חיפוש
Generic filters
Exact matches only

קרן הרוטרי (בינלאומי)  The Rotary Foundation

תוכנית המענקים של קרן רוטרי

 

תוכנית המענקים החדשה של קרן הרוטרי הינה המודל של קרן רוטרי הבא לתמוך בפרויקטים הומניטריים וחינוכיים של המועדון ושל האזור/ הקרן זיהתה צורך הולך וגובר לייעול פעילויותיה במטרה לשפר ובמטרה לרכז את מאמציה כדי להגיע להשפעה גוברת ולהכרה ציבורית על ידי פחות פרויקטים אבל גדולים יותר.

ישנם שלשה סוגי מענקים: מענק אזור, מענק עולמי, מענק מובנה.

מענק אזור District Grants))

מענק אזור הוא מענק הכולל רשימת פרויקטים של המועדונים והאזור, המאפשרים לפתור צרכים מידיים בקהילותיהם ובחו”ל, גם יחד עם מועדונים אחרים ושותפים בחו”ל.

האזור רשאי לבקש עד 50% מהקרן המיועדת לאזור DDF – District designated fund, עבור מענק אזור אחד כולל בשנה שיחולק על פי קריטריונים עולמיים ואזוריים למועדונים המבקשים השתתפות.

אזורים המנצלים פחות מ-50% מכספי הקרן יכולים לנצל את ההפרש כדי לתמוך בפרויקט “פוליו פלוס” או לנצל את ההפרש במענק גלובלי.

האזור מנהל את הכספים ומחלק אותם כדי לתמוך בפעילויות המועדונים והאזור, כולל פרויקטים הומניטריים, צוותי הדרכה מקצועית (VTT) ומלגות במידה שאלה עונים על מטרות הקרן והקריטריונים האזוריים.

את מענקי האזור מאשרת למועדונים ועדה המורכבת מ: נגיד האזור, יושב ראש הוועדה לקרן רוטרי באזור, ויושבי ראש ועדת המשנה למענקים

מענק עולמי (Global Grant)

מענק עולמי מעניק אפשרויות להשתתף בפעילויות ממוקדות בעלות השפעה רבה בפרויקטים שסכומם המינימאלי הוא 30,000$, כאשר קיימת תמיכה מהקרן, הנעה בין 15,000$ ל-200,000 $. מענקים אלה ממנים פרויקטים גדולים בינלאומיים, צוותי הדרכה מקצועית (VTT) ומלגות- כל אלה צריכים להראות תוצאות מדידות ובעלות קיימות באחד או יותר מתחומי המיקוד של הקרן. ניתן לבצע את הפעילויות בצורה אינדיבידואלית או בשיתוף, למשל מענק אחד יכול לתמוך בצוות הדרכה מקצועית וגם בפרויקט הומניטרי הקשור אליו. מענק כזה חייב לכלול DDF.

את המענק העולמי כולל הבקשה ל-DDF מהאזור מאשרים הנגיד המכהן ויו”ר הוועדה של קרן רוטרי באזור.

תוכניות מענקים מובנות (Packaged Grants)

תוכניות מענקים אלה מפותחות על ידי שותפים אסטרטגיים ועל ידי הקרן. השותפים הם ארגונים הפועלים בתחומי המיקוד של הקרן והיכולים להציע תמיכה כספית, מומחיות טכנית או תמיכה ברעיון.

הקרן העולמית ושותפה האסטרטגי מספקים 100% מהמימון הרוטריונים מבצעים את הפרויקט.

תכניות פרויקטים מובנים תפורסמנה כאשר תהיינה זמינות.

בנוסף לשלשת סוגי המענקים קבעה הקרן דרישות נוספות ומגבלות ובהן:

* 7 תחומי מיקוד (למענק עולמי)

* קיימות (למענק עולמי)

* האזור והמועדון חייבים לחתום על מזכר הבנות (MOU).

