חיפוש
Generic filters
Exact matches only

אפיק הנוער והצעירים ישן

אפיק הנוער והצעירים

בראש אפיק הנוער והצעירים עומד נ”ל עמוס ואן ראלטה 

כתובת: ת.ד. Address: P.O.B 4907 
Haifa 3104801 חיפה
Cell 972-52-8951119 נייד Fax 972-4-8675798 פקס
amosyouth@gmail.com

אפיק הנוער והצעירים עוסק בכל הקשור בהפעלת וניהול הנוער והצעירים ברוטרי והקשור בו.

אפיק זה חולש על תחום רחב:

  • חילופי נוער בינלאומיים
  • מחנות קיץ 
  • אינטראקט- רוטרי לצעירים בגילאי בית הספר
  • רוטראקט- רוטרי לצעירים בגילאי נוער ומעלה
  • RYLA- Rotary Youth Leadership Awards

 

All youth exchange activities are suspend until June 2022 by RI board in Evanston. 

לפי הנחיית הנהלת רוטרי בינלאומי עד ליוני 2022 מוקפאים כל חילופי הנוער.

יו”ר הועדה לחילופי נוער: נ”ל עמוס ון ראלטה   P/P Amos Van Raalte   : Chair Committee Exchange Youth 

כתובת: ת.ד. Address: P.O.B 4907 
Haifa 3104801 חיפה
Cell 972-52-8951119 נייד Fax 972-4-8675798 פקס
amosyouth@gmail.com

מחנות הקיץ של רוטרי

לארגון הרוטרי כלים ומשאבים מיוחדים, המאפשרים לו לבדל עצמו מכל גוף התנדבותי אחר ושיש
בהם ליתן למועדון חשיפה ציבורית משמעותית בו זמנית מול גורמים רבים בקהילה: רשות מקומית,
בני נוער והקהל הרחב.
לאורך שנים ההשתתפות במחנות הקיץ של רוטרי הייתה על בסיס המלצות מועדוני הרוטרי.

ארגון הרוטרי מקיים כל שנה מחנות קיץ לנוער מגילאי 16 +בכל רחבי הכדור הצפוני. עלות הטיסה
והביטוח הינה על חשבון המשתתף, אבל השהייה והאירוח הם על חשבון תנועת הרוטרי.
מחנות הקיץ מאפשרים לבני הנוער שמשתתפים בהם להכיר חברים חדשים, לצבור חוויות חדשות
ולפתח קשרים ברוח רוטרי של “טיפוח רצון טוב וידידות”, בין אם בקהילה ובין אם בחו”ל.

טפסים למילוי :

הצהרת-ההורים-וכללי-התנהגות. 2022

הנחיות-למילוי-טופס-השתתפות

טופס-הגשת-בקשה-להשתתפות-במחנה-קיץ

מחנות הקיץ ככלי לשיווק מועדון הרוטרי

הדרכת נושא מניעת התעללות והטרדה מינית

מניעת הטרדה והתעללות – מצגת

Application_EEMA_summer_camps_

THE DETAILS OF THE CAMP IN ISRAEL

 

דילוג לתוכן