Rotary District 2490
רוטרי בשירות האנושות

רוטרי בשירות האנושות

דף הבית >> אפיקי השירות >> אפיק הנוער והצעירים

אפיק הנוער והצעירים

נ"ל שלמה בלונד
אפיק הנוער והצעירים החל את דרכו כ"חודש הדורות החדשים" וקיבל בהמשך משמעות מחודשת. ההתחייבות להביא נוער ובוגרים צעירים למעורבות פעילה ברוטרי התחזקה כאשר נציגי המועצה התחיקתית ברוטרי בינלאומי אישרו את "הדורות החדשים" כאפיק שירות חמישי. אפיק השירות החדש ישפר את ערכם של תוכניות הצעירים והשפעתם על עתיד רוטרי: "המועצה רצתה לוודא שתכניות "הדורות החדשים" יקבלו במועדונים את תשומת הלב הראויה, רוטריונים רוצים להוביל ומכירים בחשיבות תכניות אלה. אפיק הדורות החדשים אינו חשוב לעתיד רוטרי בלבד, כי אם גם לקהילותינו ולעולם".

אפיק הנוער והצעירים מכיר בשינוי החיובי הבא לידי ביטוי במעורבותם של נוער ובוגרים צעירים בהנהגת פעולות פיתוח, שירות קהילתי ובין-לאומי ותוכניות חילופין המעשירות ומעודדות שלום עולמי והבנה תרבותית. התכניות כוללות את RYLA, רוטרקט, אינטרקט, וחילופי נוער.
אנו ברוטרי ישראל רואים חשיבות רבה לצעירים המהווים עבורנו את דור העתיד ברוטרי!

מטרות:
 • להגיע אל כמה שיותר בני נוער בקהילות המועדונים.
 • לעודד ולשלב בני נוער בתרומה לקהילה - לשתף בני נוער בפעילויות המועדונים בקהילה.
 • להרחיב מועדוני אינטראקט ורוטראקט קיימים.
 • לפתוח מועדוני אינטראקט ורוטראקט חדשים.
 • להניע צעירים שקיבלו מלגות מרוטרי להצטרף למועדונים - אינטראקט, רוטראקט או רוטרי.
 • להרחיב את פעילות המועדונים בתחומים השונים באפיק.
 • לקדם שיתופי פעולה בין המועדונים בתחומי הפעילות השונים שבתחום האפיק.

למימוש המטרות הוצבו היעדים הבאים:
 • הקמת 1-2 מועדוני אינטראקט נוספים.
 • הפעלה מחדש והקמת 1-2 מועדוני רוטראקט.
 • הוצאת וקבלת משלחת בני נוער לחו"ל ומחו"ל.
 • הפעלת תכנית 'רוטרי הנואם הצעיר' במועדוני האזור.
 • הפעלת ושילוב 'מנהיגות צעירה לעתיד בטוח'.
 • לקבץ נתונים ולהגיע אל מקבלי מלגות, חילופי נוער ושליחי האזור לחו"ל, לקרבם אל פעילות המועדונים ולהפעילם בקהילה.
 •  


על רוטרי הנואם הצעיר - שמעתם?

תחרות רוטרי הנואם הצעיר הוכרזה לראשונה על ידי מועדון רוטרי אשדוד בשנת 1988. דורון דנקנר ז"ל היה הזוכה הראשון בתחרות. הוא נפטר בשנת 1989 ואז הוחלט לקרוא לתחרות על שמו.

מטרות הפרויקט הנן פיתוח כושר הביטוי והדיבור בפומבי של צעירים, הטמעת תרבות הדיבור בקרבם, הבעת רעיון באופן מובנה, רהוט ובזמן קצוב, עידוד וקידום השפה העברית, עידוד לסבלנות ולסובלנות של בני נוער בחברה, חינוך ועידוד להישגיות ומצוינות וכן היכרות עם ארגון הרוטרי ותרומתו לקהילה.

גילאי המשתתפים - תחרות רוטרי הנואם הצעיר מתקיימת בשתי רמות גיל: תלמידים בכיתות ה'- ו' בבתי הספר היסודיים ותלמידים בכיתות י'-י"ב בבתי הספר העל יסודיים. בכל תחרות מתקיימים מקצי נאומים לשתי רמות הגיל בנפרד.

סדנת ההכנה והקריטריונים לשיפוט הוכנו ע"י הגב' רינת גרשפלד
"העמותה לקידום תרבות הדיון והמנהיגות" ביסודה של הגב' יעל מוריץ.


 


יו"ר האפיק בשנת הרוטרי 2016-2017: נ"ל שלמה בלונד.
טלפון:        |      דוא"ל: rotaryisrael2490@gmail.com     |     מען למכתבים:      עמותת רוטרי ישראל  ע"ר 58-00014-02

עורכת האתר: מירית ווקס  מייל
miritwachs1@gmail.com
Facebook