עברית  |  English  |  
דף הבית >> אפיקי השירות >> מדריך למונחי רוטרי
מדריך למונחי רוטרי          
 
רשימת פירושים של מונחי מפתח ברוטרי
* התרגום מסודר לפי סדר הא' ב' העברי ולא לפי המופיע בMOP- המסודר לפי סדר ABC.
 
המונח מקור הסבר
אולפן לנשיאים, מזכירים וגזברים Assembly, district. כנס הדרכה שנתי, הנערך במרס, אפריל או מאי, לנשיאים הנבחרים ולמנהיגי מועדון נכנסים. מטרתו להכין מנהיגי המועדון הנכנסים לשנת התפקיד,  לבנות צוות מנהיגות ולאפשר לנגיד הנכנס ולעוזרי הנגיד ויו"ר הוועדות הזדמנות להנעת מנהיגי המועדון ויצירת קשרי עבודה.
אזור District קבוצת מועדונים באזור גיאוגרפי למטרות אדמיניסטרטיביות של  RI
אזור, תצהיר פיננסי District Financial Statement תצהיר פיננסי של השנה הקודמת, שעבר דיון ואומץ בוועידת האזור, כדי להבטיח את הסבירות של ההתנהלות הפיננסית של האזור בפני המועדונים.
אזורי מיקוד Areas of focus ששת הקדימויות של הצרכים בעולם, אשר אליהן מנתבת קרן רוטרי את מקורותיה הכספיים וההתנדבותיים כדי להגיע לאימפקט בר-קיימא הניתן להערכה. נושאי המיקוד הם: שלום ומניעת/פתרון סכסוכים בעולם, טיפול במחלות ומניעתן, מים וסניטציה, טיפול ביולדת ובריאות הילד, חינוך בסיסי ולימוד קרוא וכתוב, פיתוח כלכלי וקהילתי.
איגרת חודשית של הנגיד Governor's Monthly Letter איגרת קשר היוצאת אחת לחודש על ידי הנגיד לנשיאי ולמזכירי כל המועדונים באזור והמכילה נושאים בעלי עניין וחשיבות, כולל פרטי הנוכחות החודשיים במועדונים
אינטראקט Interact מועדון לצעירים המסורים לשרות ולהבנה בינלאומית, הנתמך על ידי מועדון רוטרי. מיועד לתלמידים בטווח הגילים 12-18
אישור המלצות Credentials Certificate מכתב החתום על ידי נגיד, המאשרר את בחירת נציג האזור ומחליפו בוועידה התחיקתית. אישור זה חייב להיות מוצג כהמלצה בפני המועצה
אלפון רשמי (מועדונים) Official Directory מידע קשר של בעלי התפקידים ברוטרי ובקרן רוטרי, בוועדות, קבוצות המשאבים, וצוות המזכירות, רישומי אזורים ונגידים, מועדונים בסדר אלף-בית על פי אזורים, כולל מידע ליצירת קשר.
אלקטורים Electors נציגים שנבחרו כראוי והוכרו רשמית כנציגים, מיופי כוח ונציגים כלליים המכוננים את הגוף הבוחר של ועידת רוטרי בינלאומי
אפיקי השרות Avenues of Service אבני הפינה והיסוד הפילוסופיים של פעילות המועדון המבוססים על תכלית רוטרי: השרות למועדון, השרות למקצוע, השרות לקהילה השרות הבינלאומי והשרות לדורות החדשים.
ארצות ויחידות גיאוגרפיות לא- רוטריוניות Non-Rotary Countries and Geographical Areas מקום שטרם נפתח רשמית להרחבה על ידי הנהלת RI. מועדונים ואזורים לא יעסקו בכל פעילות הרחבה שהיא, אלא אם ועדת ההרחבה של RI הורתה להם לעשות כן.
ארצות ויחידות גיאוגרפיות של רוטרי Rotary Countries & Geographical Areas כל המקומות שבהם יש מועדוני רוטרי. רוטרי נמנע במכוון מלהשתמש במונחים של טריטוריה או תלות,  כדי להימנע ממעורבות פוליטית.
גישת חבר Member access גישה באתר רוטרי לחברים בלבד ובו הם יכולים לתרום לקרן רוטרי, לנהל את מנוייהם, להירשם לפגישות, להוריד חומר אדמיניסטרטיבי ולהיכנס לאתר ההטבות לחבר. לבעלי תפקידים במועדון ובאזור יש גישה לתיעוד ולדו"חות נוספים.
דו"ח חצי שנתי Semiannual Report SAR דיווח שכל מועדון מגיש ל-רוטרי בינלאומי ב-1 ביולי וב-1 בינואר, המאשרר להנהלת רוטרי בינלאומי את מספר החברים בתאריכים אלה. הדו"ח חתום על ידי נשיא המועדון והמזכיר ונשלח אל המזכיר הכללי על טפסים שסופקו על ידי המזכירות., או ניתן להשלימו און-ליין על ידי הנשיא או המזכיר. דו"חות אלה מהווים את בסיס התשלום שהמועדון מעביר ל-רוטרי בינלאומי כדמי חבר.
דו"ח כספי של האזור District Financial Statement דו"ח כספי של השנה הקודמת, שעבר דיון ואומץ בוועידת האזור, כדי להבטיח את הסבירות של ההתנהלות הפיננסית של האזור בפני המועדונים
דמי חבר Per Capita Dues דמי החברות שכל מועדון משלם לרוטרי בינלאומי כל מחצית שנה (ב-1 ביולי וב-1 ינואר) עבור כל חבר פעיל במועדון.
דמי כניסה למועמד  לחברות) Admission fee (Prospective Member) תעריף המשולם למועדון על ידי מועמד לחברות במועדון. גובה התעריף משתנה ממועדון למועדון על פי חוקי העזר שקבע.
דמי חבר לאזור District Dues תשלומי חובה המוטלים על כל חבר ומשולמים על ידי כל מועדון אזור כדי לתמוך בקופת האזור. גובה התשלום האישי חייב להיות מאושר או באסיפת האזור או בוועידת האזור, מדי שהמועדונים הנכשלים בתשלום מסיהם לאזור יותר משישה חודשים, צפויים להשעיה
דמי חבר Per Capita Dues דמי החבר שכל מועדון משלם לרוטרי בינלאומי כל מחצית שנה (ב-1 ביולי וב-1 ינואר) עבור כל חבר פעיל במועדון.
