חיפוש
Generic filters
Exact matches only

פורום אתיקה אזורי

ביום ה 9.9.20  הושקה חגיגית ועדת האתיקה האזורית של רוטרי ישראל בראשות היו”ר פרופסור עו”ד מוחמד וותאד אז נשיא מועדון רוטרי חיפה סטלה מאריס.
ההשקה היתה במוזיאון ראלי בקיסריה.
את האירוע פתח ונשא דברים יו”ר אפיק המקצוע דאז, איסר דובדבני ממועדון קיסריה.
הנגיד דאז עו”ד ד”ר נחום פרנקל, נשא דברים ושמח לכונן את ועדת האתיקה האזורית, תחת כנפי אפיק המקצוע .
ד”ר עו”ד נחום פרנקל- נגיד 20-21 הודה לפרופסור מוחמד וותאד על שלקח על עצמו את התפקיד החשוב של
 יו”ר ועדת האתיקה.
יו”ר ועדת האתיקה מוחמד וותאד נשא דברים בנושא האתיקה והדגיש בפני חברי הועדה שהם מצווים לשמש דוגמא ומופת לציבור בכללותו ובפרט לציבור הרוטריונים.
הנגיד הנבחר עו”ד חיים קנת נשא דברים בנושאי אתיקה.
הוענקה סיכת דש “נאמן אתיקה” לכל אחד מחברי הועדה.

בשנת 2021-2022 התקבלה החלטה ע”י צוות נגיד רוטרי ישראל, עו”ד חיים קנת, כי ועדת האתיקה תהפוך להיקרא  “פורום האתיקה האזורי”. 

 

 

 

 

(באזור מתקיים פורום אתיקה נוסף שליד מועדון רוטרי תל אביב, לזכרו של נג”ל היינץ בוכוואלד ז”ל).

 

 

 

דברי נגיד רוטרי ישראל 2021-2022 עו”ד חיים קנת

חברים יקרים,

זמן לא פשוט עובר עלינו. שנת 2020-2021 החלה כשנה עם מחלה בכל העולם וכבר ברבעון הראשון, נאלצנו לשנות מסדרי החיים שהיינו רגילים ולשנות את כל צורת החיים, כפי שידענו. אנו נמצאים בתקופה קשה וחסרת וודאות, לעתיד שבפנינו. פורום האתיקה, (הידוע כיום כפורום האתיקה שליד מועדון תל אביב לזכרו של נג”ל היינץ בוכוולד ז”ל), החל לפני מספר שנים באזור ואין לי מילים, אלא רק לשבח את פועלו של פורום זה ושעשה עד כה. כידוע לכם, לפני כשנתיים נתקבלה החלטה, בועידה האזורית בירושלים, כי הפורום יעבור להיות תחת אפיק המקצוע, וכשכזה הוקם הפורום הנוכחי כפורום אזורי רוטרי בינלאומי דוגל בסטנדרטים של התנהגות אתית. (בתחילת דרכו נקרא וועדת האתיקה).המשימה  של רוטרי  בינלאומי, הינה תחת הסיסמא: השירות  לזולת מעל לפרט, שהינו מעל הרווחים העצמיים של הרוטריון. המשימה של רוטרי בינלאומי הוא לספק שירות לאחרים, לקדם יושרה והבנה בינלאומית, רצון טוב ושלום, באמצעות חברות למנהיגים עסקיים, מקצועיים וחברתיים. המשימה של קרן הרוטרי, היא לאפשר לרוטרי לקדם הבנה בינלאומית, רצון טוב ושלום באמצעות שיפור הבריאות, תמיכה בחינוך והקלת העוני. פורום האתיקה האזורי, הינו בתחילת דרכו וידון בכל הנושאים הקשורים באתיקה של מקצועות, עיסוקים, ושירות למען הקהילה וימליץ להתנהגות אתית באופן כללי לחברי הרוטרי, והכל באמצעות יו”ר אפיק המקצוע. אני רוצה לברך את פרופ’ מוחמד וותד, אשר נענה לבקשה ולקח על עצמו להוביל את הפורום האזורי, זו בשנתו השנייה ולקדם אותו למקומות גבוהים ונעלים.  כולי תקוה כי פורום האתיקה האזורי ופורום האתיקה שליד מועדון תל אביב, ישכילו להתאחד ולעבוד יחדיו, כי המטרה זהה ונעלה לשני הפורומים. אני מבקש להודות לכל אחד ואחת, לאלו שממשיכים ולאלו שהצטרפו ולאחל שנה נפלאה, שנה של בריאות, שגשוג והצלחה, שנת עשייה פורייה, שנה של אושר ושל הגשמה עצמית.

