Rotary District 2490
רוטרי בשירות האנושות

רוטרי בשירות האנושות

אפיק המועדון
נ"ל עוזי רוזן
 
מדריך למועמד חדש, טרם הצטרפותו למועדון
 
כללי
מדריך ההתמצאות נועד לסייע לך להצטרף למועדון. המועדון מינה לך מדריך מלווה לשנה הקרובה – הוא זה שיפתח בפניך את כל נדבכי המועדון.
מדריך זה מיועד לתת לך את הבסיס להבנת רוטרי הבינלאומי. (גם לי לקח הרבה זמן להבין ולהפנים את מה שהמערכת הזו עושה ומה שמסתתר אחרי הכותר "לעשות טוב בעולם")
כמה פשוט!... כמה מסובך!!!

רוטרי בבסיסו הוא ארגון רב שורשים, אשר רוב מאמצי השירות שבו מתבצעים ברמת המועדון. האזור (ישראל) ורוטרי הבינלאומי מיועדים לתמוך במועדונים ולספק יותר אפשרויות שירות בקהילות ובעולם: כל קובית דשא מהווה "מועדון" וכולם ביחד הם מרבד דשא החובק עולם ומלואו.
Rotary International הוא הארגון הראשון שהקים מועדוני שירות. כיום יש מעל 32000 מועדונים ביותר מ-200 מדינות ואזורים גיאוגרפיים. החברים יוצרים רשת בינלאומית של מובילים מקצוענים בינלאומיים התורמים מזמנם ומכישרונותיהם לשירות קהילתם והעולם.
סיסמת הרוטרי "שירות לזולת מעל הפרט" מסמלת את הרוח הומניטארית של מעל ל-1.7 מיליוני חברי הארגון. הריעות העמוקה בין חברי הרוטרי, אפיקי השירות לקהילה לבין הפרויקטים העולמיים הם המאפיינים את רוטרי בעולם הרחב.

רוטרי נהנה ממסורת עשירה ורבת שנים וממבנה ארגוני שבו תכניות שירות רבות היכולים להיות מביכים לכאורה לחברים שמקרוב באו ועוד לא הפנימו את העוצמה הזו. הדפים האלה נועדו לסבר את האוזן והעין ביסודות של רוטרי – ידע בסיסי שיעזור לכל חבר להיות מודע יותר לרוטרי ומפעליו וגאה להיות רוטריון.
המועדונים: הרוטריונים הינם חברים במועדוני הרוטרי המשתייכים לרשת העולמית של רוטרי בינ"ל (RI). כל מועדון בוחר את מנהליו ואת בעל התפקידים. המועדון נהנה מאוטונומיה משמעתית, המתבטאת גם בחוקת הרוטרי ובחוקי העזר.

האזורים:
המועדונים מאוגדים במסגרת של 580 אזורי RI, ב-28 מרחבים הכלולים ב-7 יחידות שליטה של רוטרי בינלאומי. בכל אזור מכהן נגיד שהוא קצין של רוטרי בינ"ל שלרשותו עומדת הנהלת האזור, הכוללת עוזרי הנגיד וראשי וועדות המנחים את המועדונים ותומכים בהם.
ההנהלה העולמית:
חברי ההנהלה, 19 במספר, המשמשים כדירקטורים, והכוללים:
 • הנשיא העולמי.
 • הנשיא הנבחר לשנה הבאה שיחליף את הנשיא המכהן.
 • סגן נשיא.
 • חברי ההנהלה
חברי ההנהלה נפגשים כל רבעון לעיצוב מדיניות. באופן מסורתי, הנשיא המכהן הנבחר מדי שנה מפתח את האופי המיוחד לשנת כהונתו, ובהתאם לכך את הדגשים לשנת כהונתו.
המזכירות העולמית:
המזכירות העולמית ממוקמת ב-Evanston פרבר של שיקגו, וחולשת על שבעה משרדים הממוקמים ב: ארגנטינה, אוסטרליה, ברזיל, הודו, יפן, קוריאה, ושווייץ. בריטניה ואירלנד מהוות אזור בפני עצמו (RIBI). המזכיר הכללי של רוטרי בינ"ל עומד בראש צוות של 650 איש המשרתים את כל מועדוני רוטרי ברחבי העולם.

