מועדון רוטרי רחובות

הוקם בשנת: 1955

מועדון מלווה: מועדון

נשיא מייסד: ישראל ישראלי

מקום מפגש: עיריית רחובות, קומה ב', רח' בילו 2, רחובות

 מועד מפגש: יום שני בשעה 20:30

050-7922796 נשיא המועדון: בן אברהם יהודית​

050-6856163 מזכיר המועדון: צ'ציק תקוה

 054-5724057 גזבר המועדון: ראובן יוסף

אתר המועדון: א

דף פייסבוק: א

?רוצה להצטרף

צור קשר עם נשיא מועדון סמוך - לחץ כאן לאיתור המועדון