מועדון רוטרי גבעתיים

הוקם בשנת: 1961

מועדון מלווה: מועדון

נשיא מייסד: ישראל ישראלי

מקום מפגש: בית שזר, גבעתיים

 מועד מפגש: יום ראשון שעה 20:30

052-4262090 נשיא המועדון: פרי-הר מיכל​

050-2220472 מזכיר המועדון: בר און מרים

050-5621122 גזבר המועדון: רדי יעקב

אתר המועדון: א

דף פייסבוק: א

?רוצה להצטרף

צור קשר עם נשיא מועדון סמוך - לחץ כאן לאיתור המועדון