Rotary District 2490
רוטרי בשירות האנושות

רוטרי בשירות האנושות

דף הבית >> אפיקי השירות >> ועדת יחסי ציבור ופרסום

ועדת יחסי ציבור ופרסום

מירית ווקס
אפיק יחסי ציבור ופרסום אמון על המערך התקשורתי שבין המועדונים בארגון, על ניהול הפרסום של רוטרי ישראל ועל הקשר עם אמצעי התקשורת הארציים. בתוך כך, פועל האפיק במסגרת יחידת התקשורת הארגונית החדשה, המרכזת את הפקתו והפצתו של הניוז-לטר האלקטרוני, את ניהול אתר האינטרנט של רוטרי ישראל, את המדיה החברתית, הפקת חוברות, שילוט ופרסום בשפות נוספות על השפה העברית.

יחידת התקשורת של רוטרי ישראל שמה לה למטרה להנגיש את המידע הארגוני לכל חבריה, גם בעזרת הטכנולוגיה החדשה המבוססת על הסמרטפונים והטבלטים, ההולכים ונעשים נפוצים מיום ליום, ברוב שכבות הגיל באוכלוסייה.

חשוב להבין שפרסום הפעילות הענפה והחשובה של הארגון באמצעי התקשורת, מתחילה במועדונים – על דיווחיהם לאמצעי המדיה המקומית בסביבתם, דרך אתרי האינטרנט של כל מועדון ועד לדיווחיהם השוטפים ליחידת התקשורת על מנת להעביר את המידע באופן מבוקר בתפוצה רחבה ככל שניתן. לעניין חשוב זה, חשובה השתדלותו האישית ופעילותו הנמרצת של יושב ראש אפיק קשרי חוץ ויחסי הציבור בכל מועדון ומועדון.
 
תפקידיו של יו"ר אפיק קשרי חוץ ויחסי ציבור במועדון
 • לבנות ולנהל מערך תקשורת אפקטיבי עם ערוצי התקשורת השונים בקהילתו.
 • לשמש כדובר המועדון ואיש הקשר לגופים חיצוניים רשמיים (עירייה, מועצה מקומית, ועדות רווחה וחברה).
 • לנהל את אתר האינטרנט של המועדון ואת דף הפייסבוק שלו.
 • לנהל את ארכיון המועדון.
 • להזרים מידע שוטף על פעילות המועדון ליחידת התקשורת הארגונית.
תוכנית העבודה:
 • הצגת הפעילות הרחבה בפני הנהלת המועדון ובפני החברים
 • מינוי חברים בוועדת קשרי חוץ ויחסי ציבור במועדון
 • פנייה לכלי התקשורת המקומיים
 • פנייה למוסדות וארגונים (דובר העירייה/המועצה המקומית)
 • הכנת "הב לי סיפור" חודשי
 • ניהול ועדכון אתר האינטרנט המועדוני
 • תקשורת קבועה ומהירה עם הנהלת האפיק באזור
 


יו"ר הועדה בשנת הרוטרי 2016-2017: מירית ווקס
טלפון:        |      דוא"ל: rotaryisrael2490@gmail.com     |     מען למכתבים:      עמותת רוטרי ישראל  ע"ר 58-00014-02

עורכת האתר: מירית ווקס  מייל
miritwachs1@gmail.com
Facebook