Rotary District 2490
רוטרי בשירות האנושות

רוטרי בשירות האנושות

מועדון אילת - 13454

 נשיא  בטי סימלמיץ
 מזכיר  
 גזבר שלום חרפ

בעלי תפקידים לשנת הרוטרי 2016-2017:

שנת הקמה           1964
נשיא מייסד נ"ל יוסף זלמנוף ז"ל
מועדון ספונסר מועדון רמת גן
מס' חברים 24
מועדי המפגשים  ימי שני, 20:45 - בית ספר אלמוג מתחם חדר המורים
 

פרטי התקשרות:

 טלפון  052-2620826
 מייל bettysim@gmail.com        
 כתובת דרך התבלינים 116/1 אילת
 אתר המועדון  
טלפון:        |      דוא"ל: rotaryisrael2490@gmail.com     |     מען למכתבים:      עמותת רוטרי ישראל  ע"ר 58-00014-02

עורכת האתר: מירית ווקס  מייל
miritwachs1@gmail.com
Facebook