דמי כניסה (למועדון בהקמה) Admission fee (Prospective Club) תעריף המשולם ל-רוטרי בינלאומי על ידי מועדון בהקמה המבקש לשלם את תעריף דמי הכניסה לחברות ברוטרי. גובה דמי הכניסה נקבע על ידי הנהלת רוטרי בינלאומי
דמי כניסה (למועמד לחברות) Admission fee (Prospective Member) תעריף המשולם למועדון על ידי מועמד לחברות במועדון. גובה התעריף משתנה ממועדון למועדון על פי חוקי העזר שקבע
הדגשי הנשיא העולמי President's Emphases שטחי ההתמקדות של נשיא רוטרי העולמי בשנת תפקידו, התומכים בתכנית הכללית של רוטרי. מומלץ למועדונים ולחברים לבצע פעילויות התומכות בהדגשים אלה.     ראה: התמה של רוטרי
החלטה Resolution פעולה של מועצת החוקה, אשר אינה מתקנת או נוגדת למסמכי החוקה של רוטרי, אך מבטאת דעה או המלצה להנהלת RI.
המיטיב לשרת - מרוויח בגדול One Profits Most Who Serves Best הסיסמה השנייה בחשיבותה של רוטרי, שניתן להשתמש בה בספרות רוטרי ובכל  אשר שנדרש
הרוטריון The Rotarian העיתון הרשמי של רוטרי בינלאומי, היוצא אחת לחודש.
הרחבה, חיצונית Extension, External מלאכת ההרחבה של רוטרי על ידי הקמת מועדונים במקומות בהם אין מועדוני רוטרי, המתבצעת באזורים על ידי הנגידים, בשיתוף פעולה עם מזכירות RI. במקומות בהם אין רוטרי, מנוהלת עבודה זו על ידי ועדת-השלוחות בהנחיית הנהלת RI.
הרחבה, פנימית Extension, External מלאכת ההרחבה של רוטרי על ידי הקמת מועדונים במקומות בהם אין מועדוני רוטרי, המתבצעת באזורים על ידי הנגידים, בשיתוף פעולה עם מזכירות RI. במקומות בהם אין רוטרי, מנוהלת עבודה זו על ידי ועדת-השלוחות בהנחיית הנהלת RI.
ועדה אד-הוק של רוטרי בינלאומי RI ad hoc Committee ועדה שהוקמה על ידי חברי הנהלת רוטרי בינלאומי הנמשכת עד לסיום המשימה אשר מונתה לה
הנהלת רוטרי בינלאומי Board of Directors, RI הגוף המנהל את רוטרי בינלאומי, המכוּנָן על פי חוקי העזר של רוטרי בינלאומי
הרוטריון The Rotarian ביטאון - המגזין הרשמי של רוטרי בינלאומי
ועדה בינארצית Intercountry Committee (ICC) קבוצה של רוטריונים, מועדוני רוטרי או אזורים, הנוצרת על ידי או באישורם של נגידים מעוניינים, כדי לעודד מגעים בין מועדונים ורוטריונים ביו שתי ארצות או יותר ועל ידי כך לפתח הבנה ביניהן תוך קידום אחווה בין אנשים באומות שונות
ועדה מיוחדת של רוטרי בינלאומי Committee, RI special ועדה המוקמת על ידי הנהלת רוטרי בינלאומי, הממשיכה בקיומה עד לסוף שנת רוטרי שבו הוקמה
ועדה עומדת של רוטרי בינלאומי RI standing Committee ועדה עומדת המקבלת מנדט על פי סעיף 16.010 של חוקי העזר של רוטרי
ועדה קבועה של רוטרי בינלאומי Committee, RI standing ועדה שכוננה על פי פסקה 16.010. לחוקי העזר של רוטרי בינלאומי.
ועדה, הנהלת רוטרי בינלאומי Committee, RI Board ועדה של חברי הנהלת רוטרי נבחרים, המוקמת על ידי הנשיא לצורך המלצות כל נושא ייחודי, בפני מליאת ההנהלה.
ועידה, רוטרי בינלאומי RI Convention פגישה שנתית בינלאומית הפתוחה לכל הרוטריונים ולאורחיהם. מטרתה העיקרית היא  להשראה ולמידע רוטריוני ברמה הבינלאומית. נציגי המועדונים מכל העולם בוחרים את בעלי התפקידים לשנה הבאה, כולל את הנשיא ואת חברי ההנהלה
ועידת האזור District Conference פגישה שנתית הנערכת בכל אזור לצורך הרחבת המטרות של רוטרי דרך ידידות, נאומים מחאי השראה, ודיון בנושאים המתייחסים לנושאי המועדון והאזור. הפגישה פתוחה לכל הרוטריונים ומשפחותיהם
ועידת האזור, דיווח District Conference Report דיווח חובה, על כל פעולה שננקטה הוועידה, מספר המועדונים שנכחו ועניינים אחרים המוגשת לרוטרי בינלאומי על ידי הנגיד ומזכיר האזורי של הוועידה
חבר כבוד Honorary Member אדם הנבחר למועדון רוטרי בגלל שרות מסור להרחבת האידיאל של רוטרי, או בגלל  היותו ידיד-רוטרי עקב תמיכתו הקבועה. חבר כבוד אינו משלם מיסים למיניהם, אינו רשאי להצביע ואינו מחזיק בתפקיד, אך רשאי להיות נוכח בכל פגישות המועדון וליהנות מכל ההטבות של חברי המועדון. על הנהלת המועדון להגדיר את משך תקופת חברות הכבוד
 
חבר מייסד Charter Member חבר מייסד של מועדון רוטרי, הנבחר לחבר קודם להצטרפות המועדון לשורות רוטרי
חבר פעיל Active Member אדם שנבחר כחבר במועדון על פי סיווגו בעסקים, או על פי עיסוקו או על פי סוג שירותו בקהילה ואשר יש בידיו את כל המחויבויות והפריבילגיות המוענקות על פי חוקת רוטרי בינלאומי וחוקי העזר.