העקרונות המנחים את רוטרי
במהלך ההיסטוריה של רוטרי פותחו מספר עקרונות בסיסיים לצורך הנחיית הרוטריונים להשגת האידיאל של שירות עם סטנדרטים אתיים גבוהים. מטרת הרוטרי גובשה לראשונה בשנת 1910 והותאמה במהלך השנים בד בבד עם התרחבות הרוטרי.
מטרת הרוטרי מספקת הגדרה ברורה ותמציתית של מטרת הארגון וכן גם המחויבויות של החברות במועדון.
מטרת רוטרי היא לעודד ולאמץ את האידיאל של שירות כבסיס של נכס יקר ערך. יש לאמץ במיוחד את העקרונות הבאים:
ראשית לפתח את המודעות של ההזדמנות לשרת;
שנית, סטנדרטים אתיים גבוהים במקצוע ובעסקים, ההכרה בערכו של כל משלח-יד תוך מתן כבוד לכל עיסוק כהזדמנות לשרת את החברה.
שלישית, להתוות את אידיאל השירות בכל עיסוק אישי, עסקי וחברתי של כל רוטריון.
רביעית, קידום הבנה בינלאומית, רצון טוב ושלום באמצעות רֵעות עולמית של אנשים המאוחדים וחדורים באידיאל של שירות.
עיקרון הסיווג: ייחודו של כל חבר ע"י סיווג המבוסס על מקצועו או עיסוקו מבטיח למועדון לייצג נכונה את המבנה של הקהילה. מספר החברים בעלי אותו סיווג מוגבל בהתאם לגודלו של המועדון. המטרה היא להשיג שוֹנּות מקצועית המרעננת את האקלים החברתי והמספקת התמחות מקצועית לצורך ביצוע תכניות שירות ומנהיגוּת למועדון.

אפיקי השירות:
מתבססים על מטרת הרוטרי. ארבעת האפיקים הם אבן הפינה הפילוסופית של רוטרי והמסד עליו מבוססת פעילות המועדון.
אפיק המועדון: מתמקד בחיזוק הרעות ומבטיח תפקוד אפקטיבי של המועדון.
אפיק המקצוע: מעודד רוטריונים לשרת אחרים באמצעות מקצועם תוך כדי עמידה בערכים אתיים גבוהים.
אפיק הקהילה: השירות לקהילה מכסה את הפרויקטים והפעילויות שנוקט המועדון על מנת לשפר את חיי החברה.
אפיק הבינלאומי: קשרים בינלאומים בין מועדונים וחברי רוטרי בעולם.

אפיק הנוער והצעירים: מכסה את כל תחומי הנוער והצעירים: ראה בהמשך.

קרן הרוטרי- TRF 

במסגרת הקרן נעשות פעילויות להרחבת ההישגים ההומניטאריים בכל העולם, קידום השלום, מניעת סכסוכים ופתרונם, טיפול במחלות ומניעתן, מים וסניטציה, בריאות היולדות והיילודים, חינוך ואוריינות בסיססים, מיגור העוני על ידי פיתוח כלכלי וקהילתי. 
 
קרן הרוטרי היא מלכ"ר, שמטרתו היא לתמוך במאמצי רוטרי בינלאומי להגשמת מטרת רוטרי והשגת הבנה בינלאומית ושלום בקהילה המקומית, הארצית והבינלאומית באמצעות תכניות הומניטאריות חינוכיות ותרבותיות. 
לפרטים נוספים כנס לדף "קרן הרוטרי- TRF".
תרומות לקרן מגיעות ל-3 קרנות עיקריות:
 • Annual Programs Fund - הקרן לתכניות שנתיות – העוסקת במענקים ופעילות למען הקהילה.
 • Permanent Fund הקרן הקבועה- תרומה אשר חלק קצוב מרווחיה יוצא לתמיכה בתכניות הקרן כדי להבטיח פעילות ארוכת טווח של הקרן.
 • Polio Plus Fund התומכת במבצע הרב שנתי של רוטרי בינלאומי לביעור מחלת הפוליו בעולם.
כל הפעילויות האלה נגזרות מסך התרומות של מועדוני הרוטרי חבריה ותורמים נוספים.
הקרן ממליצה על תרומה שנתית של 100$ לכל חבר-, מדי שנה.

