מים וסניטציה

 

חזון

וועדת המים של  ארגון רוטרי בישראל ( איזור 2490) שמה לה למטרה להרחיב את המודעות הציבורית בנושאי משבר המים והסניטציה, בארץ ובעולם ומחויבת להוביל פרויקטים בתחום זה כתחום נבחר, הנמנה על ששת ערכי הליבה של הרוטרי הבינלאומי.

הוועדה תפעל לטפל בנושאי המים בשילוב עם נושאי החינוך, השלום ודומיהם, למען פיתוח פתרונות מתקדמים על רקע משבר המים העולמי. הוועדה תחתור ליצירת ההמשכיות הבין-דורית בחסות מועדוני הרוטרי בישראל בנושאי המים והחינוך והטמעתה בקרב בני הנוער. הטמעה זו, תתבסס על תהליכי המחקר והפיתוח המתקיימים בישראל והנחשבים למתקדמים בעולם ובייחוד בשני תחומים עיקריים:

  א. השבת מי שפכים לשימוש חוזר בהשקיה בחקלאות.

  ב. התפלה.

  ג.  השקיה בלחץ נמוך (טפטפות).

  ד. מניעת דלף.

  ה. ניהול מרכזי משולב של משק המים.

וועדת המים של רוטרי בישראל מחויבת לתרומה אמיתית ומכרעת למצוקת המים בארץ ובעולם ולהעצמת תדמיתה של מדינת ישראל כמובילה וכנושאת דגל בתחום זה!

   נג"ל אבנר פוקס 

יו"ר וועדת המים והסניטציה

ושגריר ארגון WASRAG

VISION

 

The main goals of the Water and Sanitation Committee of Rotary District 2490 Israel concentrate on increasing public awareness of the water and sanitation crisis both in Israel and abroad, in leading water and sanitation (WASH) projects in the framework of the" six areas of focus" established by Rotary International.  The District`s Committee will deal mainly in water and sanitation issues involving also education, peace, health etc. with the aim of developing innovative solutions in view of the global water crisis.      

The Committee will also strive to create generation continuity in WASH issues by educating children and youth with the sponsorship of the local Rotary Clubs.  Understanding the need for continuity will be supported by the research and development (R&D) processes taking place in Israel in five domains, which are considered to be the most advanced worldwide:

1.Wastewater recycling for agricultural purposes

2.Dessalination

3.Low gravity irrigation (drip irrigation)

4.Leakage prevention

5.Combined centralized management of water resources

The Water and Sanitation Committee of RD 2490 Israel is committed to providing a real and crucial contribution to the solution of the water crisis both in Israel and abroad as well as to empowering the image of Israel as a leading and "avant garde" nation in this field!

 

צור קשר עם יו"ר ועדת מים וסניטציה

Large Heading

 

פרוייקטים בנושא מים וסניטציה

Large Heading

 

אקטאליה

8.1.2018                                                                                                          מחיר מיעוט המשקעים

אסור שהמשקעים הספורדיים האחרונים יטעו אותנו. מאגרי המים העיליים והתת- קרקעיים ובראשם הכנרת , זקוקים עדיין לכמויות ניכרות למילוי החסר. בשל רמת המים הנמוכה בכנרת, ועל מנת למנוע אסון אקולוגי אפשרי בה, מקודמת בימים אלה תכנית להזרמת מים מותפלים לכנרת ולצפון הארץ הצמא דרך המוביל הארצי, בכיוון ההפוך , מהדרום לצפון. רשות המים גיבשה תכנית עקרונית להזרמת מים מותפלים דרך ערוץ נחל ארבל.

רשות הטבע והגנים (רט"ג) מתנגדת לתכנית זו ומציעה הזרמה דרך ערוץ נחל צלמון. כל רשות עם נימוקיה היא. חברת מקורות שוקדת בימים אלה על הכנת התכנית של רשות המים. יישום התכנית מותנה ברמת המשקעים בחודשים הבאים. עלות המבצע לרבות מחיר המים המותפלים מהווים חלק מאומדן העלות הכוללת של כ מיליארד שקל שידרשו בשנים הקרובות להחזרת היציבות והאיזון במשק המים הלאומי

ועדת המים והסניטציה

Large Heading

21.1.2018                                                                                                                                        

 מבצע הפסקת זיהום ימים ואוקיאנוסים

8 מיליון טון של פסולת חומרים פלסטיים מוצאים את דרכם לימים ואוקיאנוסים מידי שנה, כמות שוות ערך למשאית זבל מלאה כל דקה. התוצאה היא נזק ל- 600 זני בעלי חיים ימיים (מתוכם 15% בסכנת הכחדה) , השפעה על כלכלות של מדינות חופיות ופוטנציאל חדירה לשרשרת המזון באמצעות צריכת דגים וזנים ימיים אחרים.

אם לא ינקטו צעדי מנע , ב 2050 ימצאו בימים יותר גופי פלסטיק מאשר דגים.

האו"מ יזם תכנית של "ניקוי הימים" במטרה לגייס ממשלות, ציבורים שונים , וגופים חברתיים  בסקטור הפרטי בהתמודדות בתופעת הזיהום הימי.

התכנית כוללת הדרכה, גיוס גורמים בעלי מודעות לסכנה , קיום שיתופי פעולה בין ארציים  ומעקב אחר מאמצי המנע . 

20 מדינות חתמו  על אמנה לשת"פ בנושא. ישראל טרם עשתה זאת.

ועדת המים והסניטציה

?רוצה להצטרף

צור קשר עם נשיא מועדון סמוך - לחץ כאן לאיתור המועדון