חברות, טופס פרטים Membership Data Form טופס של רוטרי בינלאומי שמזכיר המועדון משתמש בו כדי לדווח על חבר חדש, סיום חברות ושינויי כתובת וסיווג למזכיר הכללי
 
חברות, פיתוח Membership Development תהליך רב-שלבים לעידוד גידול החברות המורכב משלושה יסודות עיקריים: גיוס חברים חדשים, שימור החברים הקיימים והקמת מועדונים חדשים
חודשי רוטרי Rotary Months ייעודים מיוחדים של הנהלת רוטרי בינלאומי להדגשת מעורבותו של כל רוטריון, לא רק במועדון, בפעילויות של רוטרי: חברות והרחבה (אוגוסט), דורות חדשים (ספטמבר), שירות המקצוע (אוקטובר), קרן רוטרי (נובמבר), משפחה (דצמבר), מודעות לרוטרי (ינואר), הבנה עולמית (פברואר), אוריינות (מרס), המגזין (אפריל), מענקי רוטרי (יוני)
 
חוקה סטנדרטית למועדון רוטרי Constitution Standard rotary Club החוקים המכפיפים את מועדון רוטרי שחייב לאמצם. חוקים אלה חופפים עם חוקת רוטרי בינלאומי וחוקי העזר של רוטרי בינלאומי הניתנים לתיקון אך ורק על המועצה התחיקתית
חוקה, מסמכים Constitutional Documents כלל המסמכים: חוקת רוטרי בינלאומי, חוקי העזר של רוטרי בינלאומי והחוקה הסטנדרטית למועדון רוטרי
חוקי עזר המומלצים למועדון רוטרי Bylaws, Recommended Rotary club חוקי הניהול של מועדון רוטרי. חוקי העזר המומלצים חוקקו על ידי הנהלת רוטרי בינלאומי, אך המועדון רשאי לשנות אותם כדי להתאימם לצרכיו הוא, כל עוד הינם בהרמוניה עם מסמכי החוקה
חוקי עזר של רוטרי בינלאומי Bylaws, RI חוקי הניהול של רוטרי בינלאומי, שהינם בהתאמה עם חוקת רוטרי בינלאומי. ניתנים לתיקון אך ורק על ידי על ידי מועצה התחיקתית
חוקת רוטרי בינלאומי Constitution. RI החוקים המכפיפים את רוטרי בינלאומי, אשר ניתנים לתיקון רק על ידי המועצה התחיקתית
חילופי ידידות של רוטרי Rotary Friendship Exchange תכנית מובנית של רוטרי בינלאומי לרוטריונים ולמשפחותיהם להיות מעורבים בהזדמנויות להכרת תרבויות אחרות מיד ראשונה על ידי ביקורים הדדיים של רוטריונים ומשפחותיהם  בארצות אחרות
חילופי נוער של רוטרי Youth Exchange, Rotary תכנית מובנית של רוטרי בינלאומי לתלמידי תיכון בגילים 15-19 ללמוד או לטייל בחו"ל לתקופה של עד שנה אקדמאית, כדי לקדם הבנה בינלאומית ורצון טוב. התלמידים נתמכים הן על ידי המועדון/האזור השולח והן על ידי המועדון/האזור הקולט. הם נבחרים על פי הקווים המנחים והפרוצדורות של הנהלת רוטרי בינלאומי
טופס נתונים לנג"נ Governor Nominee Data Form מידע ביוגראפי שממלא המועמד לנגידות שנבחר לתפקיד על ידי האזור. הטופס מכיל מידע אישי על הצלחותיו של המועמד, ועל בן/בת הזוג ומשמש כטופס הרשמה ראשונית לכנס הבינלאומי
יום ההבנה והשלום World Understanding and Peace Day יום הייסוד של רוטרי, 23 בפברואר 1905, נקבע כציון שנתי להבנה ולשלום בעולם. ביום זה, כל מועדון בעולם מוקיר ומדגיש את מחויבות רוטרי להבנה, אחווה ושלום בעולם
ישויות של רוטרי Rotary Entities רוטרי בינלאומי, קרן רוטרי, מועדון רוטרי או קבוצת מועדונים, אזור רוטרי או קבוצת אזורים, (כולל פעילות של מולטי-אזורים או קבוצת מנהלה מולטי-אזורית), קבוצת פעולה  רוטריונית, מענקי רוטרי, ועדות אירוח של ועידת רוטרי, וקבוצות אדמיניסטרטיביות של רוטרי בינלאומי. תכניות אינדיבידואליות של רוטרי בינלאומי אינן מהוות ישות רוטריונית
כוח-קהילה של רוטרי Rotary Community Corps קבוצות של מבוגרים לא-רוטריונים המתמסרים לשרות ומשפרים את חברתם או קהילתם, הנתמכות על ידי מועדון רוטרי.
כל רוטריון: הבא אחד, שמור אחד Each Rotarian: Reach One, Keep One. סיסמת החברות של רוטרי, שניתן להשתמש בה בספרות רוטרי ובכל מקום.
כנס בינלאומי (אולפן הנגידים GETS) Assembly, International פגישת הדרכה שנתית, בה מתייצבים כל בעלי התפקידים הכלליים, נגידים נבחרים ובעלי תפקידים אחרים הממונים על ידי הנהלת RI. הפגישה מספקת חינוך רוטרי, הדרכת מחויבויות מנהלתיות, הנעה והשראה לנגידים נבחרים וכן גם הזדמנות לדון כיצד להטמיע תכניות רוטרי ופעילויות במהלך שנת התפקיד.
כנס האזור District Assembly פגישת הדרכה שנתית, הנערכת באפריל או במאי, לנשיאים ולחברי ההנהלה הנבחרים. מטרתה להכין את מנהיגי המועדון לשנת כהונתם בתפקידיהם, לבנות אותם כצוות מנהיג ולאפשר לנגיד הנבחר, לעוזרי הנגיד הנבחרים וליו"ר האפיקים הזדמנות להכרת מנהיגי המועדונים ולבנות עמם יחסי עבודה.