 

תחומי מיקוד

קיימים שבעה תחומי מיקוד, שבהם ניתן להתמקד כדי לקבל מימון ממענק גלובלי. ההתמקדות חייבת להיות במטרות ספציפיות באחד או יותר מתחומי המיקוד הבאים:
קידום השלום, מניעת סכסוכים ופתרונם (Peace & Conflict Prevention/Resolution)

* חיזוק מאמצי שלום מקומיים;

* הדרכת מנהיגים מקומיים במניעת סכסוכים

 ובשרות כבוררים;

* תמיכה בבניית שלום לטווח ארוך באזורים הנגועים בסכסוכים;

* סיוע לאוכלוסיות פגיעות שהושפעו מהעימות, ובמיוחד לילדים ונוער;

* תמיכה במחקרים הנוגעים לשלום ופתרון סכסוכים.

טיפול במחלות ומניעתן (Disease Prevention & Treatment)

* שיפור יכולתם של גורמי רפואה מקצועיים מקומיים;

* לחימה בהתפשטות האיידס, מלריה, ומחלות קשות אחרות;

* תגבור תשתית הבריאות של קהילות מקומיות;

* חינוך והנעת קהילות למלחמה במניעת התפשטות מחלות קשות;

* תמיכה במחקרים הנוגעים למניעת מחלות ולטיפול בהן.

מים וסניטציה (Water & Sanitation)

* הגברת גישה לקהילה למי שתייה ולסניטציה

בסיסית;

* חיזוק יכולת הקהילה לפתח ולשמור על מערכות מים וסניטציה ברות קיימא;

* חינוך קהילות אודות מים בטוחים, סניטציה, והיגיינה;

* תמיכה במחקרים הקשורים למים וסניטציה.

בריאות היולדות והיילודים (Maternal & Child Health)

* הפחתת שיעור המוות של ילדים מתחת לגיל חמש;

* הפחת שיעור מקרי המוות של אימהות;

* שיפור הגישה לאימהות ולילדיהם לשירותי רפואה חיוניים ולספקי בריאות מיומנים;

* תמיכה במחקרים הקשורים לבריאות ילדים ואימהות.

חינוך ואוריינות בסיסיים (asic Education & Literacy))

* הבטחת גישה לילדים לחינוך בסיסי איכותי;

* מזעור הבדלי מגדר בחינוך;

* הגברת אוריינות מבוגרים;

* חיזוק יכולת הקהילות לתמוך בחינוך ובאוריינות בסיסיים;

* תמיכה במחקרים הקשורים לחינוך ולאוריינות בסיסיים.

מיגור העוני על ידי פיתוח כלכלי וקהילתי  Economic & Community Development))

* חיזוק יכולתם של מנהיגי הקהילה ויזמים

בקהילה, ובמיוחד של נשים, בקהילות מעוטות יכולת;

* פיתוח הזדמנויות לעבודה פרודוקטיבית, במיוחד עבור נוער;

* בניית היכולת של ארגונים מקומיים ורשתות קהילתיות לתמוך בפיתוח כלכלי;

* תמיכה במחקרים הקשורים לפיתוח כלכלי וחברתי.

איכות הסביבה- הגנה על הסביבה ((Environment

סיוע באיכות הסביבה.

שינוי אקלים

כל העולם הוא החצר האחורית שלנו. עלינו לפעול עכשיו כדי להגן על הסביבה.

שכנוע ידידותי

התמודדות עם נושא שנוי במחלוקת תביא גישה שוויונית לטיפול בנושא.

עזרה לסביבה

האם שינויי אקלים יביאו יותר עוני? האם נצליח לעצור את ההשפעות הגרועות ביותר שלה? סייע לסביבה ושמור עליה.

עלינו לפעול בדרכים הבאות:

* הגנה והשבת משאבי קרקע, חוף ים, מים ומתוקים

*שיפור היכולת של קהילות לתמוך בניהול ושימור משאבי טבע טבעיים

*תמיכה בשיטות חקלאות, דיג וחקלאות מים בר קיימא

*טיפול בגורם לשינויי האקלים על ידי הפחתת פליטת גזי החממה

*חיזוק מערכות אקולוגיות וקהילות המושפעות משינויי אקלים

*תמיכה ביוזמות חינוך המקדמות התנהגות המגנה על הסביבה

*דוגלת בצריכה בת קיימא לבניית כלכלה המשתמשת במשאבים בצורה יעילה יותר

*טיפול בבעיות צדק סביבתי ובחששות לבריאות הציבור

קיימות (Sustainability)