תכניות רוטרי בינ"ל ( RI PROGRAMS)
תכניות RI והזדמנויות השירות מיועדים לעזור לרוטריונים לסייע לצרכי קהילת ולסייע גם לקהילות נזקקות בעולם.
אינטראקט: רוטרי מארגן ותומך בארגון שרות זה לצעירים בגיל 14-18 כיום יש מעל 10,500 מועדונים ב-109 מדינות.
רוטראקט: מועדוני רוטרי מארגנים ותומכים בפעילות זו של פיתוח מנהיגות, מקצוענות ושרות של צעירים בגיל 18-30; כיום יש למעלה מ-8000 מועדונים ב-139 מדינות.
קבוצות רוטרי בקהילה (Rotary Community Corps, RCC) מועדוני רוטרי מארגנים ותומכים בקבוצות של אנשים שאינם רוטריונים המוכנים לסייע לקהילתם. כיום יש 6000 איש ב-60 ארצות.

קבוצות רשת עולמית ( Global Networking Groups), בעלי עניין מקצועי ושיקומי על בסיס רעות רוטריונית, יחד עם קבוצות פעולה רוטריונית יוצרים רשת עולמית של קבוצות הפתוחים לכל רוטריון ובן/בת זוגו ורוטראקטורים, החולקים באותה קבוצת ענין לממש את הרעיון ולסייע לאלה נזקקים בכל מקום בעולם.
חילופי ידידות: רוטריונים ובני משפחותיהם מקיימים ביקורי גומלין בארצות אחרות ומתארחים אחד אצל השני תוך לימוד על תרבויות שונות מיד ראשונה.
מתנדבי רוטרי: רוטריונים וגם אנשי מקצוע אחרים מקבלים הזדמנות להציע את שירותיהם וניסיונם לפרויקטים הומאני טריים ברחבי העולם.
חילופי נוער: מועדונים ואזורים תומכים ומארחים תלמידים בני 15-19 היוצאים לחו"ל, מי לשנת לימודים אקדמית ומי למחנה נופש. כ-7000 בני נוער מדי שנה.
פרס רוטרי למנהיגות צעירה (RYLA): מועדונים ואזורים התומכים בסמינרים לעידוד וזיהוי יכולות מנהיגות אצל ילדים, נערים ומתבגרים בטווח הגילים 14-20.
שרות עולמי לקהילה (שע"ל World Community Service WCSׂ ) מועדונים ואזורים בארצות שונות, היוצרים יחדיו שותפות להטמעת פרויקטים לשירות הקהילה.

רוטרי בינ"ל ממליץ למועדונים המתכננים לפעול, להתייחס ל 9 הסעיפים העיקריים:
1.      ילדים בסיכון
2.      אנשים בעלי מוגבלות
3.      בריאות
4.      הבנה בינ"ל ורצון טוב
5.      אוריינות וחשבון
6.      נושאי אוכלוסיה
7.      עוני ורעב
8.      איכות ושימור הסביבה
9.      נושאים אורבאניים.
 
