Rotary District 2490
רוטרי בשירות האנושות

רוטרי בשירות האנושות

נגידי רוטרי ישראל, לדורותיהם

 
מס' שם הנגיד בן/בת זוג מועדון שנת הנגידות
1 פנחס וולסלי אהרון ז"ל קרול ת"א יפו 1960/1
2 דר' וולף צגלה ז"ל אלגה ז"ל ת"א יפו 1961/2
3 קלמן קני גרידינגר ז"ל דליה ז"ל חיפה 1962/3
4 אליעזר מלחי ז"ל רחל ז"ל ת"א יפו 1963/4
5 יעקב גרומן ז"ל מלכה ת"א יפו דרום 1964/5
6 אברהם (אייב) נווה ז"ל תחיה שרון 1965/6
7 אברהם גולדווסר ז"ל יהודית חולון סביון 1966/7
8 מאיר בן דור ז"ל מרים עכו 1967/8
9 אליעזר דשא ז"ל יפה שדמי גבעתיים 1968/9
10 היינץ ג. בוכולד ז"ל מיכל ת"א יפו 1969/70
11 אוריאל שלון ז"ל רחל ז"ל חיפה 1970/1
12 זאב צלטנר ז"ל אלפי ת"א יפו 1971/2
13 גרשון ריבלין ז"ל עליזה גבעתיים 1972/3
14 יעקב בר זאב ז"ל לילי טבריה 1973/4
15 אגון פלג ז"ל אלה רעננה 1974/5
16 לוסיאן האריס ז"ל רות ירושלים 1975/6
17 שלמה גרופמן שולה חולון 1976/7
18 יונתן פרידן ז"ל הילדה ז"ל אשקלון 1977/8
19 יצחק ברא"ז רינה פ"ת 1978/9
20 דוד נוימן לאה ירושלים מערב 1979/80
21 שמואל אנדרו כהן ז"ל יונה ת"א יפו דרום 1980/1
22 אברהם נוסן ז"ל אילנה כרמל 1981/2
23 טוביה רייכמן ז"ל סוניה גבעתיים 1982/3
24 טוביה לביא ז"ל חנה ת"א יפו מזרח 1983/4
25 איזי לונשטיין ז"ל רות בת-ים 1984/5
26 דוד אורן ז"ל חנה חיפה 1985/6
27 נתן קלדור מרים רחובות 1986/7
28 קלמן מושין ז"ל אווה   כרמל 1987/8
29 אלכס פוגל בתיה ת"א יפו מזרח 1988/9
30 אליהו ברכה דינה ז"ל חיפה 1989/90
31 ישראל לויט ז"ל
ולאחר פטירתו נג"ל דוד נוימן
אירן ירושלים מערב 1990/1
32 אריה אבידור ליליאן רמת השרון 1991/2
33 סלים ג'ובראן נינה כרמל 1992/3
34 גדי ססובר רותי כרמל 1993/4
35 גידי פיפר חן רמת השרון 1994/5
36 אברהם שלזינגר אידה כרמל 1995/6
37 ויקטור בן נעים אסתר מגדל העמק 1996/7
38 אהרון גריזים שושנה ז"ל נתניה 1997/8
39 יורם כהן דבורה חולון 1998/9
40 יוסף סרוג'י סוהילה נצרת 1999/2000
41 דוד עמיאל פנינה חדרה 2000/1
42 בני נוה ז"ל יונה ת"א יפו מזרח 2001/2
43 אברהם חמו מירה ת"א יפו 2002/3
44 אירן לויט ישראל ז"ל ירושלים 2003/4
45 גד שפר יפה כרמל 2004/5
46 אבנר פוקס עדי גדרה 2005/6
47 רן לין זהבית הוד הכרמל 2006/7
48 ברוך ברק ז"ל   רמת השרון 2007/8
49 יעל לצרוס מיכאל כרמל 2008/9
50 אורי צייגר רות מעלות מונפורט 2009/10
51 מוטי בר דגן ברכה רמת השרון 2010/11
52 משה אידלמן רבקה רחובות 2011/12
53 מוישיק יונאי ציפי קישון 2012/13
54 שאול ד'אנג'לי   חיפה 2013/14
55 מלי לוי דוד גדרה הבילויים 2014/15
56 אמיל אל אסמר קתרינה לוד 2015/16
57 גבי אורן בתיה גן יבנה 2016/17
             58    דני  פסלר                                          חיפה               2017/18
 
 
 
 
 
 
 
טלפון:        |      דוא"ל: rotaryisrael2490@gmail.com     |     מען למכתבים:      עמותת רוטרי ישראל  ע"ר 58-00014-02

עורכת האתר: מירית ווקס  מייל
miritwachs1@gmail.com
Facebook