חיים קנת עו”ד

נגיד רוטרי ישראל 2021-2022

 

אתיקה ברוטרי

רוטרי בינלאומי דוגל בסטנדרטים של התנהגות אתית.

המשימה של רוטרי בינלאומי, הינה תחת הסיסמא: “השירות לזולת מעל לפרט”, שהינו מעל הרווחים העצמיים של הרוטריון. המשימה של רוטרי בינלאומי הוא לספק שירות לאחרים, לקדם יושרה והבנה בינלאומית, רצון טוב ושלום, באמצעות חברות למנהיגים עסקיים, מקצועיים וחברתיים.

המשימה של קרן הרוטרי, היא לאפשר לרוטרי לקדם הבנה בינלאומית, רצון טוב ושלום באמצעות שיפור הבריאות, תמיכה בחינוך והקלת העוני.

 פורום האתיקה באזור

פורום האתיקה שייך וכפוף לאפיק המקצוע באזור.

פורום האתיקה, אשר יהיו מעוניינים להצטרף לפורום, מכלל חברי הארגון באזור.

יו”ר פורום האתיקה ימונה על ידי הנגיד המכהן בשיתוף יו”ר אפיק המקצוע לתקופה של עד שנתיים, כאשר המינוי יהיה כפוף לחידוש ע”י הנגיד.

פורום האתיקה ידון בכל הנושאים הקשורים באתיקה של מקצועות, עיסוקים, ושירות למען הקהילה וימליץ להתנהגות אתית באופן כללי לחברי הרוטרי, והכל באמצעות יו”ר אפיק המקצוע.

למען הסר ספק, פורום האתיקה לא יעסוק בבעיות אישיות ופרטניות של רוטריונים. פורום האתיקה יתמקד בהמלצות לבעלי המקצוע ולחברי הרוטרי באזור, על בסיס 4 המבחנים, וימליץ ליו”ר אפיק המקצוע בעניינים הקשורים בשרות לזולת. הפורום יבחן מעת לעת, ויגיש דו”ח ליו”ר אפיק המקצוע על חריגות מתחום האתיקה כנ”ל או הצעות לדיון באפיק המקצוע, לצורך דיון, בהשתתפות נגיד האזור, יו”ר אפיק המקצוע ויו”ר פורום האתיקה.

פורום האתיקה יערוך פרוטוקולים לישיבותיו וידאג להעברת עותק ליו”ר אפיק המקצוע.

נגיד האזור יהיה רשאי לערוך כנס בנושא פורום האתיקה אחת לשנה, באמצעות פורום האתיקה ובסיוע מועדון רוטרי תל אביב.

 הצהרה על שירות קהילתי

המועצה התחיקתית אימצה בשנת 1992 את ההצהרה בנושא שירות קהילתי:

“שירות קהילתי של רוטרי מעודד ומטפח את יישום אידיאל השירות לחייו האישיים, העסקיים והקהילתיים של כל רוטריון.

בביצוע יישום זה של אידיאל השירות, מגוון פעילויות שפותחו על ידי מועדוני רוטרי העניקו הזדמנויות משמעותיות לשירות על ידי חבריהם. להנחיית הרוטריונים ולגיבוש מדיניות לרוטרי לקראת פעילויות בשירותים קהילתיים, מוכרים העקרונות הבאים:

שירות קהילתי הוא הזדמנות עבור כל רוטריון להדגים “שירות לזולת מעל לפרט”.