כנס המועדון Club Assembly פגישה של כל חברי המועדון, כול בעלי התפקידים, הדירקטורים ויושבי ראש של הוועדות, הנערכת לצורך דיון בתכניות המועדון ופעילותיו, או לטקס הקבלה של חבר/ים חדש/ים
כרטיס דיווח לרוטריון אורח Visiting Rotarian Report Card טופס לשימושו של המזכיר כדי לדווח למזכיר מועדון על נוכחות של רוטריון מבקר ממועדונו לצורך קרדיט על נוכחות
כרטיס חבר Membership card כרטיס אחיד לזיהויו של חבר, המומלץ לשימושם של מועדוני רוטרי אשר ניתן להשיגו אצל כל מורשי המכירות של רוטרי
מבחן ארבע הדרכים Four-Way Test הצהרה של אתיקה בעסקים ובעיסוקים, המתמקדת בארבע שאלות: האם זו האמת? האם זה הוגן לכל הנוגעים בדבר? האם זה יבנה רצון טוב ויותר ידידות? האם יהיה זה לטובת כל הנוגעים בדבר?
מבט לעתיד, פיילוט Future Vision pilot. תכנית מבחן לשלוש שנים שהחלה ביולי 2010 ב-100 אזורים, המרכיבים קבוצה מייצגת במובן של מיקום, גודל ורמת  מעורבות עם קרן רוטרי. בהתבסס על הערכת הפיילוט, תכנית מבט לעתיד תבצע התאמות כנדרש, לפני החלתה על כל מועדוני רוטרי והאזורים.
מבט לעתיד, תכנית Future Vision Plan מודל חדש לעריכת מענקים תואמים של קרן רוטרי. התכנית מעדכנת את שליחות הקרן ויוצרת דרך אפקטיבית יותר ויעילה יותר , כדי לסייע לרוטריונים לפתח מגוון של פרויקטים עם תוצאות טובות יותר ובנות קיימא.
מדריך הנהלים Manual of Procedure פרסום שמטרתו לסייע למנהיגי המועדון והאזור להבין את רוטרי ואת המדיניות וההליכים הרלוונטיים לשרות. יוצא אחת לשלוש שנים, לאחר כינוס המועצה התחיקתית. המדריך מכיל גם את מסמכי החוקה של רוטרי
מדריך לניהול מועדון אפקטיבי Planning Guide for Effective Rotary Clubs כלי להערכה ולהצבת מטרות, לשימושו של נשיא המועדון הנבחר בשיתוף עם מנהיגי המועדון והאזור, לצורך קביעת יעדים המתייחסים ליסודות המועדון האפקטיבי ולתכנית המנהיגות של המועדון. המדריך מכיל אסטרטגיות להשגת המטרות: ראה: תכנית המנהיגות למועדון
מוכר מורשה Official Licensee ישות שקיבלה רישיון של RI לייצר ו/או להפיץ פריטים מוגדרים הנושאים את סימני רוטרי (כמוגדר בהסכמי הרישיונות של RI).
 מועדון e Rotary e-club ישות שקיבלה רישיון של RI לייצר ו/או להפיץ פריטים מוגדרים הנושאים את סימני רוטרי (כמוגדר בהסכמי הרישיונות של RI).
מועדון אפקטיבי Effective Club מועדון אפקטיבי הוא זה אשר: 1. שומר או מגדיל את בסיס החברים. 2. מטמיע פרויקטים של שרות הפונים לצרכי קהילתו או לקהילות בעולם. 3. תומך בקרן רוטרי באמצעות תכניות שיתוף ועל ידי תרומות כספיות ו-4. מפתח מנהיגים בעלי יכולת לשרת את רוטרי מעבר לרמת המועדון.
מועדון ספונסר Sponsor Club מועדון רוטרי המקבל על עצמו אחריות לארגון ולהקמת מועדון חדש ובהדרכתו בשלבי התפתחותו כחבר ברוטרי בינלאומי.
מועדון רוטרי מתפקד Functioning Rotary Club מועדון המשלם את תשלומי SAR ל-RI במועד. נפגש בקביעות, מוודא שחבריו חתומים על אחד מפרסומי הדפוס העולמי של רוטרי בהתאמה, מטמיע פרויקטים של שירות, מקבל את ביקור הנגיד, עוזר הנגיד, בעל תפקיד ב-RI, ומחזיק בביטוח חבות כנדרש. נוהג בתאימות לחוקת RI וקודי המדיניות של RI, משלם את תשלומי החברות הנדרשים על ידי RI ואת התשלומים לאזור מבלי להסתייע בגורמים חיצוניים, מעביר במדויק ובמועד את נתוני החברות, פותר סכסוכים במועדון בצורה חברית,  מקיים יחסי שיתוף פעולה עם האזור; משתף פעולה עם RI, ע"י אי הגשת תביעות משפטיות נגד ,RI ,TRF, עמותות חברות, ומשרדים מרחביים של המזכירות.
מועדון, בעלי תפקידים Officers, Club הנשיא, הנשיא לשעבר המידי, הנשיא הנבחר, סגן או סגני הנשיא, חברי הנהלה (דירקטורים), המזכיר הגזבר ושר הטקס של המועדון.
מועדון, הנהלה Board of Directors, Club הגוף המנהל את מועדון רוטרי, המכוּנָן על פי חוקי העזר של המועדון.
מועדון, מיקומו Club Locality תיאור של המקום בו המועדון מספק שרות. מועדון יכול להתארגן בתחומי אזור שיש בו כבר מועדון או מועדונים קיימים.
מועדון, תכנית מנהיגות Club leadership Plan התצורה האדמיניסטרטיבית המומלצת למבנם של מועדוני רוטרי, המיועד לסייע למועדונים להגדיל את יכולתם להשגת המטרות בכל אפיקי השרות. המועדונים אינם מוכרחים לאמץ את התכנית.
מועדוני פיילוט של רוטרי Pilot Rotary Clubs פרויקטים ניסיוניים בהדרכת הנהלת רוטרי בינלאומי כדי לבחון רעיונות חדשים, שיטות או מסגרות ארגוניות למועדונים אשר עשויים להבטיח את עתידו של רוטרי כארגון מוביל עיקרי בשרות ההומניטארי. מועדוני הפיילוט הינם מועדוני רוטרי המתפקדים במלואם, המשוחררים ממספר דרישות של החוקה הסטנדרטית למועדון רוטרי.
מועדונים, מיזוג Merger of Clubs בקשה המופנית אל רוטרי בינלאומי על ידי שני מועדונים או יותר בתחומי אותו אזור, המבקשים להתמזג למועדון אחד.
