אירועים

Large Heading

כנס נאמני מים 2018

כנס נאמני המים של וועדת המים אזור רוטרי 2490 מכון גרנד לחקר המים, בטכניון ב 18.12.26 בחסות נגיד האזור אלון בנדט, יו''ר וועדת המים נג''ל אבנר פוקס מנהל מכון המים, פרופ' אלכס פורמן ומועדון רוטרי חיפה

WATEC 2017

במסגרת תערוכת WATEC אשר נערכה בספטמבר 2017 במרכז הירידים בת"א התקיים סימפוזיון אשר אורגן ע"י רוטרי אזור 2490 בהובלתו של נג"ל אבנר פוקס.
במסגרת הסימפוזיון הועברו הרצאות בנושא מים וסניטציה בעבר, בהווה ובעתיד.
את הסימפוזיון כיבדו בנוכחותם השרה גילה גמליאל, הנגיד דני פסלר, שגרירי אוקראינה, הונגריה וניגריה. 
במקביל להרצאות השתתפו כ 100 בני נוער מבתי ספר מרחבי המדינה אשר השתתפו בתוכנית 'נוער שותה מים ודעת' בשנת הלימודים הקודמת, קיבלו משימות וסיירו בתערוכה למציאת פתרונות לבעיות ובסוף הציגו אותם.
גם חברי מועדון רוטרי מודיעין השתתפו בסימפוזיון וחזרו עם ראיונות למיזמים אשר בכוונתם להוציא לפועל בשנים הבאות.

נוער שותה מים ודעת - סיכום שנה ואירוע גמר תשע''ט בטכניון

Rotary Hands Across water 'ב 14.3.19 נערך גמר של שנת הלימוד תשע''ט של 'נוער שותה מים ודעת

במכון המים בטכניון בהשתתפות מועדון חיפה ועשרות רוטריוניות ורוטריונים מכל הארץ

שחגגו יחד עם מאות תלמידים ועשרות אנשי חינוך, ואנשי האקדמיה ותעשיית המים.

שנת הלימוד אשר הייתה פורייה ביותר. במהלך השנה הפרויקט התרחב גם לנגב ולמרכז והתכנים הועמקו

.ותוכניות להרחבתו בשנת הלימודים הבאה

:להלן מצגת סיכום

?רוצה להצטרף

צור קשר עם נשיא מועדון סמוך - לחץ כאן לאיתור המועדון