מועדון רוטרי אפקה אביב 

הוקם בשנת: 2015

מועדון מלווה: מועדון רמת השרון

נשיא מייסד: אילן זורמן

מקום מפגש: רחוב מבצע קדש 38, תל אביב

 מועד מפגש: יום חמישי בשעה 18:30

052-2400300 נשיא המועדון: ליבר רן

054-9248303 מזכיר המועדון: דורון אלי

054-3339342 גזבר המועדון: בראון עופר

אתר המועדון

https://www.avivtek.com/

דף פייסבוק

https://www.facebook.com/Rotary.AvivTEK.EClub/

?רוצה להצטרף

צור קשר עם נשיא מועדון סמוך - לחץ כאן לאיתור המועדון