Rotary District 2490
רוטרי בשירות האנושות

רוטרי בשירות האנושות

דף הבית >> אפיקי השירות >> אפיק הקהילה

אפיק הקהילה
נ"ל דורון ברוסון

כיצד רוטרי בינלאומי רואה את פעילות אפיק הקהילה?
 
 1. הצהרת רוטרי בינלאומי:
The mission of Rotary International is to provide service to others, promote integrity, and advance word understanding, goodwill, and peace through its fellowship of business, professional, and community leaders
         באמצעות רעות בעסקים, מקצועיות, מנהיגות - רוטרי יספק שרות לקהילה, אמינות עסקית ,רצון טוב, הבנה בינלאומית ושלום.
 
 1. המטרה היא לנצל את היכולות (המקצועיות, העסקיות והמנהיגותיות) של אנשי הרוטרי לספק שרות לזולת . חברי הרוטרי מייצגים שכבה רחבה של בעלי מקצוע , סוחרים, מנהיגים אשר יכולים לגייס משאבים אנושיים וכלכליים לפרויקטים בקהילה בה הם נמצאים.
 
 1. המשימה הראשונה של כל מועדון היא לזהות את צרכי הקהילה בה הוא פעיל ובמקביל לזהות את הפוטנציאל והיכולות הראליות של חברי המועדון לפרויקטים בקהילה. כל מועדון בוחר את הפרויקטים "לשיפור החיים בקהילה ". רוטרי בינלאומי מציע להשקיע זמן וכסף "באיתור צרכים"  של הקהילה הספציפית  בה נמצא המועדון. רוטרי ממליץ ללמוד מפרויקטים שבוצעו בעבר בקהילה וללמוד מהצלחות של העבר.
 
 1. השאיפה היא ליזום פרויקטים שלאחר תהליך ההתנעה שלהם הם ימשיכו לפעול באופן עצמאי לטווח ארוך  ע"י הקהילה  ללא מעורבות של הרוטרי. לכן רוטרי בינלאומי ממליץ לערב את אנשי הקהילה הלא רוטריונים בתכנון וביצוע הפרויקטים כאשר חברי הרוטרי עוסקים בהדרכה ובסיוע (ספונסר) לפרויקט.
 
 1. הפרויקטים צריכים להיות ליעדים ספציפיים , למטרות עם תוצאות הניתנות למדידה. רוטרי ממליץ להתמקד בפרויקטים משמעותיים אשר משפיעים על הקהילה ומשאירים "חותם" של ארגון הרוטרי.
        פועל יוצא מכך הוא ריכוז משאבים, פרויקטים "גדולים" כמה שאפשר שישאירו הד בקרב הקהילה.
 
 1. רוטרי בינלאומי ממליץ על שיתופי פעולה בפעילות בקהילה:
  • שיתופי פעולה בין מועדונים.
  • שיתופי פעולה עם חברות עסקיות.
  • שיתופי פעולה עם מוסדות וארגונים ציבוריים.
  • שיתוף פעולה עם הקהילה בה מבוצע הפרויקט.
         מועדון המעוניין במציאת שותף בפרויקט קהילתי יכול לפנות למחלקת השרות של רוטרי בינלאומי שיכולה לעזור לאתר פרטנרים לפרויקט            
         ומשאבים לפרויקט.
         הפניה היא לכתובת המייל:   rotary.service@rotary.org
 
 1. יחסי ציבור:
  • הפרויקטים צריכים לקבל תמיכה גדולה כמה שניתן מהקבילה המקומית.
  • הפרויקטים הם כלי ליחסי הציבור של הרוטרי ורצוי לפרסמם אותם בכלי התקשורת ובקהילה.
  • שימוש בסמלי הרוטרי כחלק מפרסום הפרויקט.
  • רוטרי בינלאומי מבקש להעביר אליו סיפםורי הצלחה של םרויקטים כדי לתת רעיונות למועדונים אחרים ולפרסם באתרי הרוטרי ובפרסומים האחרים שלו.
 1. רוטרי בינלאומי ממליץ לפעול בקהילה ב- 6 "תחומים מיקוד". אין עדיפויות ביניהם:
  • מיגור העוני ע"י פיתוח כלכלי וקהילתי.
  • חינוך והדרכה ל"יסודות ההשכלה" – מיגור הבערות.
  • מים וסנטריה.
  • טיפול במחלות ומניעתם.
  • בריאות – הילד והיולדת.
  • קידום השלום ומניעת סכסוכים.
  •  
 2. רוטרי בינלאומי מנהל קרן כספית המיועדת לפעילות בקהילה (הפעילות בפועל מבוצעת ע"י המועדונים). קבלת הסיוע מהקרן לפרויקט קהילתי של המועדון מחייבת את המועדון לקיים 4 "תנאים":
  • שיוך הפרויקט לאחד מ"תחומי המיקוד" הנ"ל.
  • קיימות (המשכיות גם לאחר סיום הפרויקט).
  • הסמכה שנתית של נציג מהמועדון.
  • חתימה על הסכם הבנות (MOU) – הכרת הנהלים.
  •  
 3. רוטרי בינלאומי מחלק את הפרויקטים (ואת הסיוע לפרויקטים) ל- שלוש  קבוצות:
  • פרויקטים "אזוריים"DG- District Grant)) - פרויקטים הזכאים למענק ע"י נגיד האיזור. 
  • פרויקטים "עולמיים" – (GG-Global Grant) פרויקטים הזכאים למענק מהקרן - מחייבים שיתוף פעולה בין מועדונים מאזורים שונים ומינימום פרויקט -  15K$, מקסימום פרויקט – 200K$.
  • פרויקטים "מובנה"((PG- Packaged Grant - פרויקטים בהובלת רוטרי בינלאומי כדוגמת מיגור הפוליו, פרויקטים בתחום המים, מיגור בערות, מלגות לימודים בשותפות גורמים מקומיים ובינלאומיים  Rotary Scholars) ) וקבוצות תמיכה של TRF: ( VTT
טלפון:        |      דוא"ל: rotaryisrael2490@gmail.com     |     מען למכתבים:      עמותת רוטרי ישראל  ע"ר 58-00014-02

עורכת האתר: מירית ווקס  מייל
miritwachs1@gmail.com
Facebook