מועדון רוטרי יסוד המעלה גליל

  2019 :הוקם בשנת

:מועדון מלווה

נשיא מייסד: תמיר מיכה

:מקום מפגש

 מועד מפגש: יום שישי  בשעה

052-2615356 נשיא המועדון: טמיר מיכה

054-6700895 מזכיר המועדון: בדלר רונית

052-9469040 גזבר המועדון: כהנא רן

אתר המועדון: אין

 דף פייסבוק: אין

?רוצה להצטרף

צור קשר עם נשיא מועדון סמוך - לחץ כאן לאיתור המועדון