Rotary District 2490
רוטרי בשירות האנושות

רוטרי בשירות האנושות

פרויקטים ברוטרי ישראל

פרויקטים רבים ואיכותיים מתקיימים ברוטרי ישראל יום-יום, שנה אחר שנה, מזה עשרות בשנים. הפרויקטים ברוטרי הם אולי העדות המרשימה ביותר לעוצמתה של הארגון. מאות מיזמים מופעלים על ידי חברי המועדונים הנאמנים שכל אחד מהם - כדברי מייסד הארגון פאול האריס – הוא אור קטן וכולנו יחד אור איתן.

המועדונים מקיימים מיזמים עפ"י החלטת חברי המועדון ובהתאמה לצרכי האוכלוסיה בה פועל המועדון וכל זאת במסגרת ששת נושאי המיקוד של הארגון.
 
טלפון:        |      דוא"ל: rotaryisrael2490@gmail.com     |     מען למכתבים:      עמותת רוטרי ישראל  ע"ר 58-00014-02

עורכת האתר: מירית ווקס  מייל
miritwachs1@gmail.com
Facebook