Rotary District 2490
רוטרי בשירות האנושות

רוטרי בשירות האנושות

דף הבית >> פעילויות רוטרי ישראל >> שנת 2016
כנס חצי שנתי                                                              29.1.16

טקס השנתי ביער פאול האריס לשלום.
הטקס יתקיים במרכז המבקרים ביער פאול האריס לשלום
שביערות בירייה שליד צפת
בין השעות 09:00 - 12:00
ביום שישי                                                                   19.2.16
 
לתוכנית הטקס

אולפן משותף לנשיאים, מזכירים וגזברים לשנת
הרוטרי 2016-2017,
האולפן יתקיים במרכז "כיוונים" באשדוד, רח' הציונות 4
בין השעות 09:00-20:00.

ביום חמישי,                                                                    25.2.16 

תוכנית האולפן.
חובת השתתפות באולפן והסדרי תשלום. 

תחרויות רוטרי הנואם הצעיר
הגמר הארצי.
המועדון רוטרי אשדוד
מארח את תחרות לתלמידי תיכון וחטיבת הביניים
.                 20.3.16
לכל הפרטים...

טקס פרס קרן צלטנר למחקר.                                        22.3.16
לתוכנית הטקס

 
תחרויות רוטרי הנואם הצעיר
הגמר הארצי.

 

ביום 01/04/2016 מועדון רוטרי חדרה

מארח את תחרות לתלמידי היסודי.

לכל הפרטים...
 
כנס אתיקה יתקיים באוניברסיטת
תל אביב ביום 8.4.16
לכל הפרטים...

טקס הענקת אות פאול האריס יתקיים
באוניברסיטת חיפה
 ביום 14.4.16
"חידושים בעולם הרפואה"
ביום 15.4.16 יתקיים

כנס בריאות בכפר ראמה

 
לכל הפרטים...

הזמנה לטקס קבלת הצ'רטר של מועדון רוטרי משגב.   10.6.16
16.6.16 - 19.6.16

 

 

 
 

 
טלפון:        |      דוא"ל: rotaryisrael2490@gmail.com     |     מען למכתבים:      עמותת רוטרי ישראל  ע"ר 58-00014-02

עורכת האתר: מירית ווקס  מייל
miritwachs1@gmail.com
Facebook