Rotary District 2490
רוטרי בשירות האנושות

רוטרי בשירות האנושות

מועדון שרון הרצליה - 13843

 נשיא  עלי ברקאי
 מזכיר סימה אופיר
 גזבר הולצברג 

בעלי תפקידים לשנת הרוטרי 2016-2017:

שנת הקמה        1955
נשיא מייסד נ"ל אברהם נוה ז"ל
מועדון ספונסר מועדון נתניה
מספר חברים 25
מועדי המפגשים  בימי שני 20:00, ב"מועדון השייטים", במרינה הרצליה, רח' הצלף 1.
 

פרטי התקשרות:

 טלפון  054-9908500
 מייל elibarkay@gmail.com        
 כתובת  
 אתר המועדון  
טלפון:        |      דוא"ל: rotaryisrael2490@gmail.com     |     מען למכתבים:      עמותת רוטרי ישראל  ע"ר 58-00014-02

עורכת האתר: מירית ווקס  מייל
miritwachs1@gmail.com
Facebook