Rotary District 2490
רוטרי בשירות האנושות

רוטרי בשירות האנושות

דף הבית >> אפיקי השירות >> האפיק הבינלאומי

חילופי משלחות ידידות

במסגרת האפיק הבינלאומי קיימת תכנית חילופי ידידות של רוטרי בינלאומי המאפשרת לרוטריונים ובני משפחותיהם הזדמנות לארח ו/או לבקר רוטריונים מסביב לעולם ובנוסף, לחוות תרבויות אחרות ולבסס חברויות עמוקות. החברות לכשעצמה, יוצרת מסד חזק לביצוע פעילויות ותכניות שרות אחרות.

יעדים
המטרה הראשונית של חילופי ידידות היא בנייה עמוקה יותר של הבנה בינלאומית ורצון טוב בין רוטריונים ומשפחותיהם. בנוסף, המשתתפים בחילופין יכולים ללמוד כיצד מתנהלים מקצועותיהם בחלקים אחרים של העולם, לבחון מנהגים ותרבויות ולקדם הערכה של שונות תרבותית ברחבי העולם.

סוגי חילופין
ישנם שני סוגים עיקריים לחילופי ידידות: חילופין של מבקר יחיד וחילופין של קבוצה. בשני הסוגים, מסכימים האזורים המשתתפים מה יהיה מספר המשתתפים, בודדים או זוגות,  משך השהייה, וכל פרט אחר שיימצא לנכון. מצפים שהחילופין יהיו הדדיים.

חילופי מבקרים
חלופי המבקרים נותנים לרוטריונים יחידים, שאליהם יכולים להתלוות בני משפחתם, הזדמנות לשהות מספר ימים בבתיהם של רוטריונים אחרים, בארץ אחרת. החילופין הטיפוסי נמשך בין שלושה ימים לשבוע.

חילופי קבוצה 
ניתןר לבצע חילופין של מספר רוטריונים או זוגות שיבקרו בקהילות שונות באזור המארח לתקופה של עד חודש ימים.

חילופי מקצוע אחיד   
היבט ייחודי הוא לערב את הקבוצה או המבקר היחיד בחילופי מקצוע אחיד, בהם הן המבקר והן האורח  הינם באותו המקצוע. חילופין של מקצוע אחיד מאפשר למשתתפים הזדמנות לגלות נושא משותף חילופי שרות / מתנדבים. חילופי שרות או חילופי מתנדבים הם אלה המאפשרים הזדמנות לרוטריונים המבקרים להשתתף בפעילויות של המועדון המארח במהלך הביקור.

ועדת חילופי ידידות 
מדי שנה, ממנה נגיד האזור יו"ר לוועדת חילופי ידידות, המתאם את תכנית החילופין של האזור. מועדונים האזור יוצרים קשר ידידידות עם מועדונים ברחבי העולם על מנת לפתח קשרי ידידות, ביצוע מייזמים משותפים, מקיימים
ביקורים הדדיים כולל משלחות נוער, משלחות לימוד וכן פיתוח משחר בין שני המדינות בהן המועדונים פעילים.


_________________________________________________________________

יו"ר האפיק בשנת הרוטרי 2016-2017: נ"ל אפריים פרי-הר.

 
אפיק זה מהווה את הקשר בין המועדון למועדוני הרוטרי ברחבי העולם. מטרתו ליצור פעילות לקידום קשרים חברתיים בין רוטריונים, סיוע בפיתוח קשרים עסקיים, עידוד פעילויות משותפות עם מועדונים בנושאים חברתיים וכלכליים ברוח הרוטרי, איתור מועדונים תאומים, הנחיית חברי המועדון בביקורם במועדונים וסיוע למועדונים באזור בקידום קשרים כאלו.

פעילות האפיק מונחית על ידי הנשיא והנהלת המועדון. להפעלת האפיק יש לכלול בו בעלי תפקידים:
יו"ר אפיק הבינלאומי – חבר הנהלת המועדון. אחראי לארגון הפעילויות שבין מועדונו למועדונים ברחבי העולם. יחפש תמיד יצירת קשרים חברתיים ועסקיים עם מועדונים אלו, ימנה אנשים בצוותו לעודד תרומות לרוטרי בינ
לאומי, ידאג לצרף חבר מלווה כאשר אורח מחו"ל מבקר במועדון, ינסה לאתר מועדוני תאום למועדונו, ידריך ויצייד חברים היוצאים לחו"ל ויבקרו במועדונים שם. יו"ר האפיק נמצא בקשר תדיר עם יו"ר האפיק הבינ"ל שבצוות הנגיד ועם עוזר הנגיד באשכול ומקבל מהם באופן שוטף מידע על הנעשה במסגרת זו באזור כולו ומתאם איתם פעילות בעת הצורך.

