Rotary District 2490
רוטרי בשירות האנושות

רוטרי בשירות האנושות

מועדון יוקנעם - 50825

 נשיא       סילבי בירנבוים
 מזכיר טובה רבייר
 גזבר הרצל גבריאל

בעלי תפקידים לשנת הרוטרי 2016-2017:

שנת הקמה                1997
נשיא מייסד נ"ל שגיא בר לוי
מועדון ספונסר מועדון זכרון יעקב
מס' חברים 7
מועדי המפגשים  ימי שני, 20:30 - במועדון המתנדב, רח' אלונים
 

פרטי התקשרות:

 טלפון  050-6810188
 מייל silveyb@mogaisrael.com        
 כתובת  
 אתר המועדון  
טלפון:        |      דוא"ל: rotaryisrael2490@gmail.com     |     מען למכתבים:      עמותת רוטרי ישראל  ע"ר 58-00014-02

עורכת האתר: מירית ווקס  מייל
miritwachs1@gmail.com
Facebook