מועצה תחיקתית Council on Legislation הגוף המחוקק של רוטרי בינלאומי, כפי שתוקן בפסקה 10 של חוקת רוטרי בינלאומי ופסקה 9 של חוקי העזר של רוטרי בינלאומי. חבריו המצביעים מורכבים מנציגי המועדונים בכל אזור. המועצה נפגשת כל שנה שלישית, כדי לדון ולפעול בהצעות חיקוקים ובהחלטות, המוגשות על ידי מועדונים, ועידות אזוריות, המועצה הכללית או הועידה השנתית של RIBI, מועצת החוקה עצמה והנהלת RI. פעולותיה באימוץ חוקים נתונים לעיונם ולהערותיהם של כל המועדונים.
מועצה תחיקתית, נציג Council on Legislation, Representative בעל תפקיד לשעבר ברוטרי בינלאומי (או רוטריון אחר, אם אושר על ידי הנשיא) הנבחר כדי לייצג את המועדונים באזור בפני המועצה התחיקתית. הנציגים הינם חברים-מצביעים במועצה
מועצה כללית של RIBI General Council, RIBI הגוף המושל של RI בבריטניה ואירלנד, המורכב מבעלי תפקידים של RIBI (נשיא, נשיא לשעבר מידי, סגן נשיא, גזבר כבוד ומזכיר) ומנגידי האזורים של בריטניה ואירלנד. הדירקטור של RIBI ברוטרי בינלאומי הוא חבר של המועצה הכללית מכוח תפקידו.
מזכיר כללי General Secretary בעל התפקיד התפעולי הבכיר ביותר של RI, תחת ניהולה ופיקוחה של  הנהלת RI . המזכיר הכללי אחראי בפני ההנהלה והנשיא להטמעת המדיניות של רוטרי, לפעילות רוטרי ולניהולו, כולל התפעול הכספי של  RI. משמש גם כמזכיר הכללי של קרן רוטרי.
 
מזכירות Secretariat כלל הפעילות של המזכיר הכללי והצוות, כול המשרדים הבינלאומיים וכל הצוות המיועד לענייני הקרן
מטרת רוטרי בינלאומי Purpose of Rotary International המטרות של רוטרי בינלאומי: א. לתמוך במועדונים ובאזורים של רוטרי בינלאומי בהטמעת תכניות ופעילויות המקדמות את תכלית רוטרי. ב. לעודד, לקדם, להרחיב ולנפתח את רוטרי ברחבי העולם. ג. לתאם ולהדריך באופן כללי את פעילויות רוטרי בינלאומי
מייסד רוטרי Founder of Rotary פאול פ. האריס, אשר הקים את המועדון הראשון בשיקגו בשנת 1905.
מכון בינלאומי Institute, International. פגישה בה נוכחים נגידי אזורים, מכהנים, לשעבר ונבחרים, הנערכת בסמיכות לוועידת רוטרי. נדונים במכון נושאי שעה של תכנית RI והתנהלותה, באופן לא-פורמלי.
מכון רוטרי Institute, Rotary פגישת, הדרכה, מוטיבציה ואחווה לנגידים לשעבר, עכשוויים ונכנסים וכן גם בעלי תפקיד של רוטרי בינלאומי מהאזורים המרכיבים את המרחב/ים. מכון רוטרי מיועד לתת למשתתפים מידע עדכני על תכניות רוטרי ועל רעיונות לשיפור ולחיזוק רוטרי
מנהיגים בכירים של רוטרי Rotary Senior Leaders הנשיא העכשווי, הנשיאים הנכנסים, נשיאי העבר של רוטרי, הדירקטורים והנאמנים של קרן רוטרי.
מעמד טוב Good Standing כמנוסח במסמכי החוקה של רוטרי, מונח זה מתייחס לחבר המועדון, או לחברות של המועדון עצמו ברוטרי בינלאומי, ומשמעותו היא שהרוטריון או המועדון ממשיכים למלא את כל הדרישות של RI במועדון או ברוטרי בינלאומי.
מרחב Zone קבוצה של אזורים, המוקמת על פי חוקי העזר של רוטרי בינלאומי ומכוּנֶנֶת על ידי הנהלת רוטרי בינלאומי, במטרה להקים ועדה ממנה לבחירת נשיא לרוטרי בינלאומי ולמינוי דירקטורים. הארגון של מכוני רוטרי מבוסס לא אחת על המתאר של המרחב.
משפחת רוטרי Family of Rotary בן/בת הזוג, אלמן/ה ילדים, נכדים וקובי משפחה אחרים של רוטריונים וכן גם בוגרי קרן רוטרי, קבוצות עיון, חילופי נוער, רוטראקטורים, אינטראקטורים, משתתפי ריילה, האופן הפנימי וכל קבוצות בני/בנות זוג וכן גם קבוצות רשת עולמית
משרד בינלאומי של רוטרי בינלאומי International Office, RI משרד של המזכירות שאינו ממוקם במטה העולמי של רוטרי. כל משרד בינלאומי  משרת את מועדוני רוטרי והאזורים בתחומי אחריותו:  משרד ברזיל, משרד EEMA בציריך, משרת את אירופה, אפריקה ואת אגן ים התיכון המזרחי. משרד יפן, משרד קוריאה,  משרד דרום אסיה, משרד לדרומה של אמריקה הדרומית ומשרד הפסיפיק, הפיליפינים ואיי האוקיינוס השקט.
מתנדבי רוטרי Rotary Volunteers תכנית מובנית של רוטרי בינלאומי המאגדת שרות לזולת מעל לפרט. מעודדת רוטריונים להיות מעורבים פעילים בפרויקטים בהם באים כישוריהם האישיים לידי ביטוי. תכנית מתנדבי רוטרי מאפשרת לרוטריונים ולאנשי מקצוע אחרים להציע את כישוריהם ומומחיותם לפרויקטים הומניטאריים מקומיים ובינלאומיים הזקוקים לעזרתם
נגיד אזור District Governor בעל תפקיד של רוטרי בינלאומי באזור, המתפקד תחת הבקרה הפיקוח הכלליים של הנהלת רוטרי בינלאומי. הנגיד מפקח במישרין על כל המועדונים באזור, מקרין מנהיגות ומבטיח המשכיות
נגיד בפועל Acting Governor אדם שמונה על ידי נשיא רוטרי למלא מקום שהתפנה עד לבחירת נגיד חדש בוועידה השנתית של RI או על ידי ההנהלה. נגיד בפועל יכול להתמנות כמחליף בעת נבצרות זמנית למשך הזמן שהנגיד אינו מסוגל לתפקד.
