מועדון רוטרי קיסריה

הוקם בשנת: 2016

מועדון מלווה: מועדון חיפה

נשיא מייסד: אריאלה סגל

מקום מפגש: במוזיאון ראלי, קיסריה

 מועד מפגש: יום שלישי שעה 20:30

054-6630730 נשיא המועדון: סגל משה​

054-9183222 מזכיר המועדון: כהן משה

052-7777384 גזבר המועדון: קליין עדי

אתר המועדון: אין

דף פייסבוק

Rotary Caesarea רוטרי קיסריה

?רוצה להצטרף

צור קשר עם נשיא מועדון סמוך - לחץ כאן לאיתור המועדון