כדי להיות זכאי למענק עולמי על הפרויקטים להיות ברי קיימא, כלומר, הם חייבים להתקיים גם לאחר שהכספים חולקו והפעילות הרוטריונית הסתיימה. פרויקטים ברי קיימא מיועדים לסייע למספר הגדול ביותר של אנשים, לשמור על הסביבה והתרבות המקומית, לשתף ארגונים חברתיים כמו רוטרי הפועל בקהילה, (Rotary community corps) לבקש משוב מהקהילה המשתתפת בפרויקט ולהנחיל את המסקנות שנלמדו.

המענקים העולמיים מלמדים את הקהילה לתרום לשיטות חדשות וחדשניות בתחומים הקשורים לתחומי המיקוד. בשעה שהם מפתחים פרויקטים חדשים על האזור ועל המועדונים להדגיש את נושא ההכשרה והחלפת מידע, כדי שהקהילות תוכלנה לשמור על תוצאות הפרויקט ולפתור בעיות בכוחות עצמן.

הכשרה והסמכה (Qualification)

מחויבות האזור והמועדון

כדי להשתתף במענקים אזוריים ועולמיים, על הנהגת האזור להשלים תהליך הסמכה מדי שנה, להסכים למלא וליישם את קווי ההנחיה הפיננסיים והמנהליים במזכר ההבנה האזורי. על המועדונים להשתתף בסמינר הסמכה ולהשלים תהליך הסמכה מידי שנה וכן בסמינר בנושא מענק קרן הרוטרי כדי שיוכלו להיות מועמדים לקבלת מענק עולמי, אזורי, או מובנה. בנוסף, על המועדון לחתום על מזכר ההבנות וליישמו לפרטיו (MOU) ולמלא כל דרישות ההסמכה שיקבעו על ידי האזור.

צוותי הדרכה מקצועית  (Vocational Training Teams – VTT)

ניתן לתמוך בצוותי הדרכה מקצועית על ידי מענקי אזור או על ידי מענקים עולמיים של הקרן. צוותים הנתמכים על ידי מענקים מהאזור דומים למשתתפים בחילופי קבוצות עיון (Group Study Exchange), אך אין הגבלה בגיל המשתתף או השהות. מענקים עולמיים תומכים בקבוצות היוצאות ממדינתם במטרה לפתור או ללמוד לפתור בעיות באחד או יותר מתחומי המיקוד. הצוות חייב להיות מורכב לפחות מרוטריון אחראי ומשני חברי צוות רוטריונים. אין הגבלה בגודל הקבוצה או גיל חבריה, אך לכל החברים בצוות חייבות להיות מיומנויות מקצועיות וניסיון.

הצוותים יכולים לספק או לקבל הכשרה במגוון נושאים, כולל באוניברסיטאות, בבתי חולים, ובחברות. ניתן לארח אותם במגוון מקומות כמו בתי רוטריונים, מעונות אוניברסיטה ובתי מלון. אין הגבלה על משך ההכשרה ויותר מצוות אחד יכול להשתמש במענק אחד. עלויות הכשרת ואירוח הצוות צריכה להיות מינימום של 30,000$ לעלות כוללת של פרויקט ממענק עולמי. עלויות אלה כוללות את ההוצאות של חברי הצוות וכל ההוצאות עבור פעילויות הכלולות במענק.

פוליו פלוס ומלגות למכוני שלום

תוכניות אלו ימשכו במתכונת זהה להיום.

מלגות (Scholarships)

ניתן לממן מלגות על ידי מענקי אזור או על ידי מענקים עולמיים.

למענקים עולמיים אין הגבלות ברמה (אוניברסיטה או לימודי מוסמך), זמן או תחום הלימוד. לאזורים האפשרות לפתח קריטריונים משל עצמם בבחירת המועמדים למלגה, הם יכולים לקבוע את סכום המלגה, לתמוך בסטודנטים הלומדים באוניברסיטאות מקומיות היות שאין דרישה בינלאומית.

מענקים עולמיים תומכים בלימודים בינלאומיים ברמת מוסמך בתחום מיקוד למשך שנה או ארבע שנים.

