מועדון רוטרי קישון

הוקם בשנת: 1956

מועדון מלווה: מועדון

נשיא מייסד: ישראל ישראלי

מקום מפגש: בית תרבות קרית מוצקין

 מועד מפגש: יום רביעי בשעה 20:30

050-5255812 נשיא המועדון: רוזן רות ​

054-3375873 מזכיר המועדון: אביגב דרור

054-5382111 גזבר המועדון: הסל ליאור

אתר המועדון: א

דף פייסבוק: א

?רוצה להצטרף

צור קשר עם נשיא מועדון סמוך - לחץ כאן לאיתור המועדון