מועדון רוטרי מג'אר

:הוקם בשנת

:מועדון מלווה

:נשיא מייסד

:מקום מפגש

 מועד מפגש: יום  בשעה

050-2693810 נשיא המועדון: והיב סעד

 מזכיר המועדון: פנדי טרבוש

 גזבר המועדון: עטאללה מועדי

אתר המועדון: אין

 דף פייסבוק: אין

?רוצה להצטרף

צור קשר עם נשיא מועדון סמוך - לחץ כאן לאיתור המועדון