חיפוש
Generic filters
Exact matches only

וועדת שימור חברים

הוועדה לשימור חברים                

מטרת הוועדה סיוע למועדונים לשמר את החברים הקיימים ולחזקם ע”י הגדלת המועדון וגיוס חברים נוספים.

חברים נכבדים,

מצ”ב מסמך שהכנתי עבורכם, חברי המועדונים, כדי לתת לכם כלי להסבר על הרוטרי, על המועדון ומדוע כדאי להצטרף, כאשר מראיינים מעמדים לחברות, כולל מיידע שצריכים לקבל ממועמד פוטנציאלי

לפני העברתו למועמדות. (נעשה לבקשת מספר חברים במועדונים.)
כיוון שלא היה בנמצא מסמך כזה (ושאלתי ברשימות התפוצה שלי) הייתי חייב לכתוב אותו.
נעזרתי במידע שנכתב על הרוטרי בעבר, על מידע שנמצא באתר של מועדון חיפה, ומתוך הניסיון האישי שלי בראיון מועמדים.
את המסמך הצגתי לכמה חברים שסייעו לי בהכנת המסמך כך שהוא מוגש לעם.
(נג”ל יעל לצרוס, נג”ל מלי לוי, נג”נ דני גלבוע , נ”ל שלמה אסיף ונ”ל קובי בראל.)
כמובן, שכל מועדון יכול להוסיף או לגרוע מהמסמך הבסיסי הזה, לפי הבנתו וניסיונו.
אני מקווה שהמסמך הזה יהווה כלי, שיעזור לקליטת חברים ראויים, שיישארו חברי מועדון ראויים לאורך זמן.
אם למי מהחברים יש שאלות, ניתן כמובן לייצור איתי קשר יישיר כתמיד.

בהצלחה
נ”ל ירון מטר
יו”ר הוועדה לחיזוק החברות.
0505-444-138

ארגון הרוטרי – מידע כללי
רוטרי הוא ארגון עולמי, רב תרבותי, פלורליסטי, א-פוליטי ללא הבדל דת לאום, גזע ומין של אנשי עסקים, מקצועות חופשיים מנהלים עצמאיים ושכירים, המאוגדים במועדונים חברתיים, הפועלים לטיפוח קשרים מקצועיים, על רקע עיסוקיהם, למעורבות אקטיבית בחיי הקהילה המקומית ולקידום מיזמים הומניטריים התנדבותיים בקהילות בעולם. הארגון הוקם בשנת 1905 בשיקגו ארה”ב, על ידי עו”ד פאול האריס שצירף אליו אנשי עסקים ובעלי מקצועות חופשיים במטרה לסייע לקהילה ולנזקקים בעזרת המצוינות, הקשרים והכישורים שמקצועם מקנה להם. תנועת הרוטרי הייתה הראשונה שבה חברו יחד אנשי עסקים ובעלי מקצועות חופשיים במטרה להגיש עזרה לזולת. בתקופה הראשונה ערכו חברי המועדון את פגישותיהם ברוטציה, במקומות העיסוק והעבודה של כל אחד ואחד לפי התור, ומכאן נבע השם “רוטרי” ( מהשם רוטציה) גלגל השיניים שהינו סמל הרוטרי- גלגל השיניים, מסמל את תנועת הרוטציה. לאחר מכן עברו הפגישות למועדונים שנפגשו במקומות קבועים.
החברות ברוטרי מקשרת אותנו בקהילות הגלובליות דרך אין ספור של מיזמים ותוכניות. השירות ברוטרי מחבר אותנו עם אנשים המזדהים עם הערכים שלנו והרוצים לפעול למען עולם טוב יותר. אנו מתחברים לאנשים שאולי לעולם לא היינו פוגשים הדומים לנו יותר מאשר תארנו לעצתנו ומחבר אותנו לאנשים הזקוקים לעזרתנו ואשר מאפשרים לנו לשנות דרכי חיים בקהילות סביב העולם.