הפרויקטים:
פרויקטים חינוכיים: אלה מהמקדמים הבנה בינלאומית ע"י קירוב אנשים מארצות ותרבויות אחרות.
מענקי שליחות: הקרן הפרטית הגדולה בעולם התומכת בסטיפנדיות בינלאומיות לסטודנטים. 750 סטודנטים יוצאים מדי שנה לשרות של שליחי רצון טוב בחו"ל.
Rotary World Peace Fellowships המוענקים למסטרנטים במרכזי רוטרי ללימודי שלום ופתרון סכסוכים.
Rotary Peace & Conflicts Studies Fellowships מלגה ללימודי תעודה המרכז לשלום ולפתרון סכסוכים בתאילנד.
V.T.T.חילופי חילופי קבוצות אימון מקצועי –  משלחות לאימון מקצועי למדינות נזקקות לצורך אימון ולימוד מקצעוי בתחומם .
Rotary Grants for University Teachers   מוענקים לפקולטות ללימודים גבוהים לצורך שילוח מורים מטעמם בארצות מתפתחות.
תכניות למענקים הומניטאריים:
המענקים ההומניטאריים מאפשרים לרוטרי להגדיל את תמיכתו בפרויקטים בינלאומיים, לקידוחי בארות מים, טיפולים רפואיים, כיתות לימוד קריאה וכל אשר יש בו צורך לאוכלוסיות נזקקות. השתתפות הרוטריונים היא המפתח להצלחה של כל הפרויקטים האלה.
DDF District Simplified Grant - מענקי אזור מוֹּקָלים: מאפשרים לאזור לתמוך בפעילויות שרות או במאמצים הומאני טריים לטובת הקהילה המקומית או קהילות בחו"ל.
 
Volunteer Service Grants מענקים לשרות בהתנדבות: מסייעים לכסות את הוצאות הנסיעה של רוטריונים ובני/בנות זוגם לצורך השתתפות בפרויקט או לצורך מתן שירותים מיוחדים בקהילה.
Matching Grants מענקים תואמים: מסייעים למועדוני הרוטרי והאזור לבצע פרויקטים משותפים עם מועדונים בארצות אחרות.
המועדון
אפיקי השירות במועדון
אפיקי השירות של רוטרי פותחו בשנות העשרים של המאה הקודמת, כדי לחדד את מטרת רוטרי בינלאומי. מטרת הרוטרי היא לעודד ולאמץ את אידיאל השרות כבסיס לנכס בעל ערך, ובמיוחד:
אפיק המועדון: מתמקד בחיזוק הידידות בין החברים כדי להבטיח תפקוד אפקטיבי של המועדון. אחד: פיתוח של היכרות כהזדמנות של שירות
אפיק יחסי ציבור : נובע מהכרתו של רוטרי להביא את פעולותיו ופעילויותיו לידיעת הציבור והאדרת קרנו של רוטרי באזור ושל רוטרי בינלאומי - בעולם.
אפיק  הקהילה [פרויקטים]: מכסה את הפרויקטים ואת הפעילויות שהמועדון לוקח על עצמו לשיפור החיים בקהילתו. שלושה: יישום אידיאל השירות על ידי כל רוטריון באופן אישי, בעסקיו ובקהילתו.
האפיק הבינלאומי: מקיף את כל הפעילויות הננקטות להרחבת ההישיגים ההומאניטריים של רוטרי ברחבי העולם, וקידום ההבנה הבינלאומית והשלום. קידום הבנה בינלאומית, רצון טוב ושלום, באמצעות אחווה עולמית של עסקים ומקצועות המאוחדים באידיאל של שירות.
אפיק הנוער והצעירים: ללא טיפוח הנוער - לא יהיה עתיד לרוטרי. אפיק זה משרת את כל הנושאים הקשורים בנוער: רוטראקט, אינטראקט, RYLA, חילופי נוער ומחנות קייץ.
אפיק המקצוע: מעודד את הרוטריונים לשרת אחרים באמצעות מקצועותיהם ועיסוקיהם תוך הקפדה על ערכי מוסר גבוהים. סטנדרטים אתיים גבוהים בעסקים ובמקצועת; ההכרה בערכם של כל המקצועות המועילים; כבודו של כל עיסוק של כל רוטריון – כהזדמנות של שירות לחברה.
 