זוהי המחויבות והאחריות החברתית של כל מועדון, רוטריון ורוטרי, לשפר את איכות החיים עבור אלה החיים בקהילה ולשרת את האינטרס הציבורי.

ברוח זו, מועדונים מעודדים:

1) לבחון באופן קבוע הזדמנויות שירות בקהילה ולערב כל חבר מועדון בהערכת צרכי הקהילה;

2) לנצל את כישוריהם המקצועיים והעובדים הייחודיים של החברים ביישום פרויקטים של שירות קהילתי;

3) ליזום פרויקטים בהתאם לצרכי הקהילה ובהתאמה למעמדו של המועדון והפוטנציאל שלו בקהילה, מתוך הכרה בכך שכל פעילות שירות קהילתית, קטנה ככל שיהיה, חשובה;

4) לעבוד מקרוב עם מועדוני האינטרקט, מועדוני Rotaract ואפיק הקהילה ברוטרי וקבוצות אחרות שהם נותנים חסות, על מנת לתאם את מאמצי השירות הקהילתי;

5) לזהות הזדמנויות לשיפור פרויקטים של שירות קהילתי באמצעות תוכניות ופעילויות רוטרי ברמה הבינלאומית;

6) לערב את הקהילה, כאשר רצוי וכדאי, ביישום פרויקטים של שירות קהילתי, כולל אספקת משאבים נדרשים;

7) לשתף פעולה עם ארגונים אחרים בהתאם למדיניות RI להשגת יעדי שירות קהילתי;

8) להשיג הכרה ציבורית ראויה בפרויקטים של שירות בקהילה;

9) לפעול כיזמים לעידוד ארגונים אחרים, לעבוד יחד בשירות לקהילה;

10) להעביר את האחריות להמשך הפרויקטים, במידת הצורך, לקהילה, שירות או לארגונים אחרים, כך שמועדון רוטרי יוכל להיות מעורב בפרויקטים חדשים.

 

ארבעת המבחנים:

רוטרי בינלאומי אימץ 4 מבחנים אשר לפיהן יש לבחון את הדברים שאנחנו חושבים, אומרים או עושים:

1) האם זו האמת?

2) האם זה הוגן לכל הנוגעים בדבר?

3) האם זה יבנה רצונות טובים וחברים טובים יותר?

4) האם זה יהיה מועיל לכל הנוגעים בדבר?

שימוש בארבעת המבחנים צריך לפתח קוד אתיקה וסטנדרטים ביחסי אנוש.

 

מטרת הרוטרי

מטרת הרוטרי היא לעודד ולטפח את אידיאל השירות כבסיס לארגון ראוי, ובעיקר לעודד ולטפח:

 1. פיתוח היכרות כהזדמנות לשירות;
 2. סטנדרטים אתיים גבוהים בעסקים ומקצועות; הכרה בערכיותם של כל העיסוקים השימושיים; וכבוד העיסוק של כל רוטריון כהזדמנות לשרת את החברה;
 3. היישום של אידיאל השירות בחייו האישיים, העסקיים והקהילתיים של כל רוטריון;
 4. קידום הבנה בינלאומית, רצון טוב ושלום באמצעות חברות עולמית של אנשי עסקים ומקצועיים המאוחדים באידיאל השירות.

 

קוד התנהגות רוטריוני מומלץ לרוטריונים:

כרוטריון אני אנהג ואיישם:

1) יושר וסטנדרטים אתיים גבוהים בחיי האישיים והמקצועיים.

2) להתמודד בהגינות עם אחרים ולהתייחס אליהם ואל עיסוקיהם בכבוד.

3) השתמש בכישוריך המקצועיים כדי: לחנך צעירים, לעזור לבעלי צרכים מיוחדים ולשפר את איכות החיים של האנשים בקהילה ובעולם.

4) להימנע מהתנהגות העלולה לפגוע ברוטרי או רוטריון אחר.

