Rotary District 2490
רוטרי בשירות האנושות

רוטרי בשירות האנושות

אינטראקט ורוטראקט

מהו האינטראקט?
אינטראקט הינו מועדון שרות לאנשים צעירים הנתמך על ידי מועדון רוטרי. חברי האינטראקט הינם בגלאים 14-18 - גיל ביה"ס התיכון. האינטראקט מספק לאנשים צעירים הזדמנות להשתתף במיזמי שירות, כיפים ובעלי משמעות. הצעירים מפתחים את כישורי המנהיגות שלהם, נוקטים יוזמות ומכירים חברים חדשים.
לחברי האינטראקט גישה למשאבים רבים הניתנים על ידי ארגון רוטרי העולמי ועל ידי קרן רוטרי הבינלאומית, המספקים עזרה אדמיניסטרטיבית המסייעת למועדוני האינטראקט להתפתח. מועדון האינטראקט הראשון נוסד בפלורידה, ארה"ב בשנת 1962.
משמעות המילה "אינטראקט" היא "פעילות בינלאומית". כיום כרבע מיליון צעירים, ביותר מ- 110 ארצות, חברים ב 10,347 מועדוני אינטראקט.
 
מהו רוטראקט?
רוטראקט הינו ארגון בינלאומי, א-פוליטי, של צעירים וצעירות בני 18-33 שמאמינים ביכולתם לתרום ולהשפיע.
הרוטראקט נוסד בשנת 1968 ומונה כיום כמאה ושמונים אלף חברים הפועלים בכשמונת אלפים מועדונים ב 164 מדינות.
זהו ארגון בן של רוטרי הבינלאומי ובכך מהווה יסוד לדור ההמשך שלו. רוטרי ורוטראקט פועלים בעיקר לשיפור איכות החיים ולרווחת הקהילה.
טלפון:        |      דוא"ל: rotaryisrael2490@gmail.com     |     מען למכתבים:      עמותת רוטרי ישראל  ע"ר 58-00014-02

עורכת האתר: מירית ווקס  מייל
miritwachs1@gmail.com
Facebook