כללי:
החברות במועדון וחובותיה
המועדון הוא אבן הפינה של רוטרי ובו מתבצעת הפעולה המשמעותית ביותר. כל המועדונים האפקטיביים אחראים ל-4 יסודות מפתח:
לשמור/להגדיל את בסיס החברים
להוציא אל הפועל תכניות שירות המשפרים את חיי קהילתם וגם את חייהם של קהילות בחו"ל.
לתמוך בקרן רוטרי הן מבחינה כלכלית והן ע"י השתתפות בתכניות בינלאומיות.
פיתוח מנהיגים המסוגלים לשרת ברוטרי מעבר לרמת המועדון.
מה שהחברים מקבלים מרוטרי, תלוי בעצם במה שהם עצמם משקיעים בתוך רוטרי. חלק ניכר מדרישות החברות מיועדות לסייע לחברים להיות שותפים במלואם וּלהינות מחוווית הרוטרי.
 
נוכחות:
ההתייצבות לפגישה השבועית במועדון מאפשרת לחברים לההנות מהרֵעות שבמועדון, להעשיר את הידע המקצועי והאישי שלהם ולהיפגש עם המובילים העסקיים שבקהילתם. בקהילות גדולות ניתן למצוא מועדונים הנפגשים במועדים שונים: מי בבוקר, מי בצהריים ומי בערב.
אם חבר מחמיץ את מועד הפגישה השבועית יש לו אפשרות להרחיב את אופקיו הרוטריונים ע"י השלמת נוכחות בכל מועדון רוטרי בעולם, בביטחון מלא שזכה לקבלת פנים חמה. ניתן למצוא את מקומות ותאריכי הפגישות של מועדונים בעולם Official Directory או באמצעות ה-Club Locator באתר www.rotary.org .
במקרים מסוימים יכולים הרוטריונים להשלים נוכחות ע"י פעילות קהילתית מטעם המועדון, השתתפות בישיבת הנהלה או השתתפות בפגישה של מועדון רוטראקט. גם השתתפות במועדון רוטרי וירטואלי באינטרנט תחשב כפיצוי על אי נוכחות.

שירות:
בהשתתפות בתכניות השירות של המועדון, ילמדו החברים על מעורבות המועדון בקהילה המקומית וגם בקהילה הבינלאומית ואף יכולים לנדב מזמנם ומכישוריהם במקומות שם הם נדרשים.
שימור וגיוס חברים: יש לשמור על חוזקו של המועדון ולכן כל רוטריון הינו שותף באחריות להבאת חברים חדשים לרוטרי. גם חברים חדשים יכולים להביא אורחים לפגישות המועדון וגם לשתפם בפרויקטים של המועדון הערך המוסף של רוטרי מדבר בעד עצמו וזו הדרך הטובה ביותר להדליק את הניצוץ אצל מועמדים חדשים החוֹוים את הרעוֹת והשירות בהשתתפות ישירה.
שמירת העניין אצל החברים היא מחויבות נוספת. רעוּת טובה במועדון ומעורבות מוקדמת ככל האפשר בפרויקטים היא הדרך הטובה לשָמר את החבֵרות במועדון.
המבנה האידיאלי של מועדון רוטרי הוא זה המשקף את המצב הדמוגראפי בקהילה מבחינת מקצועות, מין, גיל ומוצא. שוֹנוֹּת כזו מעשירה כל פַּן בָרֵעוּת שבמועדון ובשירות לקהילה.
חוקי המועדון נובעים מחוקי הרוטרי ב- Manual of Procedure (administration of Clubs), חוברת ההדרכה לנשיא (Club President Manual) וחוברת ההדרכה לאפיקי המועדון (Club Committee Manual).
המועדון רשאי להוסיף תקנות כדי להתאימן לצרכי המועדון, בתנאי שלא תהיינה מנוגדות לחוקי רוטרי בינ"ל ו/או חוקי העזר של האזור.
הוספת תקנות תהיה בהתאם לתנאים הבאים:
יש צורך בנוכחות קוורום (רב חברי המועדון).
שני שליש מהנוכחים יאשר את ההצעות/תיקונים.
כל החברים חייבים לקבל הודעה על קיום האסיפה 10 ימים קודם למועד.
כל התיקונים חייבים להתאים לחוקי המועדון ולחוקי RI.
החברות של רוטרי בינלאומי מורכבת מועדוני הרוטרי, המאורגנים והקיימים בהתאמה לחוקי RI וחוקי העזר (Bylaws). כאשר מועדון מבקש חברות ב-RI, הוא נדרש לאמץ את חוקת הרוטרי הסטנדרטית כחוקת המועדון. חוקת הרוטרי הסטנדרטית ותקנות המועדון המומלצות מופיעים באתר האינטרנט של RI.
 
