מועדון רוטרי כפר סבא

הוקם בשנת: 1960

מועדון מלווה: מועדון שרון הרצליה

נשיא מייסד: ישראל גוטמן ז"ל

מקום מפגש: "בית המתנדב", רחוב זאב גלר 4, כפר סבא

 מועד מפגש: יום ראשון בשעה 20:15

054-4686068 נשיא המועדון: רשטיק צילה

052-3579260 מזכיר המועדון: ברכה אייבי

052-6134544גזבר המועדון: שמריהו כפיר 

אתר המועדון

http://www.rotary-kfar-saba.org.il/

דף פייסבוק

רוטרי כפר סבא Rotary Kefar-Saba

?רוצה להצטרף

צור קשר עם נשיא מועדון סמוך - לחץ כאן לאיתור המועדון