מועדון רוטרי אילת

הוקם בשנת:  1964

מועדון מלווה: מועדון

נשיא מייסד: ישראל ישראלי

מקום מפגש: בית ספר אלמוג, מתחם חדר המורים, רח' מדין, אילת

 מועד מפגש: יום שני בשעה 20:30

050-8448914 נשיא המועדון: שוורץ יורם 

050-6621001 מזכיר המועדון: סעדון יעל 

052-3849080 גזבר המועדון: שילה חגית

אתר המועדון: א

:דף פייסבוק

Rotary Club of EILAT on the Red Sea - Israel

?רוצה להצטרף

צור קשר עם נשיא מועדון סמוך - לחץ כאן לאיתור המועדון