כאשר מוגשת בקשה למענק עולמי למלגה, על האזור או על המועדונים לספק הוכחה של קבלה לאוניברסיטה של מבקש המלגה. על מבקשי המלגה לספק לקרן תוצאות ממבחן ידיעת שפה המבוצע על ידי הקרן, וזאת אם המלגאי אמור ללמוד במוסד אוניברסיטאי המלמד בשפה שאינה שפת אמו. הוכחת הקבלה לאוניברסיטה ותוצאות מבחן השפה אינם נדרשים בהגשה ראשונית של הבקשה למלגה.

תהליך בקשת מענק

על כל הבקשות למענק עולמי להיות מוגשות דרך: Rotary My  לכתובת www.rotary.org.. המועדון יפנה ליו”ר קרן הרוטרי באזור נג”ל נחום פרנקל- D.R.F.C, יציג בפניו את הפרוייקט, יבחן אם ובכמה האזור יכול לסייע בפרויקט (מבחינה כספית), יגיש את הבקשה למענק עולמי באתר הרוטרי. התחלת הבקשות למענק עולמי היא הצעה (Proposal) קצרה, מקוונת המתארת את הפעילויות העתידיות ואת תוצאותיהן. מענק עולמי מתחיל ב-30 אלף דולר אשר מתוכן 15 אלף דולר חייב להיות מתוך כספי קרן מיועדת באזור, יחד עם אזור אחר. קרן הרוטרי תכפיל את ההשקעה בפרויקט. תרומות של מועדונים או אנשים פרטיים, לא יקבלו תמיכה מקרן הרוטרי  ויתווספו לסכום הנ”ל. הקרן פועלת עם כל הגורמים, כדי לקבוע אם ההצעה מלאה וישימה ומודיעה למגיש ההצעה אם יש צורך בתוספת פרטים או מאשרת את ההצעה.

דיווח

על האזורים להגיש דיווח לקרן ולכל המועדונים באזור, על חלוקת המענק, תוך 12 חודשים מקבלת המענק האזורי. על המועדונים להגיש דוח גמר על מענק אזורי, לאזור מיד עם סיום הפרויקט.

על המבצעים מענק עולמי להגיש דוחות התקדמות לקרן, כל 12 חודשים במשך כל תקופת המענק ודוח סופי תוך חודשיים מיום סיום המענק.

יש לשים לב כי אי דיווח ימנע מהאזור לקבל מענקים אזוריים ועולמיים בשנה העוקבת.

 

קרן הרוטרי טופס – מזכר הבנות למועדון (MOU)

 1. הכשרת המועדון

כדי להשתתף בתכניות המענקים של קרן הרוטרי (מענק עולמי, אזורי ומובנה), המועדון חייב להסכים ליישם את הדרישות הפיננסיות והניהוליות שבמזכר ההבנה (MOU) ולשלוח לפחות חבר מועדון אחד להדרכה בכל שנה. האזור יכול להכתיב דרישות נוספות להכשרת המועדון ולחייב שהמועדונים יעמדו בדרישות אלו גם למענקי אזור. על ידי השלמת דרישות אלו המועדון מוכשר וראוי להשתתף בתוכנית המענקים.

1.1        עם סיום דרישות ההסמכה, המועדון יקבל מעמד מוסמך לתקופה של שנה אחת.

1.2        כדי לשמור על סטטוס ההסמכה, המועדון חייב לשמור על הרשום במזכר הבנות זה, על דרישות האזור ומדיניות קרן רוטרי בינלאומי.

1.3        המועדון כישות אחראי לשימוש בכספים למענקים נתמכים על ידי המועדון ולא משנה מי מפקח על הכספים.

1.4        ההסמכה תושעה או תישלל מהמועדון אם יהיה שימוש לרעה בכספי המענק או ניהול לקוי, לרבות: הונאה, זיוף, סילוף, הזנחה כוללת, סיכון בריאות, רווחה, או סיכון למוטבים; תרומות פסולות; שימוש בכסף למטרות אישיות; אי חשיפת ניגודי עניינים; השתלטות על כספי מענק ע”י בודדים; דווח מסולף; תמחור יתר; קבלת תשלום מהמוטבים; פעולות לא חוקיות; שימוש בכספי המענק למטרות לא כשירות.