מועדוני רוטרי בעולם מאורגנים ב”אזורים” (Districts). יש מדינות שבהן קיימים מספר “אזורים”. רוטרי ישראל מוגדר כאזור אחד המצוין במספר 2490 , ובו יש כיום 59 מועדונים וכ- 1350 חברים. כיום מונה הארגון כ- 1,200,000 חברים בכ- 35,000 מועדונים בכ- 200 מדינות
רוטרי בבסיסו הוא ארגון רב שורשים, אשר רוב מאמצי השירות לקהילה שבו מתבצעים ברמת המועדון. האזור ורוטרי הבינלאומי מיועדים לתמוך במועדונים ולספק יותר אפשרויות שירות בקהילות ובעולם: כל קובית דשא מהווה “מועדון” וכולם ביחד הם מרבד דשא החובק עולם ומלואו.
סיסמת הרוטרי – “שירות לזולת מעל הפרט” – מסמלת את הרוח ההומניטארית של התנועה
חבר רוטרי מונחה במעשיו והחלטותיו על פי ארבעה מבחנים המציגים שאיפה לרמת אתיקה גבוהה:
האם זו אמת Is it the truth?
האם זה הוגן כלפי כל המעוניינים Is it fair to all concerned ?
האם זה מטפח רצון טוב וידידות Will it build goodwill and better friendships?
האם זה לטובת כל המעוניינים Will it be beneficial to all concerned ?
רוטרי בינלאומי מעודד קשרים ופעולות משותפות של מועדונים בארצות שונות הנרתמים בצוותא לסייע במיזם מקומי או במיזם עולמי. המיזם הבינלאומי הגדול יותר הינו מיזם המלחמה בפוליו. ורוטרי הצליח לגייס מאות מיליוני דולרים ואלפי מתנדבים להדברת המחלה ברחבי העולם.
פעילותה הבינלאומית של ארגון הרוטרי מתאפשרת בין היתר ע”י דמי החבר השנתיים שכל חבר מחיוב בהן ובנוסף תרומות של מועדונים ,רוטריונים ותורמים שאינם רוטריונים המאמינים בתרומה הגדולה של הרוטרי לעשיית טוב בעולם ומעוניינים להצטרף בתרומות. חלק מהתרומות של האיזור חוזרות עליו לשם חיזוק פעילויותיו למען הקהילה.
נשיא רוטרי בינלאומי נבחר ומוביל את הארגון למשך שנה אחת, כפי שנגיד האזור ונשיאי המועדונים נבחרים לשנה אחת ומובילים את האזור והמועדון בהתאמה למשך שנה אחת. בעלי התפקידים הנ”ל ממנים בעלי תפקידים שיסייעו להם בהפעלת הארגון, האזור והמועדון.
ההנהלות כוללות בין היתר : מזכיר, גזבר, ויושבי ראש אפיקים וועדות. באזור קיים תפקיד של עוזר נגיד שמתפקידו לסייע לנגיד ולמועדונים בקשריהם המשותפים. (קיימים באזור ובמועדון תפקידים נוספים שאינם מפורטים כאן)
שנת הרוטרי מתחילה בראשון ליולי ומסתיימת ב- 30 ליוני בשנה העוקבת.
תפקיד האפיקים במועדון ( המקבלים סיוע ממקביליהם באזור) הם:
האפיק המקצוע פועל למען :
• הגברת שיתוף הפעולה המקצועי בין חברי המועדון.
• עידוד שיתוף פעולה מקצועי בין חברי המועדון לחברים במועדונים אחרים.
• סיוע ליצירת קשר המקצועי של המועדונים עם ארגונים בקהילה.
• פעולה למען חברי המועדון בהגברת החשיפה המקצועית שלהם בקהילה.
• עידוד רוטריונים לשרת אחרים באמצעות מקצועם , תוך כדי עמידה בערכים אתיים גבוהים .

אפיק הקהילה:
• ייזום וליווי מיזמים לרווחת הקהילה ושיפור איכות החיים בקהילה המקומית.
• מינוף קשרים של המועדון במיזמים למען הקהילה.
• הגברת המודעות והחשיפה בקרב הקהילה לפעילויות שהמועדון יוזם ומלווה.
• העלאת המעורבות הפעילה של חברי המועדון במיזמים שהמועדון מלווה.
אפיק המועדון – מטרות ויעדים:
• העצמת הפעילות החברתית של המועדון ושמירה על לכידות ורעות בין חברי המועדון.
• הגברת ערך “גאוות יחידה” בקרב חברי המועדון.
• שימור החברות והרחבת מצבת חברי המועדון.
• שמירה על ערכי תנועת הרוטרי בקרב חברי המועדון.
אפיק הנוער והצעירים – מטרות ויעדים:
• חשיפה של פעילות המועדון בקרב כמה שיותר בני נוער וצעירים בקהילה לחיזוק המצוינות.
• עידוד שילוב של בני נוער וצעירים בפעילויות המועדון השונות
• שיתוף צעירים וסטודנטים שמקבלים מלגות מהמועדון בפעילויות קהילתיות
האפיק הבינלאומי – מטרות ויעדים:
• הגברת הקשר בין המועדון למועדונים נוספים בעולם
• הגברת קשרי רעות בין חברי המועדון לחברי רוטרי בעולם
• מינוף הקשרים של חברי המועדון לצורך יצירת קשרים עם מועדוני רוטרי ברחבי העולם.
האפיק ליחסי ציבור ופרסום :
• חשיפת פעילות המועדון לקהילה בה הוא פועל בעיתונות הכתובה, העיתונות המשודרת וברשתות החברתיות.
• מטרת החשיפה: סיוע למועדון בגיוס תורמים לפעילותיו למען הקהילה, להעלאת המודעות של פעילות המועדון ולשם תמיכה בצירוף חברים חדשים וראויים למועדון.