5) שמור על סביבה נטולת הטרדות במפגשי רוטרי, אירועים ופעילויות רוטרי, ודווח על כל חשד להטרדה.

 

 בתור רוטריון העוסק בעסק או במקצוע, מצופה ממני:

 1. לראות את המקצוע שלי כהזדמנות נוספת לשרת;
 2. להיות נאמן לרוח הקוד האתי של מקצועי, לחוקי ארצי ולסטנדרטים המוסריים של הקהילה;
 3. לעשות כל שביכולתי לכבד את מקצועי ולקדם את הסטנדרטים האתיים הגבוהים ביותר בעיסוקי;
 4. להיות הוגן כלפי המעביד שלי, העובדים, מקורביו, המתחרים, הלקוחות, הציבור וכל מי שיש לי קשר עסקי או מקצועי;
 5. להכיר בכבוד ובכבוד המגיעים לכל העיסוקים המועילים לחברה;
 6. להציע את הכישרון והידע המקצועי שלי, כדי לספק הזדמנויות לצעירים, לעבוד למען צרכיהם המיוחדים של אחרים ולשפר את איכות החיים בקהילה;
 7. לנהוג בכנות בפרסום שלי ובכל המצגים שלי לציבור הנוגעים לעסקי או למקצועי;
 8. לא להעדיף ו/או להעניק לרוטריון זכות או יתרון שבדרך כלל לא ניתנים לאחרים בקשר עסקי או מקצועי.

 

 דברי יור ועדת האתיקה פרופסור מוחמד ותד

 כאשר פגש פאול האריס, ביום 23 בפברואר לשנת ,1905 את שלושת אנשי העסקים- החייט היראם שורי, סוחר הפחם סילבסטר שיל ומהנדס המכרות גוסטב לואר-  ספק רב בעיניי אם הלה, אנשי העסקים, שיוו בנפשם, כי ביסוד פנייתו של האריס אליהם, להקים את ארגון הרוטרי, יעמוד הרעיון בדבר קביעת רמת מוסר גבוהה בעסקים ובמקצועות החופשיים.

זאת, לא משום שאנשי עסקים אינם ניחנים, חלילה, ברמת מוסר גבוהה בניהול עסקיהם, אלא דווקא, משום שהאריס, לבדיל משלושת האחרים, היה משפטן, עורך-דין בעיסוקו. והרי, מושכלות ראשוניים בחינוך משפטי הם, כי כחלק מהגדרת הפעילות המשפטית של עריכת-הדין כפרופסיה, להבדיל ממקצוע, מתחייבת מאליה הגזירה השווה כי עורך-הדין מחויב

לאלטרואיזם- היינו, למחויבות חברתית. בהתאם, באופן מיוחד, שואבת היא, הפרופסיה המשפטית, את חיותה מהחברה ומהאמון שזו מעניקה לציבור עורכי-הדין; עניין המחייב כי עורכי-הדין ישמשו דוגמא ומופת.

רקע משפטי זה, אשר היה לעוה״ד האריס, אך לא לאחרים, נתן את אותותיו כבר בשלב הראשון של הקמת ארגון הרוטרי. בהתאם, ביסוד הקמת ארגון הרוטרי, הונחו לא רק התכליות של פיתוח מעגלי היכרות אישית כהזדמנות של שירות, הכרה בערכו המועיל של כל עיסוק, ראיית כל רוטריון את מקצועו כהזדמנות לשירות החברה, ויישום אידיאל השירות על-ידי כל רוטריון בחייו הפרטיים, העסקיים והציבוריים, כי אם גם, ומעל לכל, שמירה על רמת מוסר גבוהה בעסקים ובמקצועות החופשיים- בדיוק כמות שהוא הדבר ביחס לפרופסיות השונות, לרבות ואולי, ראשונה בין כולן, הפרופסיה המשפטית.