1.5        המועדון חייב לשתף פעולה עם כל ביקורת של האזור או TRF.

 1. אחריות הנהלת המועדון להכשרה ולהסמכה

להנהלת המועדון אחריות ראשית להכשרת המועדון וליישום מענקי קרן הרוטרי.

האחריות כוללת:

2.1        מינוי חבר מועדון אחד לפחות ליישם, לנהל ולתחזק את הסמכת המועדון.

2.2        לוודא כי ינקטו אמצעים נאותים ושיטות ניהול מתאימות בביצוע כל המענקים של TRF.

2.3        לוודא שכל המעורבים בהובלת המענק יתנהלו כך שפעילותם תמנע מכל ניגוד אינטרסים בפועל או למראית עין.

 1. תוכנית ניהול פיננסי

המועדון חייב שתהיה לו תוכנית ניהול פיננסי, כדי לאפשר ניהול עקבי של כספי המענקים.

תוכנית ניהול פיננסית חייבת לכלול:

3.1        לתחזק סט סטנדרטי של חשבונות (לכל מענק), כולל תיעוד מלא של כל התקבולים והתשלומים.

3.2        לשלם כספי מענק, כראוי.

3.3        לתחזק הפרדה בין תפקידים לטיפול בכספים.

3.4        להקים מערכת לרישום מלאי עבור ציוד ונכסים אחרים שנרכשו בכספי המענק, ולשמור על רשומות של פריטים שנרכשו, יוצרו, או הופצו באמצעות פעילויות במענק.

3.5        לוודא שכל הפעולות במענק, כולל המרות כספים יהיו בהתאם לחוק המקומי.

 1. דרישות מחשבון הבנק

כדי לקבל כספי מענקים, המועדון חייב שיהיה לו חשבון נפרד שישמש אך ורק לקבלה ולתשלום כספי מענקים.

החשבון חייב להיות:       

4.1        לפחות שני מורשי חתימה רוטריונים לחתום על תשלומים ומשיכות.

4.2        החשבון צריך להיות לא נושא ריבית או נושא ריבית נמוכה.

4.3        כל הריבית שתיצבר חייבת להיות מתועדת ויש להשתמש בה אך ורק לפעולות מאושרות ומורשות מראש לפעילויות בפרויקט המענק או להחזיר ל-TRF או לאזור.

4.4        חשבון נפרד חייב להיפתח לכל מענק במועדון ושם החשבון צריך לזהות בבירור את שימושו למענק הספציפי.

4.5        קרנות מענק אסור להפקיד בחשבונות השקעה כולל אך לא רק: קרנות נאמנות, תעודות של פיקדונות, אגרות חוב, ומניות.

4.6        דוחות הבנק צריכים להיות אפשריים כדי לתמוך בקבלה ובשימוש בכספי המענק.

4.7        המועדון חייב לתחזק תוכנית כתובה להעברת הבעלות על החשבון במקרה של שינוי בחותמים.

 1. דווח על השימוש בכספי מענק

המועדון חייב לציית לכל דרישות הדיווח של קרן רוטרי בינ”ל. דווח על מענקים הוא אבן יסוד לניהול הפרויקט והמענק, מכיוון שהוא מיידע את קרן רוטרי על התקדמו וניצול כספי המענק.

 1. שמירת מסמכים

המועדון חייב ליצור ולתחזק מערכת לשמירת מסמכים כדי לשמר מסמכים הקשורים להכשרה ולהסמכה ולמענקי הקרן. שמירת מסמכים אלו תסייע לשקיפות בניהול המענק ותסייע בעריכת ביקורת על הנושאים הפיננסיים.

6.1        מסמכים שיש לשמור, כוללים אך לא מוגבלים ל:

* מידע מהבנק כולל העתקי תנועות ודפי חשבון מהעבר.

* מסמכי הסמכת המועדון כולל מזכר הבנות של המועדון MOU חתום.

* תכניות ותהליכים בכתב הכוללים:

– תוכנית ניהול פיננסי.

– תקנון שמירת מסמכים וארכיב.