נגיד נבחר, אישור מינוי Certificate of Nomination of Governor מסמך, החתום על ידי נגיד, המאשר את מינויו של רוטריון שנבחר על ידי המועדונים לתפקיד הנגיד
נגידים נבחרים, אולפן הדרכה Governors-elect Training Seminar (GETS) אולפן הדרכה ברמת המרחב, לנגידים נבחרים, הנערך בשילוב או במקביל למכוני רוטרי
נוכחות באזור, דו"ח Membership Attendance Report (District( סיכום חודשי של נוכחות החברים במועדוני האזור. מידע זה ניתן לפרסום באיגרת החודשית של הנגיד.
נוכחות במועדון, דו"ח Club Membership Attendance Report סיכום חודשי של נוכחות החברים הנערך על ידי מזכיר המועדון, ושולח העתק לנגיד.
נוכחות מושלמת,
  
Perfect Attendance,   מונח בשימושם של מועדונים המתייחס לחבר בעל 100% נוכחות תיעוד
נוכחות, דו"ח Attendance Report תיעוד הנוכחות של פגישות המועדון. חוקי העזר של RI  דורשות מכל מועדון לדווח נוכחות לנגיד האזור בכל חודש.
נציג Delegate נציג של מועדון רוטרי בוועידה השנתית של רוטרי בינלאומי
נציג הנשיא העולמי President's Representative רוטריון המתמנה על ידי הנשיא להתייצב בוועידת האזור בהעדרו של הנשיא
נציג כללי
(בוועידה)
Delegate at Large בעל תפקיד עכשווי ברוטרי בינלאומי, או נשיא רוטרי בינלאומי לשעבר, הרשאי להצביע בוועידה שנתית של רוטרי בינלאומי.
נציג מחליף Alternate (Delegate) חבר מועדון המורשה להצביע בוועידה במקרה של אי נוכחותו של הנציג שנבחר.
נציג מיוחד Special Representative אדם, בדרך כלל רוטריון, ועדיף שיהיה חבר במועדון ספונסר המקים מועדון חדש, הממונה על ידי הנגיד ומייצג אותו בכל ההליכים הקשורים להקמת המועדון
נשיאים נבחרים, אולפן President-elect Training Seminar PETS פגישת הדרכה המתנהלת מדי שנה, עדיף בחודש פברואר, לנשיאים הנבחרים של המועדונים, במטרה להכין את הנשיאים הנכנסים לשנת נשיאותם ולתת הזדמנות לעוזרי הנגיד הנבחרים  להכירם  ולעורר בהם מוטיבציה ולבנות מערכת יחסי עבודה.
סוכן כספים Fiscal Agent רוטריון המתנדב לקבל ולהפקיד תשלומים הנעשים על ידי המועדונים בארצו של הסוכן והוא המעביר את הכספים כפי שהוסמך על ידי הגזבר של רוטרי בינלאומי. שמות הסוכנים הכספיים מופיעים באלפון הרשמי.
סיווג Classification עסק או מקצוע שרות הניתן לקהילה, שהוא נפרד ומובהק באופיו. כל מועדון מגדיר את הסיווגים הקיימים בקהילה בה הוא פועל, ולכל חבר פעיל יהיה סיווג משלו, המתייחס לעיסוקו העיקרי והמוכר של החבר או של הפירמה, חברה או מוסד.
סימני רוטרי Rotary Marks הקניין הרוחני של רוטרי בינלאומי. הסימנים המסחריים וסימני השרות השייכים לרוטרי ברחבי העולם כולל מלל וסימנים
סיסמה (המסר) של רוטרי בינ"ל Theme, RI הסיסמה השנתית של רוטרי המובע על ידי הנשיא. הסיסמה מציגה את אופי השרות במהלך שנת הנשיאות
סמל רוטרי Rotary Emblem סמל של רוטרי בינלאומי, המורכב מגלגל שיניים בעל שישה חישורים, 24 גלגלי שיניים ושגם, צבעו כחול-צי וזהב, הנישא על הדש בגאווה על ידי כל רוטריון
עוזר נגיד Assistant Governor רוטריון, הממונה על ידי נגיד האזור בהתאם למדיניות הנהלת רוטרי בינלאומי, לסייע לנגיד בעבודה האדמיניסטרטיבית המשויכת לתפעול המועדונים שיועדו לו בתחומי האשכול (אזור גיאוגרפי נתון)
עולם רוטרי Rotary World עיתון הנדפס מספר פעמים בשנה בתשע שפות, למועדון רוטרי, לאזור ולמנהיגות הבינלאומית של רוטרי. מקור מידע אוניברסאלי על כל התכניות של רוטרי ושל קרן רוטרי, על חדשות רוטרי מעניינות הנוצרות במועדונים ובאזורים
עמית פאול האריס Paul Harris Fellow יחיד התורם 1,000$ לקרן רוטרי או אשר הועברה על שמו תרומה בסכום זה
פוליו פלוס Polio Plus תכנית מיוחדת של רוטרי בינלאומי וקרן רוטרי בעלת "חשיבות עליונה" לביעור מחלת הפוליו
פיצוי (נוכחות) Make-up נוכחות במועדון אחר או באירועים אחרים המוגדרים בסעיף 9 של החוקה הסטנדרטית למועדון, כדי להגן על החברות על ידי השגת קרדיט לטובת מועדונו של החבר, שלא נכח בפגישה.
צ'רטר, חבר Charter Member חבר מייסד של מועדון רוטרי, הנבחר לחבר קודם להצטרפות המועדון לשורות רוטרי.
