חיפוש
Generic filters
Exact matches only

נצרת

אשכול: גליל

כתובת המועדון:מלון גרנד ניו נצרת

יום ושעת המפגש: שלישי בשעה 20:15

אתר אינטרנט: https://www.facebook.com/RotaryNazareth/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAviEiC70NjEq4qcKjnzrhCg-1wcMCITpCONqkomVcwuVgew8LpCx1q-Vuk7yOkr6rmJfCXS339JwyG

אנשי קשר
שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
ראשד עיסאם נשיא 052-8777666 rashed@zahav.net.il
אליאס עזמי מזכיר 052-7350631 azmi.rotary2490@gmail.com
ג'ראיסי וליד גזבר 054-6244023 geraisyw@gmail.com
דילוג לתוכן