מטרת ארגון הרוטרי אינה רק זו, ולא יכולה להיות אך זו, של הענקת ידע רוטריוני, קידום מיזמים עסקיים ותרומה לקהילה, כי אם גם ובעיקר הענקת חינוך רוטריוני ערכי. ארגון הרוטרי אינו בזאר טורקי למכירת מוצרים עסקיים, ומניה וביה, אינה מועדון חברתי גרידא, או ארגון התנדבותי כפשוטו של הביטוי. ארגון הרוטרי היא כיכר החוקה )כיכר סינטגמה( של יוון העתיקה, בה עוצבו דעות משפטיות, פוליטיות, כלכליות, חברתיות ומדיניות באמצעות עקרונות יסוד ולפי אמות מידה ערכיים. ואם בשאיפות עסקינן, הרי שלאולימפוס של אתונה עלינו לשאוף; עינינו צריכות להביט לגבהים. אלא שלאולימפוס, של אתונה לא צועדים בידיים ריקות.

אומנם, חברות בארגון הרוטרי, אינה מוגבלת אך ורק לנמנים עם הפרופסיות השונות, נהפוך הוא- עיקר בלידתו של הארגון הוא חברות של בעלי המקצועות החופשיים. ברם, חברות ברוטרי היא כשלעצמה פרופסיה. הנחת היסוד צריכה להיות, כי הפרופסיה הרוטריונית טובלת כל כולה בערכים של נאמנות, הגינות, יושר, נימוס וכבוד לזולת. ניקיון כפיים, נאמנות ומסירות הם בחזקת כישורים אישיים הכרחיים למי שבחר להימנות עם ארגון הרוטרי. בלעדי אלה, הוא לא כשיר להיות רוטריון. כעיני ה- Lisa Mona כך הן עיני הפרופסיה הרוטריונית; משדרות מסר חד וברור, כי פלוני הוא הגון וכי ראוי שהציבור ייתן בו אמון.

כאשר עוסקים אנו בשאלת אמון הציבור, עניין לנו באימון המצרפי של הציבור בכלל הרוטריונים, ולא ברוטריון הקונקרטי. בבסיס גישה זו מצטיירת תדמיתו של ציבור הרוטריונים כידוע שם וכבעל הכשרה מיוחדת. דווקא משום שעסקינן בפרופסיה, דווקא משום שחברי הפרופסיה הם הקובעים את אמות המידה להתנהגות המצופה מהם, ודווקא משום שהם אלה, אשר אוכפים אמות מידה אלה על עצמם, הרי שחברי הפרופסיה והפרופסיה חד הם; גוף אחד ונפש אחת הם; והפרופסיה קיימת בזכותם והם קיימים בזכותה. שמירה קפדנית על הרמה האתית של תנועת הרוטרי תוסיף אפוא כבוד לא רק לארגון הרוטרי, אלא לכל אחד מן הנמנים עימה.

כאשר עוסקת הפרופסיה הרוטריונית בשאלת אמון הציבור בה, עניין לה באימון המצרפי של הציבור בכלל ארגון הרוטרי ברמה המופשטת, ולא ברוטריון הקונקרטיים; שימת הלב מופנית כולה לפרופסיה בכללותה. שכן, הרוטריונים מצטיירים בעיני הציבור, כאנשים בעלי רמה מוסרית גבוהה, שניתן לסמוך עליהם. רוטריון שסרח במישור זה איננו פוגע רק ב״לקוחו״, ומשנתפס בקלקלתו, בו עצמו, אלא פוגע הוא בתדמיתו של מחנה הרוטריונים כולו. הנה-כי-כן, עיני האתיקה הרוטריונית אמורות  לשדר לציבור מסר חד וברור, לפיו- על ידי הסמכת פלוני כרוטריון, מכריז  ארגון הרוטרי ומודיע, קבל עם ועדה, כי פלוני הגון וכי ראוי הוא לכך, שהציבור ייתן בו אמון בתחום עיסוקו, ובכל הכרוך בו ומסתעף ממנו.

שמירה קפדנית על הרמה האתית, אינה מחויבות הנולדת עם הסמכתו של אדם כרוטריון, היא תכונה שיש לטפחה בקרב הרוטריונים כבר בשלבים המוקדמים של הצטרפותם לארגון הרוטרי.

