Rotary District 2490
רוטרי בשירות האנושות

רוטרי בשירות האנושות

אפיקי השירות          
 
אפיקי השרות מהווים את אבני הפינה והיסודות הפילוסופיים של פעילות מועדוני רוטרי בארץ ובעולם.
הם מבוססים על התכלית הארגונית: השרות למועדון, השרות למקצוע, השרות לקהילה, השרות הבינלאומי והשרות לדורות החדשים.

אפיקי השירות

טלפון:        |      דוא"ל: rotaryisrael2490@gmail.com     |     מען למכתבים:      עמותת רוטרי ישראל  ע"ר 58-00014-02

עורכת האתר: מירית ווקס  מייל
miritwachs1@gmail.com
Facebook