קבוצות ניהול מולטי-אזוריות Multi districts Admin.  Group קבוצה שנוסדה באישור ההנהלה כאשר שני אזורים או יותר מבקשים להקים הנהלה משותפת לצורך מתן שירות למועדוניהם
קבוצות רשת עולמית Global Networking Groups קבוצות של יחידים, רוטריונים ואחרים, מארצות שונות המתאחדים לשם ענין משותף בין אם כ"מענקי רוטרי" (לשם מניעים מקצועיים ונופש), או קבוצות פעולה של רוטריונים (לשם מניעים של פעולות שרות), המיועדים לאמץ אחווה בינלאומית, רעות, ושרות. פתוח לכל הרוטריונים, בני/בנות זוג של רוטריונים ורוטראקטורים
קבוצת מקורות Resource Group קבוצת פעולה של רוטריונים, שמונו על ידי נשיר רוטרי המוציאה אל הפועל פעילויות מסוימות כדי לסייע למועדונים ואזורים להשיג את מטרותיהם בשרות ופעילות. שתי הקטגוריות של קבוצת המקורות ההן: (1) קבוצת מקורות לשרות שייעודה הוא לסייע למועדון ולאזור במתן שרות בתחומי האוריינות, רעב, ילדים בסיכון וסביבה. (2) קבוצת מקורות אופרטיבית המסייעת למועדון ולאזור לתפעל ביותר יעילות בתחומי פיתוח חברות, שימור חברות, הדרכה ויחסי ציבור
קואורדינטור אזורי של קרן רוטרי (RRFC) Regional Rotary Foundation Coordinator רוטריון המשמש כקשר ביו הנאמנים והאזורים בנושאי קרן רוטרי באזור. הקואורדינטור אחראי בעיקר לקידום תרומות ולהשתתפות בתכניות
קוד המדיניות של רוטרי בינ"ל Code of Policies, Rotary מסמך המכיל את כל נושאי המדיניות הכלליים והקבועים של הנהלת רוטרי בינלאומי. הקוד משלים את מסמכי החוקה
קוד תקנות המדיניות של קרן רוטרי Code of Policies, The Rotary Foundation מסמך המכיל את כל נושאי המדיניות הכלליים והקבועים של נאמני קרן רוטרי
קרן חַבֵרָה Associate Foundation ארגון שהוקם בהתאם לקריטריונים והקווים המנחים של נאמני קרן רוטרי ואושר על ידי הנאמנים לפעול כקרן חבֵרה. מטרתה העיקרית היא לספק הטבות מס לרוטריונים בארצות אשר בהן הוקמה קרן חבֵרה זו
קרן מיועדת של האזור District Designated Fund D.D.F. חמישים האחוזים של תרומות האזור לקרן רוטרי בתוספת התאמות, הזמינה לשימוש בתכניות במהלך כל שנה נתונה.
קרן רוטרי Rotary Foundation of RI אגודה ללא מטרות רווח המקבלת תרומות ומסייעת בתרומות ל תכניות הומניטאריות וחינוכיות, המוטמעות באמצעות מועדוני רוטרי ואזורים. מטרתה לאפשר לרוטריונים לקדם הבנה בעולם, רצון טוב ושלום על ידי שיפור הבריאות, תמיכה בחינוך והפחתת העוני.
קרן רוטרי, חבר מתמיד Rotary Foundation sustaining Member יחיד, המעלה תרומה התחלתית של $100 או יותר לקרן השנתית של רוטרי בינלאומי ומצהיר בכתב על כוונתו להמשיך  לתרום $100 או יותר השנתית מדי שנה.
קרן רוטרי, מערכת Share SHARE System המכניזם להפצת תכנית הפרסים של קרן רוטרי ברחבי העולם.
קרן רוטרי, נאמנים Trustees of the Rotary Foundation הדירקטורים של  קרן רוטרי הממונים על ידי נשיא RI ובהסכמתה של הנהלת RI. המתמנים על ידי הנשיא הנבחר ונבחרים על ידי הנהלת רוטרי בינלאומי בשנה שלפני כניסתם לתפקיד. הנאמנים מנהלים את כל ענייני הקרן במטרה לקדם את מטרת האגודה כמצהר בסעיפי ההתאגדות
קרן שנתית לתכניות  Annual Programs Fund המקור העיקרי לתמיכה פיננסית בלתי מוגבלת לתכניות קרן רוטרי. מטרתה - לתמוך במאמצי RI להשגת הבנה ושלום בעולם באמצעות תכניות הומניטאריות, חינוכיות ותרבותיות ברמה המקומית, הארצית, והבינלאומית.
רוטראקט Rotaract מועדונים לצעירים בטווח הגילים 18-30 הנתמכים על ידי מועדוני רוטרי במטרה לפתח מנהיגים ואזרחים בעלי מודעות לשרות
 
רוטרי Rotary שם המתייחס הן לאגודת רוטרי בינלאומי הכוללת את כל המועדונים והרוטריונים והן לאידיאלים של הארגון ועקרונותיו
רוטרי בינלאומי, מטה Officers, RI General הנשיא, הנשיא הנבחר, סגן הנשיא, הגזבר, דירקטורים אחרים והמזכיר הכללי
רוטרי בינלאומי, בעלי תפקידים Officers, RI הנשיא, הנשיא הנבחר, סגן הנשיא, הגזבר, דירקטורים אחרים, המזכיר הכללי, הנגידים של רוטרי בינלאומי וכן גם הנשיא, הנשיא לשעבר המידי וגזבר הכבוד של רוטרי בינלאומי בבריטניה ואירלנד(RIBI)
רוטרי בינלאומי Rotary International איגוד של מועדוני רוטרי ברחבי העולם
רוטרי בינלאומי, מטה ראשי World Headquarters, RI המשרד הראשי של המזכירות, הממוקם ב-Evanston, Illinois, המספק שרותי חברות למועדונים ולאזורים ברחבי העולם
רוטרי, הדפוס העולמי (RWMP) Rotary World Magazine Press) קבוצת הפרסומים המורכבת מ-The Rotarian וכל העיתונים הרגיונליים המאושרת על ידי הנהלת RI.
רוטריון Rotarian חבר מועדון רוטרי
ריילה: פרס רוטרי למנהיגות צעירה Rotary Youth Leadership Awards (RYLA) תכנית המובלת על ידי המועדון, האזור, מולטי-אזור וברמה הבינלאומית ובה שותפים מועדוני רוטרי ורוטריונים בטיפוח איכויות של מנהיגות, אזרחות טובה והתפתחות אישית של אנשים צעירים בקהילותיהם, על ידי מתן התנסות בהדרכה. התכנית מתאימה לגילים 14-30
רשימת סיווגים Classification Roster רשימה מלאה של סיווגים בתחומי הקהילה, המצביעה איזה סיווגים מלא המועדון ואילו סיווגים נותרו פנויים
שרות המועדון Club Service אפיק השרות הראשון. עוסק בכל הפעולות שהרוטריונים נדרשים לבצע כדי לעשות מועדון מתפקד בהצלחה.
