Rotary District 2490
רוטרי בשירות האנושות

רוטרי בשירות האנושות

מועדון אשקלון - 68554

 נשיא  ויקטור בן עמי
 מזכיר יהודית אברמוביץ    
 גזבר דליה טל

בעלי תפקידים לשנת הרוטרי 2016-2017:

שנת הקמה                2005
נשיא מייסד נ"ל ריקי שי
מועדון ספונסר מועדון באר שבע
מס' חברים 16
מועדי המפגשים  ימי רביעי 20:00 - מרכז קהילתי "בית ווסק" רח' יוהנסבורג 3
 

פרטי התקשרות:

 טלפון  050-7259238
 מייל vbenami@bezeqint.net          
 כתובת יקותיאל אדם 40 אשקלון 78504
 אתר המועדון  
טלפון:        |      דוא"ל: rotaryisrael2490@gmail.com     |     מען למכתבים:      עמותת רוטרי ישראל  ע"ר 58-00014-02

עורכת האתר: מירית ווקס  מייל
miritwachs1@gmail.com
Facebook