מידע לגבי המועדון שלנו
א. מיידע כללי:
1. שנת ייסוד המועדון: _______
2. יום המפגש:______ שעת המפגש: ______ מקום המפגש: _______( כולל רמת אירוח)
3. המועדון מוגדר כעמותה, או יש לו קרן שמוגדרת כעמותה (אם לא, להוריד)
4. המועדון פועל לפי תקנון. (אם לא, להוריד)
5. מספר החברים : ____
6. מספר הנשים במועדון : ____
7. המועדון מאפשר קבלת בני זוג לחברות במועדון . (אם לא, להוריד)
8. דמי חבר + תשלומי חובה נוספים :____ש”ח + תשלומי אחרים שאינם חובה: ____ש”ח

ב. מרכיבי פעילות באפיק המועדון:
1. מפגשים:
1.1 מקיים ___ מפגשים במועדון בחודש.
1.2 מקיים ___מפגשים ברבעון מחוץ למועדון . (אם לא, להוריד)

1.3 מקיים ___מפגשים אשכוליים או עם מועדונים אחרים ברבעון (אם לא, להוריד)
ג. מרכיבי פעילות המועדון באפיק הקהילה:
1. דוגמאות לפעילויות שחברי המועדון פועלים בעצמם לביצוען: _________________
__________________________________________________________
2. דוגמאות פעילויות שחברי המועדון מגייסים כספים ותרומות לביצוען: ____________
__________________________________________________________
3. למועדון יש קרן מלגות .(אם לא, להוריד) ,אם כן ,בהיקף השנתי של:_____ ₪

ד. מרכיבי פעילות המועדון באפיק הנוער:
1. המועדון פועל לקידום מצוינות בקרב בני נוער .(אם לא, להוריד)
ציין מיזמים והיקף פעילות : _________________________________________________
ה. מרכיבי פעילות המועדון באפיק המקצוע:
1. המועדון מקיים ג’וב טוק אחת לחודש בהם מציגים החברים את ניסיונם המקצועי. (אם לא, להוריד)
2. המועדון פועל לקידום עסקים של חברי המועדון. (אם לא, להוריד)
3. המועדון מקיים ביקורים בחברות וארגונים עסקים. (אם לא, להוריד)
4. אחר : ________________________________________________________
ו. מרכיבי פעילות המועדון באפיק הבינלאומי:
1. המועדון מבצע בכל מפגש ברכה בינלאומית ושולח הודעה למועדון שבורך (אם לא, להוריד)
2. המועדון ביצע בעבר מיזם עולמי Global Grant) ) עם מועדונים מחו”ל . (אם לא, להוריד)
אם כן, ציין מיזמים: ____________________________________
3. המועדון קיים פעילות למען הקהילה עם מועדון בחו”ל (אם לא, להוריד)
אם כן, ציין פעילויות : _______________________________________________

