Rotary District 2490
רוטרי בשירות האנושות

רוטרי בשירות האנושות

פרוייקט  רוטרי - תלמידים מגשרים

 
• נועד להכשיר כמגשרים  20 תלמידים מבית הספר שיפתרו סכסוכים בין תלמידי בית הספר.
 
• התלמידים שיבחרו ללמוד בקורס הגישור יהוו קבוצה הטרוגנית, מבחינה מגדרית, מגזרית כולל  שילוב תלמידים עם בעיות משמעת.
 
• ככל שרמת ההטרוגניות קבוצת הגישור תהייה גבוהה המענים שהקבוצה תוכל לתת לכלל התלמידים יהיה גדול גם כן ותלמידים רבים ירגישו בנוח לפנות למגשרים.

• תוצב בבית הספר תיבת גישור אליה יוכלו להפנות את טפסי הבקשות וחדר גישור שישמש כחדר משכין שלום.

 

נ/ערן רוזן                                                                                                 

 יו"ר הוועדה לגישור                                                                                          
  לשנת 2016-17                        
                                        

טלפון:        |      דוא"ל: rotaryisrael2490@gmail.com     |     מען למכתבים:      עמותת רוטרי ישראל  ע"ר 58-00014-02

עורכת האתר: מירית ווקס  מייל
miritwachs1@gmail.com
Facebook