Rotary District 2490
רוטרי בשירות האנושות

רוטרי בשירות האנושות

מועדון רוטרי משגב 87478

 נשיא  שלמה מנדלבאום
 מזכיר מזל דהן
 גזבר עלי צחור

בעלי תפקידים לשנת הרוטרי 2016-2017:

שנת הקמה                2016
נשיא מייסד יוסי ברגמן
מועדון ספונסר  
מס'' חברים 21
מועדי המפגשים   
 

פרטי התקשרות:

 טלפון  052-4290896
 מייל lalasholomo@gmail.com    
 כתובת  
 אתר המועדון  
טלפון:        |      דוא"ל: rotaryisrael2490@gmail.com     |     מען למכתבים:      עמותת רוטרי ישראל  ע"ר 58-00014-02

עורכת האתר: מירית ווקס  מייל
miritwachs1@gmail.com
Facebook