Rotary District 2490
רוטרי בשירות האנושות

רוטרי בשירות האנושות

דף הבית >> הודעות >> נוער שותה מים ומדע
נוער שותה מים ודעת
Rotary Hands Across water
 
תכנית החינוך הלאומית בנושא מים וסניטציה שנערכת בשיתוף הרוטרי בישראל ובעולם.
 
תחרות עבודות וטקס חלוקת הפרסים ל 21 בתי ספר שלמדו בתכנית השנההתקיימה בטכניון בשבוע שעבר ברוב עם.
 
הוצגו עשרות פרויקטי חקר בנושא מים וסניטציה שבוצעו בכל הארץ תוך שיתוף פעולה בין מגזרי רחב
בין יהודים דתיים וחילוניים, מוסלמים, נוצרים ודרוזים.
 
באירוע השתתפו כ 200 תלמידים ואורחי תעשייה, מממשלה ואקדמיה יחד עם חברי וחברות רוטרי רבים מהמועדונים השותפים בארץ והוקרן סרטון ברכות של תומכי התכנית מארה''ב.
 
החיבור של חברי הרוטרי לתלמידים למורים ולעבודותיהם היה מרשים וניתנו תעודות הוקרה למועדוני הרוטרי התומכים בתכנית בעקביות כבר כמה שנים, בהם מועדוני חיפה, גדרה, יפו וקריית גת
 
חגגנו גם את זכייתה של התכנית בהכרה כתכנית "ראויה לציון" מטעם קרן הרוטרי הבינ''ל, בשנת ה 100 לייסודה.
 
לאחרונה הוגשה בקשה למענק גלובל גרנט נוסף של הקרן והבקשה נמצאת בשלבים מתקדמים של בחינה לקראת אישור הקרן
 
במצגת הרצופה ובסרטונים  שולבו תיאור הפעילות ותמונות ורשמים מהאירוע החגיגי והמרגש המתארים איך אנו הופכים יחד את אתגר המים והסניטציה ואת המצוינות הישראלית בפיתוח ויישום טכנולוגיותמים
למנוף לחינוך מדעי רב תחומי וחוזה פני עתיד שבעודו מתאים לעידן הידע הגדל במהירות הוא משלב גם היסטוריה, מורשת וסביבה ומטפח שיתוף פעולה בין מגזרי בית גידול לאזרחים ואזרחיות, סקרנים ושוחרי שלום
 
בברכת חג שמח
 
דר' אמנון שפי
Hi-Teach
054-4929093
 
טלפון:        |      דוא"ל: rotaryisrael2490@gmail.com     |     מען למכתבים:      עמותת רוטרי ישראל  ע"ר 58-00014-02

עורכת האתר: מירית ווקס  מייל
miritwachs1@gmail.com
Facebook