מועדון רוטרי גדרה

הוקם בשנת: 1990

מועדון מלווה: מועדון קרית גת

נשיא מייסד: נג"ל אבנר פוקס

מקום מפגש: הספריה הציבורית, גדרה

 מועד מפגש: יום ראשון בשעה 21:00

  נשיא המועדון: מזל כהן  050-7505095

052-2526069 מזכיר המועדון: עמי ליואי

052-2508213 גזבר המועדון: לוי פנחס

אתר המועדון: אין

דף פייסבוק: אין

?רוצה להצטרף

צור קשר עם נשיא מועדון סמוך - לחץ כאן לאיתור המועדון