חיפוש
Generic filters
Exact matches only

קרן צלטנר למחקר שליד רוטרי ישראל

קרן צלטנר למחקר, שליד רוטרי ישראל, נוסדה בשנת 1977 להנצחת זכרו של נגיד לשעבר פרופ’ זאב צלטנר ז”ל, מבכירי המשפטנים בישראל, נשיא בית המשפט המחוזי בתל-אביב יפו ומרצה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב.

מטרת הקרן היא לעודד את המחקר במדעי המשפט והחברה ברוח אושיות תנועת הרוטרי.

הקרן מעניקה את הפרסים לאנשי משפט וחברה לשם עידוד המשך פעילותם בתחום שבו הצטיינו וכן להבעת הוקרה והערכה על פעילות רבת שנים לבכירים בתחומים אלה.

קרן פועלת בשיתוף פעולה עם הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב.

החל משנת 1993 מוענק פרס נוסף, פרס צלטנר לחוקר הצעיר. כמו כן, מידי פעם מוענק פרס למפעל חיים.

הזוכים בפרסים נבחרים ע”י הנהלת הקרן על פי המלצת ועדת הפרסים המתמנה על ידי ההנהלה.

חברי הנהלת הקרן וועדת הפרסים

יו”ר העמותה- נגיד רוטרי ישראל, עו”ד חיים קנת

נציג רוטרי ישראל- נ”ל ,

נציג משפחת המנוח- עו”ד יובל צלטנר,

דקאן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב- פרופ’ שרון חאנס.

גזבר העמותה- נשיא לשעבר ברוטרי אפריים פריהר.

מזכיר העמותה- נשיא לשעבר אברהם שרון.

 

מקבלי וחתני פרס צלטנר

1978 – ד”ר עדנה קפלן וד”ר מנשה שאווה, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

1979 – ד”ר נחום רקובר, מישנה ליועץ המשפטי לממשלה

1980 – ד”ר אלפרד ויתקון, שופט בית המשפט העליון

1981 – ד”ר יהושע רוטנשטרייך-עו”ד, ראש לשכת עו”ד, יו”ר מועצת העיתונות

1982 – משה לנדוי – נשיא בית המשפט העליון

1983 – פרופ’ דניאל פרידמן, הפקולטה למשפטים- אוניברסיטת תל אביב

1984 – פרופ’ אהרון ברק, שופט בית המשפט העליון

1985 – פרופ’ אמנון רובינשטיין, חבר כנסת, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

1986 – פרופ’ יצחק זמיר, היועץ המשפטי לממשלה, האוניברסיטה העברית ירושלים

1987 – בנימין נתניהו, שגריר ישראל באו”ם

1988 – פרופ’ יצחק הנס קלינגהופר, האוניברסיטה העברית ירושלים

1989 – פרופ’ נילי כהן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

1990 – גב’ מרים בן פורת, מבקרת המדינה, לשעבר מישנה לנשיא בית המשפט העליון

1991 – פרופ’ גבריאלה שלו, האוניברסיטה העברית ירושלים

1992 – פרופ’ אריאל רוזן-צבי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

1993 – פרופ’ שניאור ז. פלד, האוניברסיטה העברית ירושלים

1994 – פרופ’ מנחם אילון, מישנה לנשיא בית המשפט העליון

1995 – השופט מאיר שמגר, נשיא בית המשפט העליון

1996 – פרופ’ ברוך ברכה, דיקאן הפקולטה למשפט אוניברסיטת חיפה

1997 – פרופ’ רות גביזון, האוניברסיטה העברית ירושלים

1998 – פרופ’ פנינה להב, אוניברסיטת בוסטון, ארה”ב

1999 – השופטת בדימוס הדסה בן-עתו, שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב

2000 – פרופ’ נינה זלצמן הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

2001 – השופט בדימוס חיים כהן, מ”מ נשיא בית המשפט העליון

2002 – פרופ’ עמוס שפירא, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

2003 – פרופ’ מרדכי קרמניצר, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית ירושלים

2004- פרופ’ אייל בנבנישתי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

2005- פרופ’ חנוך דגן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

2006-  פרופ’ דפנה ברק ארז, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

2007-  פרופ’ מנחם מאוטנר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

2008-  פרופ’ אלון הראל, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית ירושלים

2009- פרופ’ ידידה שטרן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן

2010- פרופ’ רון חריס, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב  

2011-  פרופ’ אייל זמיר, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית ירושלים

2012- פרופ’ אריאל פורת, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

2013-  פרופ’ ליאורה בילסקי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

2014- פרופ’ גדעון פרחומובסקי, אוניברסיטת בר אילן

2015- פרופ’ יורם מרגליות, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

2016- פרופ’ אריה אדרעי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב
2017- פרופ’ דפנה לוינסון-זמיר, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית ירושלים

2018- פרופ’ גיא מונדלק, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

20092019- פרופ’ דוד הפקולטה למשפטים והחוג לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית ירושלים

2020/2021- פרופ’ מיכאל בירנהק, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב (טקס 2020 נערך בשנת 2021 בשל מגיפת הקורונה).