מועדון רוטרי אפקטיבי:
משמר ו/או מגדיל את בסיס החברים.
מפתח תכניות שירות בקהילתו ובקהילות בארצות אחרות.
תומך בקרן רוטרי, הן כספית והן בהשתתפות בפרויקטים.
מפתח מנהיגים בעלי יכולת לשרת ברוטרי מעבר לרמת המועדון.

נוכחות:
אמנם יש לשאוף לנוכחות של 100% אך על מנהלי המועדון להדגיש לחברים ולמועמדים :
את הערך והמשמעות של הנוכחות במפגשים.
את הכלל של 50% נוכחות ברבעון.
את החשיבות של נוכחות ופעילות מלאות של כל חבר והשפעתן על המועדון והשרות לקהילה.
המועדון ימליץ לחברים להתייצב במועדונים אחרים על מנת לפצות על היעדרותם במידה ויש להם בעיית נוכחות מספקת.

סיווג:
על פי סעיף 7 של החוקה התקנית למועדון רוטרי , אי אפשר להעניק חברות פעילה במקרה שבמועדון יש כבר 5 חברים בסיווג זה, אלא אם יש במועדון מעל 50 חברים ואז גבול החסימה הוא במידה ויש 10% באותו סווג. פנסיונרים אינם נכללים במניין הסיווג.
במקרה של קבלת חבר ממועדון אחר ניתן לקבלו כחבר, גם אם קבלתו תביא לחריגה מהמגבלות. כל חבר פעיל מסווג בהתייחסות מלאה לעסקו או למקצועו. הסיווג מתאר הפעילות העיקרית והמוכרת של החברה, הפירמה או המוסד אליו קשור החבר.
כך ניתן לכלול אנשים באותו סיווג ראשי על בסיס הפירמה, החברה או המוסד שהם מייצגים. חבר המנהלים של RI הסכים שכל הנהלת מועדון יכולה להרחיב את גבולות הפירוש, על מנת להתאימו לסביבה העסקית המודרנית.
על כל מועדון לייצר סביבה מקצועית מאוזנת עד כמה שניתן, כל שלא יהיה מקצוע שולט. המועדון מתבקש למפות את סביבתו על מנת לאתר חברים שייצגו את האוכלוסייה.
מועדון לא יגביל את החברות במועדון מבחינת דת, גזע מין, מוצא אתני או לאומי, ולא יחיל תקנות מועדון שאינן עומדות באמת מידה זו!
חברות של אנשים צעירים:
על המועדון להיות מודע לאפשרות גיוס חברים צעירים, כולל רוטראקטורים לשעבר, או כאלה שהשתתפו ב-GSE, או כל אלה שהינם בוגרי פרויקטים של קרן רוטרי המתאימים להיות חברים במועדון. המועדונים מתבקשים לפעול בכל דרך להגדלת מספר החברים במועדון.
אורחים:
על המועדון לעודד את החברים להביא אורחים לפגישות המועדון, במיוחד לפגישות בהן יש תכנית/הרצאה מיוחדת, במטרה לחשוף את המועדון ומטרותיו לאלה שאינם רוטריונים. אין לעודד הגעת אורחים קבועים לפגישות, למעט אנשי עיתונות או חברים במועדונים אחרים המגיעים לצורך attendance (פיצוי על העדרות ממועדונם). בנוסף, יש לעודד הגעת סטודנטים על מנת שיכירו את
מטרת הרוטרי ועקרונותיו.

