מועדון רוטרי כרמיאל

הוקם בשנת: 1997

מועדון מלווה: מועדון

נשיא מייסד: ישראל ישראלי

מקום מפגש: רח' מורד הגיא 31, כרמיאל

 מועד מפגש: יום רביעי בשעה 20:00

 נשיא המועדון: שפרברג אתי 050-4041322​

052-2364423 מזכיר המועדון: זילברקנג מנחם

052-2692341 גזבר המועדון: מלכין רחל

אתר המועדון: ש

דף פייסבוק: ש

?רוצה להצטרף

צור קשר עם נשיא מועדון סמוך - לחץ כאן לאיתור המועדון