חיפוש
Generic filters
Exact matches only

תחומי מיקוד

רוטרי בינלאומי מתרכז בפעילותו ובפעילות קרן הרוטרי בשבעה תחומי מיקוד 

קיימים שבעה תחומי מיקוד, שבהם ניתן להתמקד כדי לקבל מימון ממענק עולמי.

ההתמקדות חייבת להיות במטרות ספציפיות באחד או יותר מתחומי המיקוד הבאים:

קידום השלום, מניעת סכסוכים ופתרונם  (Peace & Conflict Prevention/Resolution) 

* חיזוק מאמצי שלום מקומיים;

* הדרכת מנהיגים מקומיים במניעת סכסוכים ובשרות כבוררים;

* תמיכה בבניית שלום לטווח ארוך באזורים הנגועים בסכסוכים;

* סיוע לאוכלוסיות פגיעות שהושפעו מהעימות, ובמיוחד לילדים ונוער;  

* תמיכה במחקרים הנוגעים לשלום ופתרון סכסוכים.

טיפול במחלות ומניעתן (Disease Prevention & Treatment)

* שיפור יכולתם של גורמי רפואה מקצועיים מקומיים;

* לחימה בהתפשטות האיידס, מלריה, ומחלות קשות אחרות;

* תגבור תשתית הבריאות של קהילות מקומיות;

* חינוך והנעת קהילות למלחמה במניעת התפשטות מחלות קשות;

* תמיכה במחקרים הנוגעים למניעת מחלות ולטיפול בהן.

מים וסניטציה (Water & Sanitation)

* הגברת גישה לקהילה למי שתייה ולסניטציה בסיסית;

* חיזוק יכולת הקהילה לפתח ולשמור על מערכות מים וסניטציה ברות קיימא;

* חינוך קהילות אודות מים בטוחים, סניטציה, והיגיינה;

* תמיכה במחקרים הקשורים למים וסניטציה.

בריאות היולדות והיילודים (Maternal & Child Health)

* הפחתת שיעור המוות של ילדים מתחת לגיל חמש;

* הפחת שיעור מקרי המוות של אימהות;

* שיפור הגישה לאימהות ולילדיהם לשירותי רפואה חיוניים ולספקי בריאות מיומנים;

* תמיכה במחקרים הקשורים לבריאות ילדים ואימהות.

חינוך ואוריינות בסיסיים  (Basic Education & Literacy)

* הבטחת גישה לילדים לחינוך בסיסי איכותי;

* מזעור הבדלי מגדר בחינוך;

* הגברת אוריינות מבוגרים;

* חיזוק יכולת הקהילות לתמוך בחינוך ובאוריינות בסיסיים;

* תמיכה במחקרים הקשורים לחינוך ולאוריינות בסיסיים.

מיגור העוני על ידי פיתוח כלכלי וקהילתי (Economic & Community Development)

* חיזוק יכולתם של מנהיגי הקהילה ויזמים בקהילה, ובמיוחד של נשים, בקהילות מעוטות יכולת;

* פיתוח הזדמנויות לעבודה פרודוקטיבית, במיוחד עבור נוער;

* בניית היכולת של ארגונים מקומיים ורשתות קהילתיות לתמוך בפיתוח כלכלי;

* תמיכה במחקרים הקשורים לפיתוח כלכלי וחברתי.

איכות הסביבה- הגנה על הסביבה (Protecting the Enviroment) 

סיוע באיכות הסביבה.

שינוי אקלים- כל העולם הוא החצר האחורית שלנו. עלינו לפעול עכשיו כדי להגן על הסביבה.

שכנוע ידידותי- התמודדות עם נושא שנוי במחלוקת תביא גישה שוויונית לטיפול בנושא.

עזרה לסביבה- האם שינויי אקלים יביאו יותר עוני? האם נצליח לעצור את ההשפעות הגרועות ביותר שלה? סייע לסביבה ושמור עליה.

עלינו לפעול בדרכים הבאות:

* הגנה והשבת משאבי קרקע, חוף ים, מים ומתוקים

*שיפור היכולת של קהילות לתמוך בניהול ושימור משאבי טבע טבעיים

*תמיכה בשיטות חקלאות, דיג וחקלאות מים בר קיימא

*טיפול בגורם לשינויי האקלים על ידי הפחתת פליטת גזי החממה

*חיזוק מערכות אקולוגיות וקהילות המושפעות משינויי אקלים

*תמיכה ביוזמות חינוך המקדמות התנהגות המגנה על הסביבה

*דוגלת בצריכה בת קיימא לבניית כלכלה המשתמשת במשאבים בצורה יעילה יותר

*טיפול בבעיות צדק סביבתי ובחששות לבריאות הציבור

 

 

דילוג לתוכן