– תוכנית לשמירת המשכיות מורשי החתימה על חשבון הבנק ושמירת מידע ומסמכים.

* כל מידע המשויך למענק , כולל קבלות וחשבוניות של כל הרכישות.

6.2        מסמכי המועדון חייבים להיות נגישים ואפשריים לכל רוטריון במועדון ולבקשת האזור.

6.3        מסמכים חייבים להיות מוחזקים ושמורים לפחות 5 שנים, או יותר אם החוק מחייב.

 1. דיווח על שימוש לרעה בכספי מענק

המועדון חייב לדווח לאזור על כל שימוש פוטנציאלי לרעה או על אי סדרים בפעילות הקשורות למענק. דווח זה ייצור סביבה של חוסר סובלנות לשימוש לרעה בכספי המענק.

 1. אישור ההסכם

מזכר הבנות זה מהווה הסכם בין המועדון לאזור ומכיר בכך שהמועדון ינקוט בצעדים לוודא יישום נאות של פעילויות במענק וניהול נכון של מענקי הקרן. באישור מסמך זה, המועדון מסכים לציית לכל תנאי ודרישות מזכר ההבנות.

 1. בשם מועדון רוטרי ………………………………………..,
  אנו החתומים מטה מסכימים לציית לכל התנאים והדרישות של ה-MOU לשנת הרוטרי 2021/2022 ונודיע לאזור רוטרי בינלאומי 2490 על כל שינוי או תיקון במדיניות המועדון או תהליכים הקשורים לדרישות אלו.
נשיא המועדון נשיא המועדון הנבחר
לתקופה לתקופה
שם שם
חתימה תאריך
תאריך חתימה

 

* לאחר המילוי והחתימה נא לשלוח אותו ליושב ראש ועדת קרן הרוטרי באזור- נג”ל נחום פרנקל.

כדי להשתתף בתכניות המענקים של קרן הרוטרי (מענק עולמי, אזורי ומובנה), המועדון חייב להשתתף בכנס הסמכה מידי שנה ולהסכים ליישם את הדרישות הפיננסיות והניהוליות שבמזכר ההבנה (MOU)  בכל שנה.

מועדון אשר לא השתתף בכנס ההסמכה לא יוכל לבצע מענקים עולמיים ו/או ליהנות מתמיכה מהאזור או מקרן הרוטרי.

האזור יכול להכתיב דרישות נוספות להכשרת המועדון ולחייב שהמועדונים יעמדו בדרישות אלו גם למענקי אזור.

ע”י השלמת דרישות אלו המועדון מוכשר וראוי להשתתף בתכנית המענקים.

 

 • עם סיום דרישות ההסמכה, המועדון יקבל מעמד מוסמך לתקופה של שנה אחת.
 • כדי לשמור על סטטוס ההסמכה, המועדון חייב לשמור על הרשום במזכר הבנות זה, על דרישות האזור ומדיניות קרן רוטרי בינ”ל.
 • המועדון כישות אחראי לשימוש בכספים למענקים נתמכים ע”י המועדון ולא משנה מי מפקח על הכספים.
 • ההסמכה תושעה או תישלל מהמועדון אם יהיה שימוש לרעה בכספי המענק או ניהול לקוי, לרבות: הונאה, זיוף, סילוף, הזנחה כוללת, סיכון בריאות, רווחה, או סיכון למוטבים; תרומות פסולות; שימוש בכסף למטרות אישיות; אי חשיפת ניגודי עניינים; השתלטות על כספי מענק ע”י בודדים; דווח מסולף; תמחור יתר; קבלת תשלום מהמוטבים; פעולות לא חוקיות; שימוש בכספי המענק למטרות לא כשירות.
 • המועדון חייב לשתף פעולה עם כל ביקורת של האזור או TRF.

 

מדריך להכנת בקשות למענק עולמי של קרן הרוטרי- לצפייה לחץ כאן-  המדריך להכנת בקשות מענק עולמי

MOU מזכר הבנות של קרן הרוטרי- לצפייה לחץ כאן-  מזכר הבנות- קרן הרוטרי

 מצגת קרן הרוטרי והסמכה- לצפייה לחץ כאן- מצגת קרן רוטרי הסמכה 

 

דילוג לתוכן