Rotary District 2490
רוטרי בשירות האנושות

רוטרי בשירות האנושות

Image
סניף אשדוד של מועדון רוטרי, שחידש לאחרונה את פעילותו רבת השנים בעיר, יוצא לדרך עם מיזם עירוני ייחודי – הקמתו של ארגון הסוחרים והעסקים הקטנים של אשדוד. רוטרי הוא ארגון א-פוליטי של אנשי עסקים ובעלי מקצוע מובילים בתחומם, המאוגדים במועדונים חברתיים שמקיימים פעילות התנדבותית למען הקהילה. הרשת העולמית של רוטרי מונה כ-34,000 מועדונים בכ-200 מדינות ובישראל פועלים 58 מועדונים בכל רחבי הארץ, אחד מהם כאמור, באשדוד.

מתוך ההבנה שסוחרי אשדוד מהווים את מנוע הצמיחה העירוני, הגו חברי סניף רוטרי המקומי ובראשם בני מימון, נשיא המועדון, את הקמת ארגון הסוחרים והעסקים הקטנים אשר יפעל להגנה על האינטרסים של הסוחרים ולדאגה לזכויותיהם, בתחומים שונים. "הקמת הארגון נובעת מהכרת הצרכים של רבים מבעלי העסקים באשדוד הנתקלים לא פעם בסבך ביורוקרטי הפוגע בהם וביכולתם לנהל את ענייניהם. בנקודה זו בדיוק יפעל הארגון לעזרה במצוקותיהם של כל חבריו" אומר נשיא המועדון. רואה חשבון שאול ד'אנג'לי, נגיד רוטרי ישראל, בירך על היוזמה המקומית והבטיח לסייע למועדון אשדוד, בכל האמצעים העומדים לרשות הארגון בארץ.

חברי המועדון בהם גם מוותיקי העיר, פונים לסוחרי אשדוד ולבעלי העסקים הקטנים להרשם לארגון המתהווה, באמצעות העברת אס אמ אס למספר 054-3872882 של שם העסק ומספר טלפון אליו יוכלו נציגי רוטרי לחזור להשלמת פרטי הרישום. חברי המועדון של רוטרי אשדוד מאמינים שאין זו אלא בשורה של ממש לסוחרי העיר הזקוקים לא פעם להכוון ולעצה מול מוסדות ורשויות. מטעם זה הרשמתם לארגון תהווה עבורם יתרון ללא עוררין. 

ארגון הסוחרים והעסקים הקטנים באשדוד יוצא לדרך

טלפון:        |      דוא"ל: rotaryisrael2490@gmail.com     |     מען למכתבים:      עמותת רוטרי ישראל  ע"ר 58-00014-02

עורכת האתר: מירית ווקס  מייל
miritwachs1@gmail.com
Facebook