בעלי תפקידים בצוות האפיק הבינ"ל הנוטלים חלק בטכס הרוטריוני: 
ברכה בינלאומית – בכל מועדון שבאזור 2490 -ישראל, נהוג לשאת ברכה למועדון בחו"ל שייבחר ע"י נושא  תפקיד זה  בכל פגישה של המועדון. בדרך כלל נבחרת הברכה כתוצאה מאירוע כלשהו הקשור ליחסים שבין מדינות, ביקור בארץ של אורח ידוען, קשר שנוצר בין מועדונים, אירוע בולט במדינה אחרת וכד'. בעל התפקיד יבחר את שם המועדון אותו הוא רוצה לברך מתוך "מדריך הרוטרי הבינ"ל" המצוי ברשות המועדון  ומתעדכן בכל שנה. בברכה יציין את האירוע עליו מושתתת הברכה, שם המועדון, מקום המפגש של המועדון ושמות  נשיאו והמזכיר. מומלץ לספר מעט גם על עירו של המועדון. משך הברכה חייב להיות לא יותר מ-3-4 דקות. על חברי המועדון לציין בתום הברכה ובקול את שם המועדון שברכו (ישנם מועדונים המרימים כוס לחיי המועדון).

מומלץ שחבר קבוע בצוות ימונה על משלוח הברכה. בתום הפגישה יישלח מכתב למועדון, אותו ברכו, בחתימת יו"ר האפיק ונשיא המועדון. במכתב יפרט את הסיבה למשלוח הברכה (רצוי לצרף קטע העיתון או כל פרסום אחר) ותאריך הפגישה בה נישאה ופרטים על המועדון. כדי לזכות בסיכוי לקשר המשכי מומלץ לצרף לברכה תיאור קצר של הישוב בו מצוי המועדון, תעודת נטיעת עץ על  שם המועדון אותו ברך ובקשה לחילופי דגלונים.


רבות הן התלונות על כך שמועדונים להם נשלחת הברכה אינם עונים. לכן מומלץ לשלוח את הברכה בדואר בנוסף לדואר אלקטרוני, כדי להקנות לברכה גוון אישי יותר. מועדונים המתקשים לשלוח ברכה עקב קשיי שפה או מציאת תוכן ראוי ואחרים, ימצאו בסוף פרק זה דוגמא למכתב ברכה. יו"ר האפיק ידווח ליו"ר האפיק הבינ"ל בצוות הנגיד על אירועים בולטים שחלו במסגרת קשרים אלו.
 
ועדה לקידום קשרים בינ"ל - אפיק זה חולש על מגוון רחב של פעילויות שהעיקריות בהן הן:
  • מועדונים תאומים - Twin Club Program 
  • חילופי ידידות - Friendship Exchange 
  • ועדות קשר עם אזורים בארצות אחרות - I.C.C
  • אירוח בני נוער הבאים לארץ במסגרת חילופי נוער, הנעשה תוך הפעלת כל חברי המועדון 
  • יצירת קשרים עם מועדונים בחו"ל להשגת השתתפות במענקים מיוחדים במסגרת קרן הרוטרי- The Rotary Foundation   
  • הדרכת חברים היוצאים לחו"ל ויבקרו שם במועדונים .
  • עידוד חברים להשתתף בכנסים בינלאומיים.
  • אירוח אורחים מחו"ל המבקרים בארץ ומעוניינים להשתתף בפגישת המועדון.
לביצוע פעילות מגוונת ורחבה של האפיק מומלץ שהיו"ר ימנה על ידו ועדה המונה 3-4 חברים שיסייעו בידו וכן ימנה בעלי תפקידים מעת לעת למשימות מיוחדות.

לסיכום - האפיק הבינ"ל משקף את פני המועדון ברחבי העולם, הוא גם זה שיוצר את פתח הכניסה לתקשורת בינ"ל בין מועדונים ולכן עליו תמיד לשמור על קליטת מידע במועד ועיבודו לצרכי המועדון. לעמידה ביעדיו, ימנה ראש האפיק צוות ערני שיפעל כגוף הרמוני במהלך כל השנה וידע לגייס בעת הצורך חברים אחרים במועדון לביצוע משימותיו.

האפיק הבינלאומי
נ"ל אפריים פרי-הר

מועדונים תואמים

טלפון:        |      דוא"ל: rotaryisrael2490@gmail.com     |     מען למכתבים:      עמותת רוטרי ישראל  ע"ר 58-00014-02

עורכת האתר: מירית ווקס  מייל
miritwachs1@gmail.com
Facebook