Rotary District 2490
רוטרי בשירות האנושות

רוטרי בשירות האנושות

עמותת יער פאול האריס לשלום
קרן זו הינה מיסודה של מועדון רוטרי צפת, ביחד עם רוטרי ישראל. חברי העמותה הינם נגיד הרוטרי, נגידים לשעבר ו-6 נשיאים /נשיאים לשעבר, אשר נבחרים לשלוש שנים ברוטציה מידי שנה, בבחירות של מוסדות רוטרי ישראל.  

מטרת העמותה הינה לטפל ביער פאול האריס לשלום, הנמצא ביערות ביריה שליד צפת, הרחבתו טיפוחו, נטיעת עצים וכדומה.
בראש העמותה עומד נגיד לשעבר - נג"ל שאול ד' אנג'לי.
 
בשנת 1965 ניטעו העצים הראשונים ביער "פאול הריס לשלום", לציון 60 שנים לייסודה של תנועת רוטרי בינלאומי. עבור כל נטיעה מקבל התורם תעודה ממוספרת ושם התורם נרשם בספר היער.
 
זהו היער היחידי בעולם הנקרא ע"ש מייסד תנועת הרוטרי "פאול האריס". קיימים יערות רבים בעולם אבל כולם נקראים על שם מועדוני רוטרי ולא ע"ש מייסדה.  

במקום קיים מרכז מבקרים הפתוח לקהל, עם שולחנות וספסלי אבן לפיקניקים- תרומת רוטרי ומוקירי היער.

היער משמש להנצחת נשיאי רוטרי בינלאומי, נשיאי מועדון רוטרי צפת, נגידי רוטרי ישראל, מוקירי היער, תורמים שונים, וכן הנצחה לאישים, כגון: המלך חוסיין מירדן, נשיא ארה"ב וויליאם ביל קלינטון ועוד. ביער קיימת חלקה להנצחת 73 נופלי "אסון המסוק".

מידי שנה בחודש פברואר, תאריך הולדת ארגון הרוטרי, נערך ביער טקס נטיעות והנצחת חברי הארגון אשר הלכו לעולמם.
ביער מונצחים יקרים אשר הלכו לעולמם לצד מוקרי היער בחייהם.

מומלץ לכל מועדון לרכוש תעודות עץ, לחלוקה כהוקרה, למרצים ו/או לנכבדים בקהילה ו/או כהוקרה למתנדבים ולכל אחד.
תעודות נטיעת עץ ישלחו למזמין לאחר קבלת ההזמנה יחד עם התשלום. 
 
ניתן לרכוש תעודה על נטיעה של יותר מעץ אחד.
 
להזמנת תעודות או לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
נ"ל בלה כהן- (מועדון רמלה) אחראית מכירת התעודות,  בטלפון: 052-8996047 או
בדוא"ל:  sahoul@bezeqint.net
ו/או לנ"ל חיים קנת, (מועדון רמת השרון) גזברהעמותה, בטלפון: 050-4506919 או
בדוא"ל: hnkennet@bezeqint.net
 
מחירי התעודות:
עד 50 תעודות -     25 ₪ לתעודה
51 תעודות ומעלה  20 ₪ לתעודה
 
איך להגיע ליער?

לבאים מדרום ניתן להגיע דרך צומת אליפלט בכביש 90 לכוון קריית שמונה, פונים לכביש 89 עד לצומת ובה פניה ימינה לכביש 886. לאחר כקילומטר וחצי מצד ימין נמצאת הכניסה ליער. (כ-200 מטר לפני הפניה שמאלה לעין זיתים.
טלפון:        |      דוא"ל: rotaryisrael2490@gmail.com     |     מען למכתבים:      עמותת רוטרי ישראל  ע"ר 58-00014-02

עורכת האתר: מירית ווקס  מייל
miritwachs1@gmail.com
Facebook