פרס לחוקר הצעיר מאז 1993 

1993 – ד”ר אנדרי מרמור, אוניברסיטת תל אביב

1994 – ד”ר אייל בנבנישתי, האוניברסיטה העברית ירושלים

1995 – ד”ר דפנה לוינסון-זמיר, האוניברסיטה העברית ירושלים

 

1996 – ד”ר חנוך דגן, אוניברסיטת תל אביב

1997 – ד”ר דודי שוורץ, אוניברסיטת בר-אילן

1998 – ד”ר רון א. שפירא, אוניברסיטת תל אביב

1999 – ד”ר עמרי ידלין, אוניברסיטת תל אביב

2000 – ד”ר רות הלפרין-קדרי, אוניברסיטת בר-אילן

2001 – ד”ר אסף לחובסקי- הפקולטה למשפטים, אוניברסיטתתל אביב

2002 – ד”ר מיכאל קרייני, האוניברסיטה העברית ירושלים

2003 – ד”ר שי לביא, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

2004- ד”ר מיכל גל, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

2005- ד”ר דוד אנוך, הפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית ירושלים  

2006- ד”ר אבי טבח, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב.

2007- ד”ר אמנון להבי, בית ספר רדזינר למשפטים המרכז הבינתחומי הרצליה

2008- ד”ר יובל פלדמן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן

2010- ד”ר אסף חמדני, הפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית ירושלים2009- ד”ר טליה פישר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

2011- ד”ר יש עקיבא ווזנר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

 

2012- ד”ר צבי טריגר, בית הספר למשפטים ע”ש חיים שטריקס, המכללה למנהל- ראשון לציון

2013- ד”ר מרים ביטון, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן

2014- ד”ר הילה שמיר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

2015- ד”ר יהונתן גבעתי, הפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית ירושלים

2016- ד”ר שלי קרייצר-לוי, המרכז האקדמאי למשפט ועסקים, רמת גן

2017- ד”ר אדם חפרי-וינוגרדוב, הפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית ירושלים

2018- ד”ר רביע אעסי,  הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

2019- ד”ר דורין לוסטיג, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב 

2020/2021- פרופ’ מוחמד וותאד, דקאן בית הספר למשפטים, המכללה האקדמית צפת (טקס 2020 נערך בשנת 2021 בשל מגיפת הקורונה).

 

 

 

 

פרס הוקרה על מפעל חיים

 

2008 – השופט מאיר שמגר, נשיא בית המשפט העליון

2010 – פרופ’ אוריאל פרוקצ’יה, בית ספר רדזינגר, המרכז הבינתחומי הרצליה

2011 – פרופ’ יצחק אנגלרד, שופט בדימוס של בית המשפט העליון  

2015השופט ד”ר גבריאל קלינג, שופט (בדימוס) סגן נשיא (בדימוס) של בית-המשפט המחוזי תל-אביב יפו 

2016- פרופ’ קנת מן, על מפעל חיים בתחום המשפט.

2017- פרופ’ סוזי נבות, המכללה למנהל, בית הספר למשפטים ע”ש חיים שטריקס, על תרומה לחברה בתחום המשפט החוקתי.

2018- פרופ’ איציק הדרי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב, על מפעל חיים  בתחום דיני המיסים בישראל.  

 

 

 

לצפייה בטקס משנת 2014- פרופ’ גדעון פרחומובסקי, אוניברסיטת בר אילן, וד”ר הילה שמיר אוניברסיטת תל אביב לחץ כאן- https://youtu.be/CF93k8xukcM

לצפייה בטקס משנת 2016- פרופ’ אריה אדרעי, ד”ר שלי קרייצר-לוי (פרס לחוקר/ת צעיר/ה) ופרופ’ קנת מן (פרס על מפעל חיים בתחום המשפט). לחץ על התמונה

 

 

דילוג לתוכן