4. למועדון מועדונים תאומים בחו”ל (אם לא, להוריד)
אם כן ,ציין שמות ומדינה: ____________________________________________
5. המועדון שומר על קשר עם מועדונים בחו”ל ע”י ביקורים הדדיים. (אם לא, להוריד)
אם כן, ציין מקרים:_________________________________________________
ז. פעילות יחסי ציבור
1. למועדון יש אתר אינטרנט פעיל. (אם לא, להוריד)
2. למועדון דף פייסבוק פעיל. (אם לא, להוריד)
3. למועדון אינסטגרם פעיל. (אם לא, להוריד)
4. המועדון פועל לפרסום פעולותיו במדיה המקומית. (אם לא, להוריד)
5. אחר: _________________________________
מה המשמעות החברות ברוטרי עבורי ועבור חברי: (להלן מספר דוגמאות)
( כל מועדון יבחר את הרשימה המתאימה לחברי המועדון הן בתוכן והן בסדר ההצגה שלהן)
• רוטרי בשבילי הוא חברות.
• רוטרי בשבילי הוא שותפות.
• רוטרי בשבילי הוא הנאה ובילוי.
• רוטרי מרחיב את מעגל החברים שלי.
• רוטרי נותן משמעות לזמן הפנוי שלי.
• רוטרי מביא תרבות של סובלנות והבנה בינעדתית.
• רוטרי הוא שפה וגשר בין עמים.
• רוטרי הפגיש אותי עם חברים שיכלו לסייע לי בייעוץ ובפיתוח עסקי.
• רוטרי פתח עבורי מעגלים עסקיים נוספים.
• רוטרי מסייע לי לפתח את עסקי בחו”ל.
• רוטרי פתח לי אפשרויות להיכרויות בחו”ל.
• רוטרי מאפשר לי לפעול למען הקהילה ולסייע לזקוקים לכך בישוב שלי, באזור ובכל העולם.
• רוטרי מאפשר לי לתרום למצוינות בקרב בני הנוער.
• חברות ברוטרי מכניסה אותי לארגון עם מוניטין רב שנים של עשיית טוב, שמירה על אתיקה ושירות לזולת מעל הפרט. כבר 115 שנה הינו הגדול ,הוותיק והחשוב בעולם בתחומו.
• אני יכול להמשיך בפעילויות וחברויות בארגונים נוספים בנוסף לחברותי ברוטרי.

מה עלינו לדעת על מועמד לפני שאנו מאשרים את מועמדותו.
שאלות חשובות יש לקבל עבורן תשובות במהלך הראיון כדי להבין האם המועד מתאים לחברות במועדון (נכתב בלשון זכר אך מתייחס גם לנקבה בהתאם)
1. האם המועמד פנוי להגיע לפגישות המועדון ? ( לפי דרישת תקנון המועדון) .
2. האם המועמד מבין ומוכן לעמוד בעלות החברות במועדון ?( חובה וכתרומות) .
3. האם אין בעברו חיוב בדין שיש עמו קלון?
4. האם המועמד מתאים למארג החברתי של חברי המועדון ?
5. האם המועמד נמצא בקבוצת המטרה אותה הגדירה וועדת הסיווג של המועדון. (גיל, מעמד חברתי ומקצועי, מקצועות מסוימים וכ’).

6. האם המועמד מתגורר בתחום האיזור הגאוגרפי של פעילות המועדון? ( קיים סיכוי גבוהה שמועמד שאיננו מתגורר באזור הפעילות לא ימצא עניין בפעילות הקהילתית של המועדון שכן איננו משרת את הקהילה בה הוא מתגורר.)
7. האם המועמד רואה חשיבות ויש לו את הזמן והיכולת להשתלב בתפקידי ניהול במועדון, מתפקידים בהנהלה ועד לנשיאות המועדון?
8. האם למועמד יש היכולת והרצון לשתף קולגות ( לא חברים) לשם גיוסם לפעילות המועדון?
9. האם למועמד יש את הקשרים והיכולת לגייס חברים חדשים למועדון?
10. האם למועמד יש רצון חזק להשתלב בעשיה למען הקהילה?
11. האם למועמד יש את הרצון והיכולת לקדם פעילויות מועדונית למען החברים ?
12. האם המועמד רואה במועדון כלי לחיזוק קשריו החבריים?
13. האם המועמד רואה במועדון כלי לחיזוק קשריו המקצועיים?

סעיפים 1-4 הינם בעלי חשיבות, שכן תשובה שלילית לא תאפשר כלל לקבל את החבר כמועמד למועדון.
יתר הסעיפים הינם חשובים וכדי לקבל החלטה האם המועמד ראוי ורצוי להיות חבר איכותי במועדון.
לכל מועמד יהיו כתה סעיפים שהתשובה עליהם תהיה חיובית וכמה שלילית.
המראיין / הוועדה יוכלו לשכלל את צפי יכולותיו ותרומתו למועדון ולהחליט האם הוא ראוי להצטרף למועדון.

בברכת רוטרי,
נ”ל ירון מטר
יו”ר הוועדה לחיזוק החברות.
0505-444-138

חברי הועדה לשימור החברות:

אזור 2490 יו”ר הוועדה נ”ל ירון מטר 050-5444138 yaron@adn-medical.com 
  חבר בכיר בוועדה נ”ל שלמה אסיף 052-3238761  ns_asiss@bezeqint.net
  אחראית גישור עו”ד דורית גלוברמן-קרט 054-4930142 Droit.adv.@gmail.com
  אחראי גישור עו”ד ארז קרט 054-7880411  ykarat@gmail.com

 

רשימות בעלי תפקידים לשימור החברות

 

דילוג לתוכן