Rotary District 2490
רוטרי בשירות האנושות

רוטרי בשירות האנושות

רוטרי הנואם הצעיר

רוטרי - לקידום תרבות הדיון בישראל

תחרות רוטרי הנואם הצעיר התקיימה לראשונה על ידי מועדון רוטרי אשדוד בשנת 1988.
דורון דנקנר ז"ל היה הזוכה הראשון בתחרות. הוא נפטר בשנת 1989 ואז הוחלט לקרוא לתחרות המועדונית על שמו.
בהמשך, מו
עדון רחובות החל לקיים את התחרות גם לשכבה הצעירה (בתי הספר היסודיים) ובשלב מאוחר יותר אף נוספה תחרות 'הנואם הצעיר' לחט"ב וכן תחרות בערבית. 


מטרות הפרויקט הנן פיתוח כושר הביטוי והדיבור בפומבי של צעירים, הטמעת תרבות הדיבור בקרבם, הבעת רעיון באופן מובנה, רהוט ובזמן קצוב, עידוד וקידום השפה העברית, עידוד לסבלנות ולסובלנות של בני נוער בחברה, חינוך ועידוד להישגיות ומצוינות וכן היכרות עם ארגון הרוטרי ותרומתו לקהילה.

גילאי המשתתפים - תחרות רוטרי הנואם הצעיר מתקיימת בשלוש רמות גיל:

א.  תלמידים בכיתות ה'- ו' בבתי הספר היסודיים.
ב. תלמידים בכיתות ז' - ט' בחטיבות הביניים.
ג.  תלמידים בכיתות י'-י"ב בבתי הספר העל יסודיים.

בכל תחרות מתקיימים מקצי נאומים לשלושת רמות הגיל בנפרד.
טלפון:        |      דוא"ל: rotaryisrael2490@gmail.com     |     מען למכתבים:      עמותת רוטרי ישראל  ע"ר 58-00014-02

עורכת האתר: מירית ווקס  מייל
miritwachs1@gmail.com
Facebook