מועדון שלומי

הוקם בשנת: 2017

מועדון מלווה: מועדון נהריה עמיתים

נשיא מייסד: מיכה אוקרט

מקום מפגש: חדר הקהילה במתנ"ס, שלומי

 מועד מפגש: יום שני בשעה 20:00

נשיא המועדון: כספי מירב 052-3246891 ​

054-2300071 מזכיר המועדון: אקורט איילי 

052-3265385 גזבר המועדון: מאיר ענת 

 אתר המועדון: אין

דף פייסבוק

רוטרי שלומי Rotary Shlomi

?רוצה להצטרף

צור קשר עם נשיא מועדון סמוך - לחץ כאן לאיתור המועדון