שרות המקצוע Vocational Service אפיק השרות השני של רוטרי - ההזדמנות שיש לכל רוטריון לייצג את הכבוד והערך של מקצועו לחברי המועדון האחרים, כמו גם את מחויבותו של המועדון לנהל פרויקטים המשויכים לתכנוני פיתוח קריירה, אימון מקצועי וקידום ערכים אתיים במקום העבודה
שרות הקהילה Community Service אפיק השרות השלישי. פעילויות שרוטריונים לוקחים על עצמם לשיפור החיים בקהילותיהם. לעיתים קרובות הפעילות מערבת סיוע לצעירים, לאוכלוסייה מבוגרת, למוגבלים ולאחרים הרואים את רוטרי כמקור התקווה לחיים טובים יותר.
שרות בינלאומי International Service האפיק השרות הרביעי של רוטרי, הכולל את כל הפעילויות והתכניות שהרוטריונים לוקחים על עצמם כדי לקדם הבנה בינלאומית, רצון טוב ושלום. פרויקטים בינלאומיים רבים מיועדים לפתור צרכים הומניטאריים בעולם המתפתח ויכולים גם לאמץ היכרות עם אנשים בארצות ובתרבויות אחרות.
שרות הדורות החדשים New Generations Service אפיק השרות החמישי, המכיר בערך הטמעת השינוי החיובי אצל צעירים ובגירים באמצעות פעילויות לפיתוח מנהיגות, מעורבות בקהילה ופרויקטים בינלאומיים ובתכניות חילופין המעשירות ומאמצות שלום בעולם והבנת תרבויות.
שרות לזולת מעל לפרט Service Above Self המוטו הרשמי של רוטרי בינלאומי שניתן להשתמש בו בספרות רוטרי ובכל מקום
שרות לקהילה העולמית World Community Service (WCS) אספקט של שרות בינלאומי המקדם הבנה ורצון טוב ברמה גלובלית. באמצעות WCS, רוטריונים משני מועדונים בארצות שונות מתאחדים להובלת פרויקט שרות לשיפור חיים העונה על צרכים הומאניים. הרוטריונים יכולים להביע את תמיכתם באמצעות מימון, הענקת טובין או מומחיות מקצועית
תזכיר ביקור במועדון Memo of Club Visit טופס למילוי על ידי עוזר הנגיד או הנגיד, במהלך ביקור במועדון, שנועד לסייע בהערכת התקדמות המועדון לקראת המטרות ולאבחון דרכי סיוע למועדון. משמש גם לתיעוד שנתי של התקדמות המועדון ולאבחון מועדונים לא-מתפקדים. הטופס משמש את האזור ואת רוטרי בינלאומי.
תזכיר להנהלת רוטרי בינלאומי Memorial to the Board פטיציה של הנהלת רוטרי בינלאומי לפעולה בנושא ספציפי
תחיקה Enactment פריט של תחיקה המאומץ על ידי המועצה התחיקתית, המתקן את חוקת רוטרי, חוקי העזר של רוטרי או את החוקה הסטנדרטית של המועדון.(ע"ע: החלטה).
תכלית רוטרי Object of Rotary הצהרה מתומצתת של תכלית רוטרי ומחויבויותיהם של חברי המועדון. תכלית רוטרי היא לעודד ולאמץ את אידיאל השרות כבסיס בעל ערך רב שווי לשרות, כפי שנקבע בסעיף 4 הן של חוקת רוטרי והן של החוקה הסטנדרטית למועדון
תכניות מובנות של רוטרי בינלאומי Structured Programs, RI פעילויות מאורגנות המומלצות על ידי הנהלת רוטרי למועדונים ולאזורים הכוללים מסגרת עבודה מומלצת וקווים מנחים: לאינטראקט, רוטראקט, כוח עזר של רוטרי לקהילה, חילופי אחווה של רוטרי, מתנדבי רוטרי, חילופי נוער, ריילה, ושרות לקהילות העולם
תכנית מנהיגות של האזור District Leadership Plan המבנה הארגוני של כל האזורים. מרכיביו כוללים מחויבויות מוגדרות וחובות של עוזר הנגיד וועדות האזור, וכן גם מגדיר תקופות של שרות בתפקיד ומספר התקופות בתפקיד.
תעודת זיהוי לחבר Membership Identification Card כרטיס-כיס אחיד לזיהויו של חבר, המומלץ לשימוש בכל מועדוני רוטרי אשר ניתן להשיגו אצל כל מורשי המכירות של רוטרי
תעריפים ותשלומים Dues and Fees תעריפי ההרשמה והתשלומים השנתיים שכל חבר פעיל משלם למועדון. גובה הסכום יוחלט במועדון
תפריט להזדמנויות שרות Menu of Service Opportunities נושאים ועניינים המזוהים על ידי רוטרי בינלאומי כהמלצות מועדפות לשרות עבור מועדונים ואזורים לתקופה מוקצבת של זמן: ילדים במצוקה, אנשים בעלי מוגבלויות, הבנה עולמית ורצון טוב, אוריינות וחשבון, נושאי אוכלוסין, עוני ורעב, שימור כדור הארץ, ונושאים עירוניים
תקציב (קופת) האזור district Fund מקור פיננסי  לתמיכה בהוצאות הניהול ובפרויקטים הנתמכים על ידי האזור, הנוצר בחלקו על ידי מיסי האזור.
 
 
 

 
 

Go Back  Print  Send Page
רוטרי ישראל, אזור 2490,  שאול ד'אנג'לי, נגיד האזור לשנת 2013-14  / נ"ל  דורון ברנסון - מזכיר האזור
עורך האתר ומנהלו: שלמה גל-עוז, מועדון רוטרי חיפה-מוריה, טל: 052-5530602
רוטרי ישראל ע"ר  580001420
לייבסיטי - בניית אתרים