תכניות המועדון:
כל מועדון יסדיר בתקנותיו את סדר היום של ישיבה שבועית רגילה שבה תהיה הרצאה או תכנית אחרת אך גם נושאי רעות (עדיף לעודד תכניות בנושאי רוטרי מאשר להביא תכניות המיועדות לשעשוע או סתם לצורך קיום הרצאה, כי ע"י כך יהפוך המועדון למועדן חברתי סתם. רצוי שהמועדונים יזמינו לפגישות השבועיות נשיאים ממועדונים אחרים שיספרו על פעילותם בנושאי הרוטרי.
כמו כן רצוי שהמועדון יכלול פגישות שיוקדשו לדיון בענייני המועדון ופעולותיו להקדיש לפחות 2 פגישות במשך השנה בנושא מטרות הרוטרי ותכניותיו, העלאת תרומות לקרן רוטרי   ופעולות הקרן. אחת משתי הפגישות המומלצות תהיה בחודש נובמבר, שהוא חודש הקרן. תשלום הוצאות: אם המועדון מזמין בעלי תפקידים באזור לצורך הרצאה או ביקור, מוטל על המועדון לשלם את הוצאות הנסיעה.
מבנה המועדון
על פי הניסיון המצטבר, מומלץ למועדון להקים את האפיקים הקבועים הבאים:
 • הנהלת המועדון
 • דירקטורים (כינון ומספר חברים עפ"י החלטת המועדון)
 • נשיא
 • נשיא נבחר
 • מזכיר
 • גזבר
 • נשיא לשעבר מיידי
 • אפיק ניהול המועדון
 • ועדת יחסי ציבור
 • אפיק הרֵעוּת
 • אפיק השרות לקהילה
 • קרן הרוטרי  
 
הנהלת המועדון (חבר המנהלים BOARD of DIRECTORS).
הנהלת המועדון היא הקבוצה של נבחרי הנשיא המנהלת למעשה את פעולות המועדון. ההנהלה תקיים פגישות מדי חודש לפחות.
כל אחד מהם חייב להיות חבר במועדון (לא חבר כבוד) ובעל עמדה טובה (GOOD STANDING) במועדון.
על קבוצה זו נמנים:
 • הנשיא (+סגן נשיא),
 • הנשיא הנבחר,
 • המזכיר,
 • הגזבר,
 • הנשיא היוצא.
בתקנות המועדון אפשר להרחיב ולכלול אנשים נוספים לפי הצורך.
 
ההנהלה
מתפקדת כוועדת כספים, לצורך פיתוח תקציב ריאלי העונה על הצרכים של כל אפיק ופעולות המועדון.
הגוף המאשר את כל הפעולות שלא הוכנסו מראש בתקציב בהתאם לצורך.
מוודאת שמועמדים פוטנציאלים עומדים בדרישות המועדון מחד, ועונים לסיווג המקצועי מאידך.
מחויבת לענות למועמד על החלטתם תוך 30 יום מעת בקשת המועמדות. מאמתת שתכניות המועדון ומדיניותו מבוצעות הלכה למעשה. בודקת אפשרויות יצירתיות להגשמת מטרות הרוטרי. ממליצה על הנשיא הבא.
ערה לצרכים המשתנים בקהילה ובעולם ומגבשת הערכה כיצד יכול המועדון להשיג מטרות אלו.
נכון שכל האמור לעיל יכול להתבצע גם בישיבת הנהלה, אך מוטב יהיה שחבר המנהלים יתכנס מפעם לפעם, ידו בנושאים ויעלה אותם בישיבת ההנהלה.

