Rotary District 2490
רוטרי בשירות האנושות

רוטרי בשירות האנושות

רעי משתתפי הוועידה בכרתים
ראשית ברצוני להודות לנ"ל זאב יפה מנהל הועידה על הטיפול המסור, היום יומי בכל פרטי הועידה , תודה לקובי בר-אל מזכיר האזור על הסיוע בנושאי הועידה

להלן שעות הטיסות לוועידה השנתית בכריתים כפי שפורסמו על ידי השטיח המעופף.

מאחלת לכולנו וועידה מוצלחת ופורייה.  מודה לכם חברי על האמון והסבלנות

לפרוט מפורט יש ללחוץ כאן
טלפון:        |      דוא"ל: rotaryisrael2490@gmail.com     |     מען למכתבים:      עמותת רוטרי ישראל  ע"ר 58-00014-02

עורכת האתר: מירית ווקס  מייל
miritwachs1@gmail.com
Facebook