דני פסלר

לקראת יום בחירות הבינלאומי משהו שם ומשהו שם.

דני פסלר

הזמנה ליום פתוח 20.08.2017

Please reload

Write a catchy title...

What's this item about? What makes it interesting? Write a catchy description to grab your audience's attention...

דני פסלר

לקראת יום בחירות הבינלאומי משהו שם ומשהו

קרן צלטנר למחקר, שליד רוטרי ישראל, נוסדה בשנת 1977 להנצחת זכרו של נגיד לשעבר פרופ' זאב צלטנר ז"ל, מבכירי

המשפטניםלקראת יום בחירות הבינלאומי משהו שם ומשהו  בישראל, נשיא בית המשפט המחוזי בתל-אביב יפו ומרצה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב

דני פסלר

הזמנה ליום פתוח 20.08.2017

Please reload

?רוצה להצטרף

צור קשר עם נשיא מועדון סמוך - לחץ כאן לאיתור המועדון