נשיא המועדון:
נשיא המועדון חייב להיות בעל יכולת לקחת על עצמו את הובלת המועדון תוך רכישת אמונם ונכונותם של חברי המועדון ולפעול בהתאם לפרמטרים הבאים:
להגדיל את מספר החברים או לפחות ישמור על מספרם הקיים.
לפעול לעשיית פרויקטים העונים על צרכי הקהילה ועל צרכי קהילות בעולם.
לתמוך בקרן רוטרי, הן ע"י השתתפות בתכניות הקרן והן ע"י העלאת תרומות כספיות.
לטפח מנהיגים בעלי יכולת לפעול ברמות שמעבר לרמת המועדון.
נשיא המועדון חייב להוביל את המועדון לפיתוח ותמיכה בפרויקטים המפתחים ותומכים ב-4 המטרות לעיל.
יסודות אלה כרוכים זה בזה: אם גדל מספר החברים- יכול המועדון להגדיל את פעילותו בקהילה ומצד שני, אפקטיביות של המועדון נמדדת על פי החוליה החלשה וכך נפגעת היעילות של יתר היסודות.


 אפיק המקצוע
במאה ה-21 יש לאפיק המקצוע ברוטרי תפקידים חשובים, שהעיקרי בהם הוא יצירת סיבה ועניין לאנשי עסקים ולבעלי מקצוע, להיפגש באופן שבועי עם אנשים כמותם ולנהל דיונים  בנושאים שונים שקשורים גם לפעילות העסקית וגם לפעילות הקהילתית.
אפיק המקצוע אמון על הקשרים האישיים והבלתי אמצעיים בין אנשי עסקים לבין אנשי מקצוע, המבוססים על מערכות של יחסי אמון וחברות בתנועה שהדגלים שלה מחייבים מידה גבוהה של יושרה, הוגנות ופעילות לטובת הקהילה. באמצעות קשרים אלה, הנבנים באמצעות מפגשים בפורומים שונים של התנועה, מתקיימים חיזוקים מקצועיים, תחת הכותרת "רוטרי לעסקים".
במפגשים החברתיים נוצר הקשר החברתי ונוצרות מערכות יחסים של חברים המשתייכים לתנועה אחת. במפגשים המקצועיים נוצרת הפריה הדדית המתגבשת בעזרת דיונים, הרצאות ומצגות עסקיות של החברים - על עיסוקיהם ותחומי מומחיותם. בנקודה זו חשוב להבין שהיתרון לגודל התנועה מאפשר גם את קיומן הרצאות עסקיות ברמה גבוהה, המעניקות ערך מוסף לחברים בה.
כאשר משלבים אנשים עם יכולות אישיות ורצון לפעילות למען הקהילה, נוצרים פרויקטים חברתיים מרשימים ומועילים מאוד ברמה המקומית, ברמה הארצית וברמה העולמית.
אפיק המקצוע הנו הגורם הראשון במעלה להצטרפותם של חברים חדשים ולשימורם של חברים קיימים בארגון הרוטרי, כי הוא מאפשר ביטוי אישי לכל חבר באמצעות הצגה עצמית של עסקו ומקצועו לאורך כל שנותיו בתנועה. אפיק המקצוע הנו הגשר של ארגון רוטרי למפעלים ברחבי הארץ. כאלה המעוניינים לבטא את רצונם ברווחת הקהילה, יכולים לעשות זאת באמצעות הקשרים שלהם עם אנשי המקצוע, חברי המועדונים מכל רחבי הארץ.
האפיק מארגן מפגשים של הרצאות נטוורקינג במועדונים השונים, שבהם משתתפים רוטריונים וגם אנשי עסקים שאינם רוטריונים, במטרה לייצר הזדמנויות עבור חברי התנועה, להכיר תכופות אנשי עסקים חדשים, בעלי פוטנציאל להצטרף אליה כחברים.

 
יו"ר האפיק בשנת הרוטרי 2016-2017: נ"ל עוזי רוזן.
רשימת מרצים
טלפון:        |      דוא"ל: rotaryisrael2490@gmail.com     |     מען למכתבים:      עמותת רוטרי ישראל  ע"ר 58-00014-02

עורכת האתר: מירית ווקס  מייל
miritwachs1@gmail.com
Facebook