הצטרפות לפרופסיה הרוטריונית היא זכות בפני עצמה; ממנה נגזרות זכויות משנה רבות. בצד זכויות אלה נושא הרוטריון חובות אתיות מגוונות. עם חובות אלה, נמנית החובה של הרוטריון לטעון את טיעוניו, בכתב ובעל-פה, בדרך ארץ, תוך שמירה על כבודו של כל אדם. לומר, שמירה קפדנית על הרמה האתית נוגעת לא רק למעשים אלא גם  לאופן ההתנסחות.

רבי אלעזר בן עזריה היה אומר: “אם אין תורה אין דרך ארץ, אם אין דרך ארץ אין תורה”

ראו: מסכת אבות: ג,יז.

לשפה יש חשיבות אקוטית בחיינו. היא מבטאת את ההיסטוריה של חברה מסוימת, משקפת את ההווה של אותה חברה, ובכוחה אף לסמן את כיווני התפתחותה של החברה. שפה אינה עניין של קיבוץ מילים יחדיו; ממש לא. היא מלאכת עיצובן ואריגתן של מילים לכדי פסיפס רעיוני. למילה יש כוח עצום ביצירתה, בעיצובה, ובפיתוחה של השפה. שימוש נכון, ראוי, נאות, מקצועי, ענייני, ומחושב במילים יוצר שפה מיוחדת, הוא יוצר תרבות בעלת מאפיינים ייחודיים.

דברים אלה נכונים, גם ביחס לשפה הרוטריונית. במישור המושגי, השפה הרוטריונית משקפת בהכרח תרבות ייחודית של הפרופסיה הרוטריונית; תרבות יוקרתית, מכובדת ואצילית. התדרדרות השפה הרוטריונית משמעה, בהכרח, התדרדרות יוקרתה, אצילותה, וכבודה של הפרופסיה הרוטריונית, וכנגזרת גם של החברים הנמנים עימה. במישור המעשי, עבור הרוטריון השפה היא לחם חוקו. בעזרתה, הוא מנהל את יחסיו עם עמיתיו הרוטריונים האחרים ועם רשויות הרוטרי

במדינתו ובעולם. בעזרתה הוא יכול לשכנע; וזה עיקר עיקריו של העיסוק ברוטרי – הכוח לשכנע. ואם בכוח עסקינן, הכרח

לזכור את החובה לנהוג בכוח זה בזהירות רבה.

אבטליון אומר, “חכמים הזהרו בדבריכם, שמא תחובו חובת גלות ותגלו למקום מים הרעים וישתו התלמידים הבאים אחריכם וימותו וימצא שם שמים מתחלל”

ראו: מסכת אבות: א, יא

חברות וחברי ועדת האתיקה הנכבדים,

כנציגים של ועדת האתיקה, אתם מצווים לשמש דוגמא ומופת לציבור בכללותו, ובפרט לציבור הרוטריונים. לאור זאת, הכשרתכם כחברים בוועדת האתיקה כוללת גם השרשת כללי אתיקה מקצועית בקרבכם ובקרב ציבורי הרוטריונים בכללותו.

דברים אלה נכונים שבעתיים, דווקא משום שכרוטריונים, ועל אחת כמה וכמה כחברי ועדת האתיקה, אתם עשויים לעמוד, וחלקכם כבר עומד, במרכז מוקדי ההשפעה; בענייני משפט, חברה, כלכלה, פוליטיקה, מדינאות ועוד.

וזאת נזכור ונשנן: “מוות וחיים ביד לשון ואהביה יאכל פריה”

ראו ספר משלי: יח, כא.

אני מאחל לכם חברות פורייה ומוצלחת בוועדת האתיקה. מי ייתן וזו תהא מלאה באהבה ובסלחנות.

לו יהי.

9 בספטמבר, 2020 פרופ׳ מוחמד ותד

 

 

דילוג לתוכן