראל- גבי אורן

נציג רוטרי ישראל- נ/ל ע"ד שרה שי,

נציג משפחת המנוח- עו"ד מיכאל צלטנר,

דקאן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב- פרופ' רון חריס, גזבר העמותה- נשיא לשעבר ברוטרי אפריים פריהר

חברי הנהלת הקרן

2008-  פרופ’ אלון הראל, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית ירושלים

2009- פרופ’ ידידה שטרן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן

2010- פרופ' רון חריס, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב  

2011-  פרופ’ אייל זמיר, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית ירושלים

2012- פרופ' אריאל פורת, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

2013-  פרופ' ליאורה בילסקי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

2014- פרופ' גדעון פרחומובסקי, אוניברסיטת בר אילן

1978 - ד"ר עדנה קפלן וד"ר מנשה שאווה, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א

1979 - ד"ר נחום רקובר, מישנה ליועץ המשפטי לממשלה

1980 - ד"ר אלפרד ויתקון, שופט בית המשפט העליון

1981 - ד"ר יהושע רוטנשטרייך-עו"ד, ראש לשכת עו"ד, יו"ר מועצת העיתונות

1982 - משה לנדוי - נשיא בית המשפט העליון

1983 - פרופ' דניאל פרידמן, הפקולטה למשפטים- אוניברסיטת ת"א

1984 - פרופ' אהרון ברק, שופט בית המשפט העליון

1985 - פרופ' אמנון רובינשטיין, חבר כנסת, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א

1986 - פרופ' יצחק זמיר, היועץ המשפטי לממשלה, האוניברסיטה העברית ירושלים

1987 - בנימין נתניהו, שגריר ישראל באו"ם

1988 - פרופ' יצחק הנס קלינגהופר, האוניברסיטה העברית ירושלים

1989 - פרופ' נילי כהן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א

1990 - גב' מרים בן פורת, מבקרת המדינה, לשעבר מישנה לנשיא ביה"מ העליון

1991 - פרופ' גבריאלה שלו, האוניברסיטה העברית ירושלים

1992 - פרופ' אריאל רוזן-צבי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א

1993 - פרופ' שניאור ז. פלד, האוניברסיטה העברית ירושלים

1994 - פרופ' מנחם אילון, מישנה לנשיא בית המשפט העליון

1995 - השופט מאיר שמגר, נשיא בית המשפט העליון

1996 - פרופ' ברוך ברכה, דיקאן הפקולטה למשפט אוניברסיטת חיפה

1997 - פרופ' רות גביזון, האוניברסיטה העברית ירושלים

1998 - פרופ' פנינה להב, אוניברסיטת בוסטון, ארה"ב

1999 - השופטת בדימוס הדסה בן-עתו, שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב

2000 - פרופ' נינה זלצמן הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א

2001 - השופט בדימוס חיים כהן, מ"מ נשיא בית המשפט העליון

2002 - פרופ' עמוס שפירא, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א

2003 - פרופ' מרדכי קרמניצר, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית ירושלים

2004- פרופ' אייל בנבנישתי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א

2005- פרופ' חנוך דגן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א

2006-  פרופ’ דפנה ברק ארז, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

2007-  פרופ’ מנחם מאוטנר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

פרס לחוקר הצעיר 1993 - 2014

2007- ד"ר אמנון להבי, בית ספר רדזינר למשפטים המרכז הבינתחומי הרצליה  

2008- ד"ר יובל פלדמן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן

2009- ד"ר טליה פישר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

2010- ד"ר אסף חמדני, הפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית ירושלים

2011- ד"ר יש עקיבא ווזנר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

2012- ד"ר צבי טריגר, בית הספר למשפטים ע"ש חיים שטריקס, המכללה למינהל- ראשון לציון

2013- ד"ר מרים ביטון, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן

2014- ד"ר הילה שמיר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

 

1993 - ד"ר אנדרי מרמור, אוניברסיטת ת"א

1994 - ד"ר אייל בנבנישתי, האוניברסיטה העברית ירושלים

1995 - ד"ר דפנה לוינסון-זמיר, האוניברסיטה העברית ירושלים

1996 - ד"ר חנוך דגן, אוניברסיטת ת"א

1997 - ד"ר דודי שוורץ, אוניברסיטת בר-אילן

1998 - ד"ר רון א. שפירא, אוניברסיטת ת"א

1999 - ד"ר עמרי ידלין, אוניברסיטת ת"א

2000 - ד"ר רות הלפרין-קדרי, אוניברסיטת בר-אילן

2001 - ד"ר אסף לחובסקי- הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א

2002 - ד"ר מיכאל קרייני, האוניברסיטה העברית ירושלים

2003 - ד"ר שי לביא, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א

2004- ד"ר מיכל גל, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

2005- ד"ר דוד אנוך, הפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית ירושלים

2006- ד"ר אבי טבח, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב.

פרס למפעל חיים

2008 - השופט מאיר שמגר, נשיא בית המשפט העליון

2010 - פרופ' אוריאל פרוקצ'יה, בית ספר רדזינגר, המרכז הבינתחומי הרצליה

2011 - פרופ' יצחק אנגלרד, שופט בדימוס של בית המשפט העליון

?רוצה להצטרף

צור קשר עם נשיא מועדון סמוך - לחץ כאן לאיתור המועדון