מועדון רוטרי ראמה

הוקם בשנת: 1980

מועדון מלווה: מועדון

נשיא מייסד: ישראל ישראלי

מקום מפגש: בית הקשיש, ראמה

 מועד מפגש: יום רביעי שעה 20:00

050-5356126 נשיא המועדון: גנדור חביב

052-2795876 מזכיר המועדון: סמעאן סוהיל

050-5730108 גזבר המועדון: חלו חליל

אתר המועדון: א

דף פייסבוק: א

?רוצה להצטרף

צור קשר עם נשיא מועדון סמוך - לחץ כאן לאיתור המועדון