חיפוש
Generic filters
Exact matches only

נצרת

אשכול: עמקים

כתובת המועדון:מלון גרנד ניו נצרת

יום ושעת המפגש: שלישי בשעה 20:15

אתר אינטרנט: https://www.facebook.com/RotaryNazareth/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAviEiC70NjEq4qcKjnzrhCg-1wcMCITpCONqkomVcwuVgew8LpCx1q-Vuk7yOkr6rmJfCXS339JwyG

אנשי קשר
שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
נימר נאסר נשיא 050-2287832 nimernasser@gmail.com
עאוני אליאס מזכיר 050-5343274 awnidr@013net.net
בשיר נוסיר גזבר 050-5510014 nusair@zahav.net.il
דילוג לתוכן