Rotary District 2490
רוטרי בשירות האנושות

רוטרי בשירות האנושות

פרויקט רוטרי חיילים משוחררים עולים בודדים

אפיק זה מהיותו מכין, מתכנן ומבצע משימות לשיפור איכות החיים ותקווה לחיים טובים יותר, משקף את תדמית המועדון בפעילותו...
מיזם רוטרי לחיילים משוחררים עולים בודדים 
 
מידי שנה משתחררים מצה"ל כ- 2000 חיילים בודדים, 40% מהם הם עולים חדשים שהגיעו לארץ בגפם.  הם מתגייסים לצבא בלי תמיכה הורית ובלי משפחה ובמשך שלוש שנים זוכים לכל העזרה ותשומת הלב של הצבא.  אבל עם שחרורם מצה"ל – זה נגמר.  וכך מוצאים את עצמם החיילים הבודדים לבד בחיים האזרחיים המהווים קושי מהותי לכל משתחרר ולחיילים בודדים אלו הקושי הוא גדול יותר.
הסוכנות היהודית בשיתוף צה"ל מקיימת לחיילים אלה לפני שחרורם "מכינת הכנה לשחרור" הכוללת בין היתר הכנה לחיים האזרחיים, ייעוץ והכוונה אישית בתכנון לימודים, קריירה והשתלבות בחיי המדינה.
תנועת הרוטרי הצטרפה לתכנית זו וזו השנה השמינית שרוטרי מלווה את החיילים המשתחררים באמצעות הוועדה לחיילים בודדים אמיצים.
בכל מועד של שחרור חיילים אלו מתקיים איתם מפגש ביחד עם נציגי הסוכנות היהודית ועם חברי רוטרי מהוועדה לחיילים בודדים אמיצים.  חברי הועדה נבחרים ממועדוני הרוטרי בארץ לפי חלוקה אזורית – דרום, מרכז, ירושלים, והצפון וכך מתאפשר לחיילים לפנות אל חברי הועדה מכל קצות הארץ.
חברי הועדה מציגים בפני החיילים את תנועת הרוטרי ואת הרצון  שלנו לעזור להם.
כל חייל מקבל טופס שבו הוא ממלא את פרטיו האישיים והנושאים בהם הוא זקוק לסיוע וכן פנקס כיס לחייל הבודד המאפשר לו לקיים קשר עם חברי הועדה.
חבר הועדה ברוטרי המקבל פנייה מחייל, בודק את הנושא בו החייל מבקש עזרה ופונה לאחד המועדונים באיזור בו גר החייל כדי לקבל סיוע מרוטריונים באזור.
הנושאים בהם פונים החיילים בבקשת סיוע הם:  מגורים, לימודים, תעסוקה, בריאות, ייעוץ משפטי וכל בעיה אחרת בה נתקל החייל.
למותר לציין שכל הסיוע נעשה בהתנדבות כנהוג ברוטרי.  אין מדובר על סיוע כספי אלא ייעוץ, הכוונה והדרכה בתחומי החיים במדינה שלנו וכך גם נסייע בקליטת חיילים עולים יקרים אלו.
כל עזרה אחרת של חברי רוטרי כגון:  מתן מלגות, אירוח וכו' תתקבל בברכה.
אני מבקש מנשיאי המועדונים להביא לידיעת החברים את חשיבות פרוייקט זה של רוטרי ישראל.
.לפני תחילת שנת הרוטרי החדשה נקיים מפגש של חברי הוועדה ונקבע תוכנית
ונושאים בהם נטפל .
 
בברכת הרוטרי– נ"ל אבי רוקנשטיין – יו"ר מיזם רוטרי לחיילים משוחררים עולים בודדים
טלפון:        |      דוא"ל: rotaryisrael2490@gmail.com     |     מען למכתבים:      עמותת רוטרי ישראל  ע"ר 58-00014-02

עורכת האתר: מירית ווקס  מייל
miritwachs1@gmail.com
Facebook